Tilastolainsäädäntöä

Suomen ulkomaankauppatilasto perustuu Euroopan unionin lainsäädäntöön ja Suomen kansalliseen tilastolakiin sekä tullilakiin.

Euroopan unionin tilastointia koskevalla lainsäädännöllä varmistetaan, että tilastot perustuvat tarkoin määriteltyyn normistoon, jota sovelletaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Lisäksi ulkomaankaupan tilastoinnin käytännön soveltamisesta on annettu komission asetuksilla tai päätöksillä yhtenäiset määritelmät ja menetelmät.

Tavaroiden ulkomaankaupan tilastointia koskeva Euroopan unionin lainsäädäntö uusiutui vuoden 2022 vuoden alusta. Uutta lainsäädäntöä sovelletaan ulkomaankaupan tilastoihin tammikuun 2022 tilastotiedoista lähtien. Alta löytyvät linkit sekä uuteen että edeltävään lainsäädäntöön.

Alla on lueteltu keskeisimmät tilastointiin liittyvät säädökset. Linkit vievät joko oikeusministeriön ylläpitämään Valtion säädöstietopankkiin, Finlexiin, tai EU:n julkaisutoimiston ylläpitämään EUR-Lex-tietokantaan.

Huomioi nämä

 • Euroopan tilastoja koskevat käytännesäännöt - Komission suositus kansallisten ja yhteisön tilastoviranomaisten riippumattomuudesta, koskemattomuudesta ja vastuuvelvollisuudesta. Lisätietoja käytännesäännöistä Eurostatin sivulla (englanninkielinen). Lataa suomenkieliset käytännesäännöt pdf-muodossa Eurostatin sivulta (englanninkielinen).
 • Maaluokitus - Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 2020/1470 tavaroiden ulkomaankauppaa koskevien Euroopan tilastojen maa- ja alueluokituksesta ja muiden yritystilastojen maantieteellisestä jaottelusta. Lue asetus EUR-Lex-sivustolta.
 • Tilastolaki 280/2004. Lue laki Finlex-sivustolta.
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2152 ja Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1197 Euroopan yritystilastoista astuivat voimaan 1.1.2021. Tavaroiden ulkomaankauppatilaston osalta asetuksia sovelletaan 1.1.2022 lähtien.
 • Ulkokaupan perusasetus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 471/2009 kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista, muutokset (EU) N:o 2016/1724 ja (EU) N:o 2016/21192119 (voimassa 1.1.2022 asti). Lue asetus EUR-lex-sivustolta.
 • Ulkokaupan soveltamisasetus - Komission asetus (EU) N:o 113/2010 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta (kaupan kattavuus, tietojen määrittäminen, tietyt tavarat ja niiden liikkeet), muutos (EU) N:o 2016/21192119 (voimassa 1.1.2022 asti). Lue asetus EUR-lex-sivustolta.
 • Ulkokaupan soveltamisasetus - Komission asetus (EU) N:o 92/2010 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta (tiedonvaihto, tilastojen laatiminen ja laadunarviointi) (voimassa 1.1.2022 asti). Lue asetus EUR-lex-sivustolta.
 • EU-sisäkaupan perusasetus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 638/2004 jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevista yhteisön tilastoista, muutokset (EY) N:o 222/2009, (EU) N:o 1093/2013 ja (EU) N:o 659/2014 (voimassa 1.1.2022 asti). Lue asetus EUR-lex-sivustolta.
 • EU-sisäkaupan soveltamisasetus - Komission asetus (EY) N:o 1982/2004 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 638/2004 täytäntöönpanosta, muutokset (EY) N:o 1915/2005, (EU) N:o 91/2010, (EU) N:o 96/2010 ja (EU) N:o 1093/2013 (voimassa 1.1.2022 asti). Lue asetus EUR-lex-sivustolta.
 • EY:n tilastolaki - Parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 223/2009 Euroopan tilastoista, muutos (EU) 759/2015. Lue asetus EUR-lex-sivustolta.
 • Yhdistetty nimikkeistö (CN) - Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1101/2014 tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta. Lue asetus EUR-Lex-sivustolta.
 • Tullilaki 304/2016. Lue laki Finlex-sivustolta.