Tilastokuvaus: Korkean teknologian ulkomaankauppa

Tilaston nimi

Korkean teknologian ulkomaankauppa

Tekijä

Tulli

Kuvaus

Tilasto kuvaa Suomen ja muiden maiden välistä korkean teknologian tavaroiden ulkomaankauppaa.

Tietosisältö

Tilasto sisältää korkean teknologian tavaroiden tuonti- ja vientitietoja kokonaisuudessaan, tavararyhmittäin ja maittain. Tilastosta käyvät myös ilmi näiden tavaroiden osuudet koko tuonnista ja viennistä pidemmällä aikavälillä. Tilastossa voi olla myös kansainvälistä vertailua Suomen ja muiden maiden välillä.

Tiedonkeruumenetelmä

Tilasto laaditaan Tullin tuottamista Suomen virallisista ulkomaankauppatilastoista. Kansainvälisessä vertailussa voidaan käyttää mm. Eurostatin, OECD:n ja YK:n keräämiä tilastoja.

Käytetyt luokitukset

Korkean teknologian tavarat on määritelty Eurostatin vuonna 2009 laatimassa luonnoksessa, jota ei ole vielä lopullisesti hyväksytty. Määritelmä pohjautuu OECD:n vuonna 1995 julkaisemaan versioon. Tavaroiden luokittelu perustuu SITC-luokitukseen (Standard International Trade Classification, Rev. 4). Aiemmin luokittelu tapahtui SITC-luokituksen edellisen version mukaan (Rev. 3). Korkean teknologian tavaroiden tutkimukseen ja kehittämiseen käytetään vähintään 4 % toimialan liikevaihdosta.

Korkean teknologian tuotteiden ryhmät ja SITC-luokat (SITC Rev. 4) (xls)

High-technology aggregations based on SITC Rev. 4 (pdf)

Päivitystiheys

Vuosittain

Valmistumis- tai julkaisemisaika

Vuosittainen tilasto korkean teknologian tavaroiden ulkomaankaupasta julkaistaan tilastovuotta seuraavan maalis-toukokuun aikana. Tilastot ovat tuolloin vielä ennakollisia, sillä vuodesta 2010 lähtien kunkin tilastovuoden lopulliset ulkomaankauppatilastot julkaistaan tilastovuotta seuraavan elokuun lopussa.

Tilastotietoja kuukausittain on saatavana ulkomaankaupan Uljas-tilastotietokannasta.

Aikasarja

Tilastot korkean teknologian ulkomaankauppaan löytyvät Tullin Internet-sivuilta kohdasta Ulkomaankauppatilastot. Sähköisessä muodossa tilastoja on vuosilta 2001-2007 sekä 2009. Vuonna 2008 tilastoa ei laadittu luokitusmuutoksesta johtuen.

Tilastokeskus tuotti tilastotietoa korkean teknologian ulkomaankaupasta vuoteen 2009 asti. Se julkaisi ennakollisia tietoja myös vuonna 2008.

Tietoja korkean teknologian ulkomaankaupasta on saatavissa Tullin Uljas-tilastotietokannasta tuoreimman luokituksen mukaan vuodesta 2002 lähtien (SITC Rev. 4) ja aiemman luokituksen mukaan vuosilta 1996-2002 (SITC Rev 3).

Asiasanat

ulkomaankauppa, tuonti, vienti, korkea teknologia

Yhteystiedot

Tulli Tilastointi
Tilastopalvelu puh. 0295 52335
Sähköposti: tilastot[at]tulli.fi
Internet: www.tulli.fi
Uljas-tilastotietokanta: uljas.tulli.fi