Uljas API

Yritykset ja yksityishenkilöt voivat nyt hakea Tullin ulkomaankaupan tilastotietoja koneellisesti.  Tullin Uljas-tilastotietokannan avoimen datan rajapinta eli API (Application Programming Interface) mahdollistaa tilastotietojen ja niiden metadatan hakemisen Uljas-tietokannasta csv, json, json-stat ja xml -muodoissa. Tiedot haetaan HTTP GET tai POST -kyselyillä. Kysely yksilöidään parametreilla.  API:n avulla voidaan rakentaa esimerkiksi erilaisia ulkomaankauppatilastoihin perustuvia verkkopalveluja tai sovelluksia.

Rajapintakyselyitä on neljää eri tyyppiä. Kolme ensimmäistä hakutyyppiä kohdistuvat metadataan, neljäs taas taulukossa oleviin tilastoarvoihin:

*Stats

Palauttaa tietoa tietokannassa olevista tilastokuutioista.
Esimerkki: http://uljas.tulli.fi/graph/api.aspx?lang=fi&atype=stats&konv=json

*Dims

Palauttaa tietoja tietyn tilastokuution ulottuvuuksista ("dimensions"). Ts. listaus taulukossa käytetyistä luokituksista. 
Esimerkki: http://uljas.tulli.fi/graph/api.aspx?lang=fi&atype=dims&konv=json&ifile=/DATABASE/01%20ULKOMAANKAUPPATILASTOT/02%20SITC/ULJAS_SITC

*Class

Palauttaa tilastokuution luokitusten ("classification") muuttujat.
Esimerkki: http://uljas.tulli.fi/graph/api.aspx?lang=fi&atype=class&konv=json&ifile=/DATABASE/01%20ULKOMAANKAUPPATILASTOT/02%20SITC/ULJAS_SITC

*Data

Palauttaa tietyillä luokituksen muuttujilla yksilöidyn tilastoarvon tai arvot.
Esimerkki: http://uljas.tulli.fi/graph/api.aspx?lang=fi&atype=data&konv=json&ifile=/DATABASE/01%20ULKOMAANKAUPPATILASTOT/02%20SITC/ULJAS_SITC&Tavaraluokitus%20SITC1=0-9&Maa=DE&Aika==FIRST*;12&Suunta=2&Indikaattorit=V1

Yksittäisen kyselyn palautuksen koko on rajoitettu 50 000 soluun

Tutustu huolellisesti API:n käyttöohjeeseen (ohje vain englanniksi) ennen rajapinnan käyttöä.

Tulli tarjoaa palvelun as is, eikä ota vastuuta palvelun mahdollisista toimintahäiriöistä eikä sen päälle rakennetuista tuotteista.

Ota yhteyttä
Tilastopalvelu
ma-pe 9–14.30
tilastot@tulli.fi
Tilaus- ja kyselylomake

Asiasanat Uljas-tietokanta