Kansainvälisiä ulkomaankauppatilastoja

Kansainvälisten järjestöjen julkaisemat tilastot

WTO http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm
Peruskauppatilastoja maittain ja alueittain

YK:n tilastoja http://comtrade.un.org/
Jäsenmaiden YK:lle toimittamia tilastotietoja SITC- ja HS-luokituksen mukaan

International Merchandise Trade Statistics (IMTS) http://unstats.un.org/unsd/trade/imts/imts_default.htm

EU:n julkaisemat tilastot

Kaikki EU-jäsenmaat (Eurostat Comext) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/
Tarkimmat mahdolliset nimiketilastot kaikkien jäsenmaiden ulkomaankaupasta.

EU:n jäsenvaltioiden julkaisemat tilastot

Alankomaat (Tilastovirasto) http://statline.cbs.nl/Statweb/?LA=en
Valinta searh by theme tuo valikon, josta valitaan International Trade. Ladattavana ulkomaankauppatilastoja HS:n ja SITC:n mukaan. Hollanniksi ja englanniksi.

Belgia (Tilastovirasto) https://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=COMEXT&lang=en
Saatavana HS2 ja SITC mukaisia tuonnin ja viennin tilastoja.

Bulgaria (Tilastovirasto) http://www.nsi.bg/en/content/7894/foreign-trade
Sivut bulgariaksi ja englanniksi. Kauppavaihto, tuonti- ja vientitilastoja.

Espanja (Tilastovirasto) http://www.ine.es/en/welcome_en.htm
Valitaan otsikon Economy alta Foreign trade, sitten Main foreign trade results.

Irlanti (Tilastovirasto) http://www.cso.ie
Valitaan Statistics ja otsikon Economy alta kohta External Trade. Sivuilla tietokanta, josta saatavilla mm. tuonti- ja vientitilastoja SITC-luokituksen mukaan.

Iso-Britannia (Tullilaitos - HM Customs & Excise) http://www.uktradeinfo.com/
Tilastoja SITC- ja CN-nimikkeistöjen mukaan.

Italia (Tilastovirasto) https://www.coeweb.istat.it/default.htm
Italiankielinen tilastotietokanta. Tuonti- ja vientitilastoja CN-luokituksen mukaan.

Itävalta (Tilastovirasto) http://www.statistik.at/web_en/statistics/Economy/foreign_trade/index.html
Tilastotietoja kauppavaihdosta, kauppakumppaneista ja tärkeimmistä tavararyhmistä.

Kreikka (Tilastovirasto) http://www.statistics.gr/en/statistics/itr
Valmiita taulukoita ulkomaankaupasta.

Kypros (Tilastovirasto) http://www.cystat.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_en/index_en?OpenDocument
Tuoreimmat perustiedot Kyproksen ulkomaankaupasta. Englanninkielinen.

Latvia (Tilastovirasto) http://www.csb.gov.lv/en/statistikas-temas/foreign-trade-key-indicators-30720.html
Sivuilla mm. tietokanta, josta on saatavilla tilastotietoja kauppavaihdosta, kauppakumppaneista ja tavararyhmistä. Englanninkielinen.

Liettua (Tilastovirasto) http://osp.stat.gov.lt/en/home
Foreign trade. Valmiita taulukoita ulkomaankaupasta. Englanninkielinen.

Luxemburg (Tilastovirasto) http://www.statistiques.public.lu/en/index.html
Economy and finance > External economic relations > External trade Perustietoja ulkomaankaupasta.

Malta (Tilastovirasto) https://nso.gov.mt/en/Pages/NSO-Home.aspx
Releases > View by unit > Unit A4 > International Trade. Katsauksia Maltan tuonnin ja viennin kehityksestä.

Portugali http://www.ine.pt/
Valitaan Statistical data > International trade. Valmiita taulukoita ja tietokanta. Tietokannasta saatavilla tuonti- ja vientitilastoja mm. CN8-tasolla.

Puola (Tilastovirasto) http://stat.gov.pl/en/topics/prices-trade/trade/
Basic data > Topics > Prices, Trade > Trade. Kauppavaihtolukuja. Englanninkielinen.

Ranska (Tullilaitos) http://lekiosque.finances.gouv.fr/portail_default.asp
Ilmainen web-tietokanta, josta voi hakea mm. maa- ja nimikekohtaisia tilastoja CN 8 (NC 8) mukaan. Tietoja voi tallentaa transferer-komennolla. Lisäksi mm. Conjonctore Régional antaa alueellisia ulkomaankaupan lukuja. Saatavana on myös erilaisia kuvioita ja taulukoita. Sivut ovat vain ranskaksi.

