Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2018

28.8.2019 9.00



Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2018 -katsauksessa havaittiin virheitä, jotka on korjattu 3.9.2019. Ohessa uusi pdf-versio katsauksesta.

Valtio-omisteisten yritysten osuus ulkomaankaupasta romahti

Yksityisten kotimaisten yritysten viennin arvo oli 37 miljardia euroa vuonna 2018, kasvua oli 21 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Ulkomaalaisomisteisten yritysten viennin arvo nousi kymmenen prosenttia, ollen arvoltaan 25 miljardia euroa. Valtio-omisteisten yritysten viennin arvo laski alle miljardiin, 94 prosenttia vuodesta 2017. Yksityisten kotimaisten yritysten osuus kokonaisviennin arvosta oli 59 prosenttia, mikä vastaa seitsemän prosenttiyksikön kasvua edellisvuodesta. Valtio-omisteisten yritysten osuus viennin arvosta laski edellisvuoden kahdeksasta prosentista alle yhteen prosenttiin. Ulkomaalaisomisteisten yritysten osuus oli 40 prosenttia, nousten prosenttiyksikön edellisvuodesta. Valtionomisteisten yritysten osuuden laskua selittää valtion enemmistöosuuden päättyminen eräässä yrityksessä. Eniten muutos vaikutti kemianteollisuuden tuotteiden tuoteluokkaan.

Yksityisten kotimaisten yritysten tuonnin arvo oli 34 miljardia ja ulkomaalaisomisteisten yritysten 30 miljardia euroa. Yksityisten kotimaisten yritysten tuonnin arvo nousi 39 prosenttia vuodesta 2017, kun ulkomaalaisomisteisilla yrityksillä nousua oli kolme prosenttia. Valtio-omisteisten yritysten tuonti laski 73 prosenttia ollen 2 miljardia euroa. Yksityisten kotimaisten yritysten osuus kokonaistuonnista oli 51 prosenttia, nousten 12 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Valtio-omisteisten yritysten osuus supistui 11 prosenttiyksikköä, pudoten kolmeen prosenttiin. Ulkomaalaisomisteisten yritysten osuus puolestaan laski prosenttiyksikön, 45 prosenttiin.

Pk-yritysten ulkomaankaupassa nousua – suurilla yrityksillä kasvu voimakkaampaa

Pk-yritysten vuoden 2018 viennin arvo oli 9,2 miljardia euroa, joka oli kaksi prosenttia suurempi kuin vuonna 2017. Tärkeimmistä tuoteluokista pk-sektorilla kasvoi voimakkaimmin koneiden ja laitteiden vienti (+13%). Pk-yritysten osuus koko viennin arvosta supistui hieman ja oli 14 prosenttia.

Pk-yritysten vuoden 2018 tuonnin arvo, yhteensä 17,6 miljardia euroa, kasvoi kaksi prosenttia vuodesta 2017. Pk-yritysten tuonnin arvo on lähes kaksi kertaa niiden viennin arvon suuruinen. Pk-yritysten tuonnin arvo nousi eniten kulkuneuvojen osalta (+25 %). Pk-yritysten osuus koko tuonnin arvosta supistui hieman ja oli 26 prosenttia.

Ulkomaankaupan jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2006-2018
  • Ulkomaankaupan jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2006-2018

Asiasanat
Ulkomaankaupan yritystilastot
Seuraava julkistus

3.9.2019



Uusimmat julkaisut

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto maaliskuussa 2020
8.5.2020 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto helmikuussa 2020
30.4.2020 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa vuonna 2019
23.4.2020 9.00
Ulkomaankaupan maakatsaus

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2019
14.4.2020 9.00
Ulkomaankauppa maakunnittain



Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus