Tullivarastoinnin tulli-ilmoituksen mitätöinti

Voit pyytää Tullia mitätöimään tulli-ilmoituksen joko ennen menettelyyn luovutusta tai sen jälkeen. Myös Tulli voi mitätöidä ilmoituksen. Ennen menettelyyn luovutusta ilmoitus on hyväksytty, jos olet saanut sille ilmoituksen viitenumeron, MRN-viitteen.

Milloin on pyydettävä ilmoituksen mitätöintiä?

Tullille annettu, hyväksytty tullivarastoinnin tulli-ilmoitus pitää mitätöidä, jos

  • tavaroista on tehty vahingossa useita ilmoituksia
  • tavarat on asetettu samaan aikaan toiseen tullimenettelyyn
  • tavaroiden asettaminen tullivarastointimenettelyyn ei ole perusteltua, koska tavarat ovat esimerkiksi tuhoutuneet.

Milloin mitätöintiin liittyy rajoituksia?

Jos Tulli on ilmoittanut, että tavarat tarkastetaan, mitätöintipyyntö voidaan hyväksyä vasta tavarantarkastuksen jälkeen.

Jos tavarat on jo asetettu tullivarastointimenettelyyn, mitätöinti on sallittua vain, jos

  • tulli-ilmoituksella on annettu sellaisia vääriä tietoja, joita ei voi oikaista
  • tavaroista on tehty vahingossa useita ilmoituksia tai
  • tavarat ovat unionitavaroita, joita ei olisi pitänyt lainkaan asettaa tullivarastointimenettelyyn.

Mitätöintiä ja uuden ilmoituksen tekemistä ei saa käyttää korjaamisen tai oikaisun korvikkeena. Kun tullivarastoinnin ilmoituksessa on virhe, jonka voi korjata tai oikaista, ilmoitusta pitää korjata tai oikaista.

Miten pyydän ilmoituksen mitätöintiä?

Jos tekemäsi tullivarastoinnin tulli-ilmoitus on mitätöitävä, sinun on pyydettävä ilmoituksen mitätöintiä Tullilta. Pyydä mitätöintiä vapaamuotoisella yhteydenotolla. Jos olet tehnyt ilmoituksen Tullin asiointipalvelun kautta, lähetä mitätöintipyyntö ilmoituksen sivulta ”Yhteenveto ja lähettäminen”. Jos olet tehnyt ilmoituksen sanomalla, käytä mitätöintipyynnön lähettämiseen sanomaa ”Vapaamuotoinen yhteydenotto”. Tarkista, mitä liitteitä tarvitset mitätöintipyyntöön tai riittääkö pelkän MRN:n ilmoittaminen.

Saat mitätöintipyyntöösi aina päätöksen. Päätös on joko mitätöintipäätös tai mitätöintipyynnön hylkääminen. Päätöksestä näet, millä perusteella Tulli on hyväksynyt tai hylännyt mitätöintipyyntösi.

Mitä liitteitä tai selvityksiä tarvitsen mitätöintipyyntöön?

Jos olet vahingossa tehnyt samalle lähetykselle kaksi tullivarastoinnin tulli-ilmoitusta, toinen ilmoitus on mitätöitävä. Viittaa mitätöintipyynnössä tuplailmoituksen saamaan viitenumeroon (MRN).

Jos tavaroista on annettu jo ilmoitus toiseen menettelyyn, ilmoita mitätöintipyynnössä tullivarastoinnin tulli-ilmoituksen saama MRN-numero.

Jos mitätöintipyynnön syynä on esimerkiksi tavaroiden tuhoutuminen, tuplailmoitus tai se, että tavaroita ei olisi kuulunut ollenkaan asettaa tullivarastointimenettelyyn, mitätöintipyyntöön on liitettävä jokin selvitys tapahtuneesta. Lataa tarvittavat selvitykset Tullin asiointipalveluun tai lähetä ne sanomalla. Ilmoita liitteistä mitätöintipyynnössä.

Jos olet antanut tullivarastoinnin ilmoituksen ennakolta ja tavarat ovat esimerkiksi tuhoutuneet onnettomuuden vuoksi, liitä mitätöintipyyntöön jokin tosite tuhoutuneista tavaroista, esimerkiksi vakuutusyhtiön antama asiakirja tapahtuneesta.

Jos olet vahingossa asettanut tullivarastointimenettelyyn unionitavaroita, liitä mitätöintipyyntöön todiste unionitavaroiden tullioikeudellisesta asemasta. Se voi olla esimerkiksi T2L- tai T2LF-asiakirja tai tullikäyttöön tarkoitettu tavaraluettelo.

Myös Tulli voi mitätöidä tulli-ilmoituksen

Myös Tulli voi mitätöidä jo hyväksytyn tulli-ilmoituksen. Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun Tulli tarkastaa tavarat ja havaitsee, ettei tavara täytä luovutuksen edellytyksiä. Saat tällöin Tullilta päätöksen, jossa kerrotaan, miksi ilmoitus on mitätöity.

Sovellettava lainsäädäntö

  • Tulli-ilmoituksen mitätöinti UTK 174 artikla ja DA 148.4 artikla, UTK 237.2 artikla