Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain, heinä-syyskuu 2019

23.12.2019 9.00Tulli, Tilastointi

Pk-yritysten vienti ja tuonti vahvistuivat vuoden kolmannella neljänneksellä

Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan pienten ja keskisuurten yritysten viennin arvo oli 2,1 miljardia euroa ja tuonnin 4,5 miljardia euroa vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. Pk-yritysten viennin arvo nousi kolme prosenttia tuonnin noustessa seitsemän prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pk-yritysten osuus oli 13 prosenttia tavaroiden viennin kokonaisarvosta ja 28 prosenttia tavaroiden tuonnin kokonaisarvosta.

Suurten yritysten viennin arvo oli vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä 11,4 miljardia euroa ja tuonnin 10,3 miljardia euroa. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna suurten yritysten viennin arvo nousi prosentin, kun taas tuonnin arvo laski kolme prosenttia.

Ulkomaankaupan kokonaiskehitys yritysten kokoluokittain 2018/7-9 ja 2019/7-9, milj. e
  Vienti Muutos Osuus Tuonti Muutos Osuus
2018/7-9 2019/7-9 % % 2018/7-9 2019/7-9 % %
PK-yritykset 2 002 2 057 +3 13 4 208 4 494 +7 28
Suuret yritykset 11 270 11 388 +1 74 10 615 10 294 -3 63
Määrittelemätön1 2 034

1 943

x 13 1 528 1 489 x 9
Yhteensä 15 306 15 388 +1 100 16 351 16 276 0 100
1 Määrittelemättömille ei voida laskea luotettavasti muutosprosenttia. Tämän vuoksi tietoa ei ilmoiteta.

Vuoden kolmannella neljänneksellä viennin tärkeimmistä tuoteluokista eniten kasvoi kulkuneuvojen vienti, pk-yritysten 27 prosentin laskusta huolimatta. Suurilla yrityksillä kasvua oli 35 prosenttia. Pk-yritysten osalta voimakkaimmin kasvoi koneiden ja laitteiden vienti, kahdeksan prosenttia. Suurilla yrityksillä nousua oli seitsemän prosenttia. Kemianteollisuuden sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden vienti kasvoi kuusi prosenttia pk-yritysten osalta. Suurten yritysten kemianteollisuuden tuotteiden vienti laski kolme prosenttia ja sähkö- ja elektroniikkateollisuuden viennin osalta se pysyi edellisvuoden tasolla. Pk-yritysten vienti kasvoi viisi prosenttia metallien ja metallituotteiden osalta ja suurillakin yrityksillä se nousi seitsemän prosenttia. Metsäteollisuuden tuotteiden vienti oli laskussa, pk-yrityksillä kaksi prosenttia ja suurilla yrityksillä 11 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Pk-yritysten tuonti kasvoi tai pysyi samalla tasolla kaikissa tärkeimmissä tuoteluokissa vuoden kolmannella neljänneksellä. Pk-yritysten tuonti kasvoi eniten (16 %) metallien ja metallituotteiden osalta. Suurten yritysten vastaavan tuoteluokan tuonti laski 25 prosenttia vertailuajanjaksosta. Pk-yritysten sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden tuonti vahvistui 12 prosenttia, kun tuonti suurten yritysten osalta laski kuusi prosenttia. Koneiden ja laitteiden tuonti kasvoi pk-yritysten osalta 11 prosenttia. Suurten yritysten osalta kasvua oli seitsemän prosenttia. Pk-yritysten osalta kulkuneuvojen tuonti kasvoi yhdeksän prosenttia, suurten yritysten osalta kasvua oli 21 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotteiden tuonti kasvoi kaksi prosenttia pk-yritysten osalta, kun taas suurilla yrityksillä laskua oli yksi prosentti. Metsäteollisuuden tuotteiden tuonti säilyi edellisvuoden tasolla pk-yrityksillä, kun taas suurilla yrityksillä laskua oli samalla aikavälillä yhdeksän prosenttia.


Tiedustelut:
Blomberg, Ruusu p. 040 332 8678
Kuusisto, Mervi p. 040 332 8470
Sähköposti: etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Asiasanat
Ulkomaankaupan yritystilastot


Uusimmat julkaisut

Transitokuljetukset 2019
18.2.2020 9.00
Transitokuljetukset

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto joulukuussa 2019
10.2.2020 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto marraskuussa 2019
31.1.2020 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto marraskuussa 2019
9.1.2020 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto lokakuussa 2019
31.12.2019 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto


Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus