Tilastokuvaus: Tavaroiden ulkomaankaupan yksikköarvo- ja volyymi-indeksit (2013-)

Tilaston nimi

Tavaroiden ulkomaankaupan yksikköarvo- ja volyymi-indeksit

Tekijä

Tulli

Kuvaus

Tilasto kuvaa ulkomaankaupan hinta- ja määräkehitystä ja niissä tapahtuvia muutoksia

Tietosisältö

Tilasto sisältää sekä kuukausittaiset tiedot että 12 kuukauden liukuvat keskiarvot vienti- ja tuontihintojen, vaihtosuhteen ja viennin ja tuonnin määrän kehityksestä. Indeksit julkaistaan lisäksi sisä- ja ulkokaupalle erikseen. Indeksipistelukujen lisäksi ulkomaankaupan hinta- ja määräkehitystä on analysoitu myös sanallisesti sekä graafisin keinoin.

Tiedonkeruumenetelmä

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Käytetyt luokitukset

Ulkomaankaupan yksikköarvo- ja volyymi-indeksit lasketaan ja julkaistaan käyttäen tuoteluokittelua CPA2008 (Classification of Products by Activities).

Päivitystiheys

Kuukausi

Valmistumis- tai julkaisemisaika

Ulkomaankaupan yksikköarvo- ja volyymi-indeksit julkaistaan yhdeksän viikon kuluessa tilastokuukauden päättymisen jälkeen. Tarkka julkaisuaikataulu määritellään noin vuodeksi eteenpäin. Julkaisuaikataulua pidetään yllä Tullin Internet-sivuilla.

Aikasarja

Ulkomaankaupan yksikkö- ja volyymi-indeksit ovat nykyisillä luokituksilla saatavissa vuodesta 2010 lähtien. Aiemmin käytetyistä CPA2002-nimikkeistä on ketjutettu taaksepäin vuoteen 2002 asti tuonnissa 27 ja viennissä 24 nimikettä.

Ulkomaankauppaindeksejä on Tullissa tuotettu aina vuodesta 1919 lähtien. Vanhemmat ulkomaankauppaindeksit löytyvät paperitulosteina arkistoista.

Asiasanat

ulkomaankauppa, hinnat, indeksit, yksikköarvoindeksi, volyymi-indeksi, vaihtosuhde

Yhteystiedot

Tulli Tilastointi
Tilastopalvelu puh. 0295 52335
Sähköposti: tilastot[at]tulli.fi
Internet: www.tulli.fi
Uljas-tilastotietokanta: uljas.tulli.fi

Lisätietoja

Tullin laskemien ulkomaankaupan yksikköarvo- ja volyymi-indeksien lisäksi Tilastokeskuksesta on saatavissa ulkomaankaupan hintakehitystä kuvaavia viennin ja tuonnin hintaindeksejä.