Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain, tammi-maaliskuu 2019

27.6.2019 9.00Tulli, Tilastointi

Pk-yritysten vienti ja tuonti vahvistuivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan pienten ja keskisuurten yritysten viennin arvo oli 2,3 miljardia euroa ja tuonnin 4,4 miljardia euroa vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Pk-yritysten viennin arvo nousi kolme prosenttia ja tuonnin arvo neljä prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pk-yritysten osuus oli 14 prosenttia tavaroiden viennin kokonaisarvosta ja 27 prosenttia tavaroiden tuonnin kokonaisarvosta.

Suurten yritysten viennin arvo oli vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä 13,4 miljardia euroa ja tuonnin 11,3 miljardia euroa. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna suurten yritysten viennin arvo kasvoi kolme prosenttia, mutta tuonnin arvo laski neljä prosenttia.

Ulkomaankaupan kokonaiskehitys yritysten kokoluokittain 2018/1-3 ja 2019/1-3, milj. e
  Vienti Muutos Osuus Tuonti Muutos Osuus
2018/1-3 2019/1-3 % % 2018/1-3 2019/1-3 % %
PK-yritykset 2 202 2 271 +3 14 4 216 4 398 +4 27
Suuret yritykset 13 045 13 372 +3 82 11 775 11 293 -4 70
Määrittelemätön1 204 734 x 5 354 431 x 3
Yhteensä 15 452 16 377 +6 100 16 344 16 121 -1 100
1 Määrittelemättömille ei voida laskea luotettavasti muutosprosenttia. Tämän vuoksi tietoa ei ilmoiteta.

Viennin tärkeimmissä tuoteluokissa eniten kasvoi kulkuneuvojen vienti. Pk-yrityksillä kasvua oli neljä prosenttia ja suurilla yrityksillä 39 prosenttia. Pk-yritysten osalta voimakkaimmin kasvoi koneiden ja laitteiden vienti, 11 prosenttia, kun se suurilla yrityksillä kasvoi neljä prosenttia. Pk-yritysten vienti kasvoi kahdeksan prosenttia metallien ja metallituotteiden osalta, kun taas suurten yritysten vienti kasvoi kaksi prosenttia. Sekä kemian että metsäteollisuuden tuotteiden vienti pk-yritysten osalta laski yhden prosentin. Suurten yritysten kemian teollisuuden tuotteiden vienti laski 13 prosenttia, mutta metsäteollisuuden tuotteiden vienti nousi kolme prosenttia. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden vienti laski neljä prosenttia pk-yrityksillä, mutta nousi viisi prosenttia suurilla yrityksillä.

Pk-yritysten tuonti kasvoi kaikissa tärkeimmissä tuoteluokissa. Pk-yritysten tuonti kasvoi eniten kulkuneuvojen (9%) osalta. Suurten yritysten kulkuneuvojen tuonti kasvoi kaksi prosenttia vertailuajanjaksosta. Pk-yritysten kone- ja laitetuonti vahvistui kuusi prosenttia ja suurten yritysten tuonti kaksi prosenttia. Metallien ja metallituotteiden tuonti kasvoi pk-yritysten osalta neljä prosenttia, kun taas suurten yritysten osalta tuonti supistui 26 prosenttia. Pk-yritysten sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden tuonti kasvoi kolme prosenttia, kun samaan aikaan suurilla yrityksillä tuoteluokan tuonnin arvo laski kuusi prosenttia. Muissa tärkeimmissä tuoteluokissa pk-yritysten tuonti kasvoi yhden prosentin. Suurten yritysten kemianteollisuuden tuotteiden tuonti kasvoi kolme prosenttia, mutta metsäteollisuuden tuotteiden tuonti laski kuusi prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.


Tiedustelut:
Blomberg, Ruusu p. 040 332 8678
Kuusisto, Mervi p. 040 332 8470
Sähköposti: etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Asiasanat
Ulkomaankaupan yritystilastot


Uusimmat julkaisut

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto heinäkuussa 2019
6.9.2019 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto

Jälleenvienti vuonna 2018
5.9.2019 9.00
Jälleenvientitilastot

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto kesäkuussa 2019
30.8.2019 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2018
28.8.2019 9.00
Ulkomaankaupan yritystilastot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto kesäkuussa 2019
8.8.2019 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto


Asiasanat

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus