Tullivarastoinnin tulli-ilmoituksen korjaaminen

Jos huomaat virheitä tulli-ilmoituksessa, voit pyytää Tullilta lupaa korjata ne myös sen jälkeen, kun Tulli on hyväksynyt ilmoituksen käsittelyyn. Korjauspyyntö pitää kuitenkin tehdä, ennen kuin tavarat on luovutettu menettelyyn. Myös Tulli voi pyytää sinua korjaamaan ilmoitusta.

Lähes kaikkia tulli-ilmoituksen tietoja voi korjata. Jos olet antanut tulli-ilmoituksen sanomalla, tee korjauspyyntökin sanomalla. Jos olet antanut tulli-ilmoituksen Tullin asiointipalvelun kautta, tee korjauspyyntö ja korjaa ilmoitusta asiointipalvelussa.

Jos seuraavat tiedot ovat virheellisiä, ilmoitus pitää mitätöidä ja antaa uusi ilmoitus:

  • tullimenettelykoodin kaksi ensimmäistä numeroa
  • ilmoittajan tunniste eli EORI-numero
  • edustajan tunniste eli EORI-numero
  • edustusmuoto.

Tullimenettelykoodin kahta ensimmäistä numeroa ei siis voi korjata. Voit korjata menettelykoodin kahta viimeistä numeroa. Esimerkiksi menettelyn 7100 voi korjata menettelyksi 7171. Jos olet vahingossa tehnyt esimerkiksi tullivarastoinnin tulli-ilmoituksen (7100), vaikka sinun piti tehdä tullaus vapaaseen liikkeeseen (4000), sinun pitää pyytää ilmoituksen mitätöintiä ja antaa uusi tulli-ilmoitus oikealla menettelykoodilla.

Toimijatiedoissa ilmoitetun nimi- ja osoitetiedon voi korjata muuttamalla toimipistetunnuksen. Toimipistetunnus on kolminumeroinen numerosarja, esimerkiksi 000, joka ilmoitetaan EORI-numeron jälkeen.

Tulli hylkää korjauspyynnön, jos

• se on ilmoittanut aikomuksestaan tarkastaa tavarat.

• se on todennut alkuperäisen tulli-ilmoituksen tiedot virheellisiksi.

• tavarat on luovutettu jo tullimenettelyyn. Tässä tapauksessa ilmoitukselle on haettava oikaisua.

Tulli voi pyytää korjaamaan ilmoitustietoja

Tulli voi pyytää sinua korjaamaan ilmoitustietoja, jos havaitsee niissä virheitä esimerkiksi ilmoituksen käsittelyn aikana tai tavarantarkastuksessa.

Jos olet antanut ilmoituksen sanomalla, Tulli lähettää sinulle virhesanoman (FI444A). Virhesanoma on pyyntö korjata havaitut virheet.

Jos olet antanut ilmoituksen Tullin asiointipalvelun kautta, saat tiedon virheestä asiointipalvelun käyttöliittymän kautta. Korjaa tarvittavat tiedot ja lähetä ilmoitus Tullille.

Tarkista virheilmoituksesta, onko virhe koko ilmoituksessa vai yksittäisessä tavaraerässä. Tarkista myös, kuinka paljon Tulli on antanut sinulle aikaa virheen korjaamiseen. Jos et vastaa määräaikana, Tulli mitätöi ilmoituksesi. Jos tarvitset enemmän aikaa, pyydä lisäaikaa vastaamiseen sanomalla ”Vapaamuotoinen yhteydenotto” tai asiointipalvelun toiminnolla.

Miten korjaan ilmoitusta?  

Jos olet tehnyt sanomalla vakiomuotoisen tulli-ilmoituksen FI415A, lähetä Tullille korjauspyyntösanoma FI413A.

Jos olet tehnyt sanomalla esittämistiedonannon FI475A, lähetä Tullille esittämistiedonannon korjauspyyntö FI473A.

Jos olet tehnyt Tullin asiointipalvelussa vakiomuotoisen tulli-ilmoituksen tai esittämistiedonannon, korjaa ilmoitusta asiointipalvelun kautta. Tullin asiointipalvelun ohjeissa on tarkemmat ohjeet korjauspyynnön tekemisestä.

Kun Tulli on hyväksynyt tekemäsi korjauspyynnön, saat luovutuspäätöksen asiointitapasi mukaisesti joko Tullin asiointipalveluun tai sanomailmoituksena.

Sovellettava lainsäädäntö

  • UTK:n 173 artikla