Romania (Tilastovirasto) http://www.insse.ro/cms/rw/pages/index.en.do
Tilastojulkaisuja pdf-muodossa. Release calendar > Statistical theme > International trade

Ruotsi (Tilastovirasto - Statistiska Centralbyrån) http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp
Valinnasta Handel med varor och tjänster voidaan hakea ja tallentaa ulkomaankauppatilastoja mm. SITC- ja CN (KN)-nimikkeistöjen mukaan vuosi- tai kuukausitasolla. Myös englanniksi.

Saksa (Tilastovirasto) https://www.destatis.de/EN/Homepage.html
Facts & Figures > Foreign trade. Tai tietokanta Database GENESIS > Themes > Foreign trade. Saksan- ja englanninkielisenä.

Slovakia (Tilastovirasto) https://slovak.statistics.sk/
Statistics > Macroeconomis statistics > Foreign trade. Myös rekisteröitymisen vaativa tietokanta Slovstat (maksuton). Englanninkielinen.

Slovenia (Tilastovirasto) http://pxweb.stat.si/pxweb/dialog/statfile1.asp
Tietokanta SI-Stat > Economy > External Trade, jossa tilastotietoja mm. CN-luokituksen mukaan. Englanninkielinen.

Tanska (Tilastovirasto) http://www.statistikbanken.dk/
External economy > International trade > International trade in goods. Tilastoja SITC- ja CN-nimikkeistöjen mukaan.

Tšekin tasavalta (Tilastovirasto) https://www.czso.cz/csu/czso/home
Statistics > External Trade. Tai tietokanta Databases, registers > External trade database. Tilastoja SITC- ja CN-nimikkeistöjen mukaan. Englanninkielinen.

Unkari (Tilastovirasto) http://www.ksh.hu
Sivut unkariksi ja englanniksi. Valitaan otsikon Data alta kohta Themes. Käytettävissä tietokanta ja valmiita taulukoita.

Viro (Tilastovirasto) http://pub.stat.ee/px-web.2001/dialog/statfileri.asp
Tietokanta. Economy > Foreign trade. Tilastoja SITC- ja CN-nimikkeistöjen mukaan. Englanninkielinen.

Muiden Euroopan maiden ulkomaankaupan tilastoja

Norja (Tilastovirasto) http://www.ssb.no/muh_en/
Tuonnin ja viennin peruslukuja. Linkistä Tabeller (Tables) koko valikoima, mm. tuonti ja vienti SITC:n ja HS:n mukaan sekä tuonnin ja viennin indeksejä. Sivut norjaksi ja englanniksi

Sveitsi (Tullilaitos) https://www.ezv.admin.ch/ezv/en/home.html
Topics > Foreign trade statistics. Myös tietokanta Swiss-Impex. Sivut saksaksi, ranskaksi ja italiaksi

Turkki (Tilastovirasto) http://www.turkstat.gov.tr/Start.do
Valitaan Statistics by theme > Foreign trade statistics. Tilastotietoja mm. SITC-, BEC- ja ISIC-luokituksilla. Englanninkielinen.

Venäjä (Tilastovirasto) http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/en/main/
Valitaan External economic activities. Mm. tuonti- ja vientitilastoja. Sivut myös englanniksi.

Euroopan ulkopuolisten maiden tullitilastoja

USA (Kauppaministeriö - Department of Trade ) http://tse.export.gov/tse/tsehome.aspx
Tuonti- ja vientitilastoja HS2-, HS4 ja SITC-luokitusten mukaan.

USA (Tilastovirasto - U.S. Census Bureau) https://www.census.gov/foreign-trade/index.html
Aikasarjoja, maatietoja SITC-luokituksella, sis. myös tärkeimpien HS-nimikkeiden ulkomaankauppa osavaltioittain.

Japani (Tullilaitos) http://www.customs.go.jp/english/index.htm
Valitaan kohta Trade Statistics (Search), sivut englanninkieliset. Tiedot maittain, HS-nimikkeiden ja alanimikkeiden mukaan

Etelä-Korea (KITA, Korea International Trade Association) http://global.kita.net
Tavaratilastoja (Korea Trade Statistics) HS:n ja SITC:n mukaan, sivut englanninkieliset. Maksuton, mutta vaatii rekisteröitymisen.

Thaimaa (Tullilaitos) http://en.customs.go.th
Tavaratilastoja HS:n mukaan. Sivut myös englanninkieliset.


Asiasanat