Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain, loka-joulukuu 2018

27.3.2019 9.00Tulli, Tilastointi

Pk-yritysten vienti ja tuonti vahvistuivat vuoden viimeisellä neljänneksellä

Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan pienten ja keskisuurten yritysten tavaraviennin arvo oli 2,6 miljardia ja tavaratuonnin 4,7 miljardia euroa vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä. Pk-yrityksien viennin arvo nousi neljä ja tuonnin arvo kuusi prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pk-yritysten osuus oli 16 prosenttia viennin kokonaisarvosta ja 27 prosenttia tuonnin kokonaisarvosta.

Suurten yritysten viennin arvo oli vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä 13,6 miljardia euroa ja tuonnin 12,1 miljardia euroa. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna suurten yritysten viennin arvo kasvoi seitsemän ja tuonnin viisi prosenttia.

Ulkomaankaupan kokonaiskehitys yritysten kokoluokittain 2017/10-12 ja 2018/10-12, milj. e
  Vienti Muutos Osuus Tuonti Muutos Osuus
2017/10-12 2018/10-12 % % 2017/10-12 2018/10-12 % %
PK-yritykset 2 517 2 606 +4 16 4 420 4 665 +6 27
Suuret yritykset 12 641 13 586 +7 82 11 501 12 063 +5 70
Määrittelemätön1 256 293 x 2 292 452 x 3
Yhteensä 15 415 16 485 +7 100 16 213 17 179 +6 100
1 Määrittelemättömille ei voida laskea luotettavasti muutosprosenttia. Tämän vuoksi tietoa ei ilmoiteta.

Viennin tärkeimmissä tuoteluokissa voimakkaimmin kasvoi metallien ja metallituotteiden vienti. Pk-yrityksillä kasvua oli 14 prosenttia ja suurilla yrityksillä 20 prosenttia. Pk-yritysten vienti kasvoi kahdeksalla prosentilla kulkuneuvojen osalta, samaan aikaan suurten yritysten kulkuneuvojen vienti supistui 13 prosenttia. Sekä pk-yritysten että suurten yritysten kone- ja laitevienti kasvoi viidellä prosentilla vertailujaksosta.  Kemikaalien vienti kasvoi pk-yrityksillä myös viisi prosenttia ja sähkö- ja elektroniikkatuotteiden vienti nousi kolme prosenttia. Metsäteollisuuden tuotteiden vienti supistui pk-yrityksillä seitsemän prosenttia, mutta suurilla yrityksillä se vahvistui kymmeneksellä. Suurten yritysten vienti vahvistui seitsemän prosenttia kemian teollisuuden tuotteiden osalta ja viisi prosenttia sähkö-ja elektroniikkatuotteiden osalta edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verraten.

Pk-yritysten tuonti kasvoi kaikissa tärkeimmissä tuoteluokissa. Pk-yritysten tuonnin kasvu oli voimakkainta kulkuneuvojen (+11%) osalta, kun vastaavasti suurten yritysten kulkuneuvojen tuonti supistui kahdella prosentilla vertailujaksosta. Myös pk-yritysten kone- ja laitetuonti vahvistui kahdeksan prosenttia ja suurten yritysten tuonti seitsemän prosenttia. Pk-yritysten metallien ja metallituotteiden tuonti kasvoi seitsemän prosenttia, kun suurten yritysten tuonti supistui neljä prosenttia. Muissa tärkeimmissä tuoteluokissa pk-yritysten tuonti kasvoi neljällä prosentilla. Suurten yritysten sähkö- ja elektroniikkatuotteiden tuonti kasvoi kymmeneksellä ja metsäteollisuuden tuotteiden tuonti kahdeksalla prosentilla vuoden viimeisellä neljänneksellä.


Tiedustelut:
Kuusisto, Mervi p. 040 332 8470
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Sähköposti: etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Asiasanat
Ulkomaankaupan yritystilastot
Seuraava julkistus

27.3.2019Uusimmat julkaisut

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa vuonna 2019 (1-7)
22.10.2019 9.00
Ulkomaankaupan maakatsaus

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa vuonna 2019 (1-7)
10.10.2019 9.00
Ulkomaankaupan maakatsaus

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto elokuussa 2019
9.10.2019 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto heinäkuussa 2019
30.9.2019 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilastoAsiasanat

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus