Transitokuljetukset 2016

10.2.2017 9.00​​Tulli, Tilastointi

Transitokuljetusten tonnimäärien lasku loiveni vuonna 2016

Tullin transitokuljetustilaston mukaan Suomen läpi vietiin kauttakulkuna Venäjälle 714 tuhatta tonnia transitotavaraa vuonna 2016. Transiton tonnimäärät laskivat yhdeksän prosenttia edellisvuoteen verrattuna, eli laskua tuli selvästi vähemmän kuin vuonna 2015. Transitokuljetusten tonnimäärät ovat laskeneet vuosittain koko 2010-luvun. Vuonna 2013 tonnimäärät laskivat 19 prosenttia, vuonna 2014 reilun viidenneksen, ja vuonna 2015 ne romahtivat jopa 39 prosenttia.

Transitotilasto sisältää tiedot maantiekuljetuksista, jotka viedään transitotavarana Suomen läpi itärajan yli tärkeimpien rajanylityspaikkojen kautta. Itään suuntautuva maantietransitotilasto sisältää transitotavaroiden kuljetusmäärät ja arvioidut arvot. Transito- eli kauttakuljetustavarat tulevat Suomen tullirajalle, josta ne passitetaan maanteitse Venäjälle niitä Suomen tullialueella tullaamatta. Transitotilaston tavaroiden tilastointi perustuu idänkaupassa tyypillisiin CN-pohjaisiin yhdistettyihin nimikkeisiin. Maantietransitotilaston tavarat eivät sisälly Suomen ulkomaankaupan tilastoihin.

Transitokuljetusten tavararyhmittäinen jakauma ei juuri muuttunut edellisvuodesta. Kemianteollisuuden tuotteet, teollisuuden koneet ja laitteet, tekstiilit, vaatteet ja jalkineet sekä elintarvikkeet olivat tonnimäärältään suurimmat transitotavararyhmät vuonna 2016 edellisvuoden tapaan. Kemianteollisuuden tuotteiden osuus transitokuljetusten tonnimäärästä oli 16 prosenttia, teollisuuden koneiden ja laitteiden osuus 15 prosenttia. Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden osuus oli 11 prosenttia ja elintarvikkeiden osuus noin kymmenes. Muut tavararyhmät jäivät alle kymmeneen prosenttiin. 

Taulu 1. Transitotavaran määrä tärkeimmillä rajanylityspaikoilla 2013-2016 (1000 kg)
  2013 2014 2015 2016 Muutos (%)
2015-2016
Osuus (%)
2015
Osuus (%)
2016
Imatra 121 370 135 036 90 817 100 403 11 11,6 14,1
Niirala 3 073 1 260 1 911 850 -56 0,2 0,1
Nuijamaa 353 848 327 258 123 499 78 146 -37 15,8 10,9
Vaalimaa 1 141 338 821 244 565 783 534 978 -5 72,3 74,9
Yhteensä 1 619 629 1 284 798 782 009 714 377 -9 100,0 100,0

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Virtanen, Mervi p. 040 332 8470
Sähköposti: [email protected]

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Asiasanat
Transitokuljetukset
Seuraava julkistus

17.1.2019Uusimmat julkaisut

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto maaliskuussa 2020
8.5.2020 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto helmikuussa 2020
30.4.2020 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa vuonna 2019
23.4.2020 9.00
Ulkomaankaupan maakatsaus

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2019
14.4.2020 9.00
Ulkomaankauppa maakunnittainHaluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus