Transitokuljetukset 2017

9.2.2018 9.00​​Tulli, Tilastointi

Transitokuljetukset kääntyivät heikkoon kasvuun viime vuonna

Tullin transitokuljetustilaston mukaan Suomen läpi vietiin kauttakulkuna Venäjälle 723 tuhatta tonnia transitotavaraa vuonna 2017. Transiton vuosittaiset tonnimäärät kääntyivät viime vuonna kasvuun koko 2010-luvun jatkuneen laskutrendin jälkeen, ja nousivat prosentin vuodesta 2016. Transiton tonnimäärät olivat kuitenkin edelleen selvästi huippuvuotta 2008 pienemmät. Vuonna 2008 tavaraa kuljetettiin transitona jopa 3,8 miljoonaa tonnia. Tavaraa kuljetettiin transitona 714 tuhatta tonnia vuonna 2016, 782 tuhatta tonnia vuonna 2015 ja 1,3 miljoonaa tonnia vuonna 2014.

Tullin transitotilasto sisältää tiedot maantiekuljetuksista, jotka viedään kauttakuljetuksina Suomen läpi itärajan yli tärkeimpien rajanylityspaikkojen kautta. Itään suuntautuva maantietransitotilasto sisältää transitotavaroiden kuljetusmäärät ja arvioidut arvot. Transitotavarat tulevat Suomen tullirajalle, josta ne passitetaan maanteitse Venäjälle niitä Suomen tullialueella tullaamatta. Transitotilaston tavaroiden tilastointi perustuu idänkaupassa tyypillisiin CN-pohjaisiin yhdistettyihin nimikkeisiin. Maantietransitotilaston tavarat eivät sisälly Suomen ulkomaankaupan tilastoihin.

Tavararyhmistä eniten vietiin transitokuljetuksina kemianteollisuuden tuotteita, joiden osuus kuljetetuista tonnimääristä oli 15 prosenttia. Koneiden ja laitteiden osuus oli 14 prosenttia, elintarvikkeiden osuus 11 prosenttia ja tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden osuus kymmenen prosenttia.  

Taulu 1. Transitotavaran määrä tärkeimmillä rajanylityspaikoilla 2014-2017 (1000 kg)
  2014 2015 2016 2017 Muutos (%)
2016-2017
Osuus (%)
2016
Osuus (%)
2017
Imatra 135 036 90 817 100 403 98 538 -2 14,1 13,6
Niirala 1 260 1 911 850 3 109 266 0,1 0,4
Nuijamaa 327 258 123 499 78 146 64 866 -17 10,9 9,0
Vaalimaa 821 244 565 783 534 978 556 380 4 74,9 77,0
Yhteensä 1 284 798 782 009 714 377 722 893 1 100,0 100,0

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Sähköposti: [email protected]

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Asiasanat
Transitokuljetukset


Uusimmat julkaisut

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto maaliskuussa 2020
8.5.2020 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto helmikuussa 2020
30.4.2020 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa vuonna 2019
23.4.2020 9.00
Ulkomaankaupan maakatsaus

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2019
14.4.2020 9.00
Ulkomaankauppa maakunnittainHaluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus