Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain, heinä-syyskuu 2018

19.12.2018 9.00Tulli, Tilastointi

Pk-yritysten tavaroiden vienti ja tuonti maltillista vuoden kolmannella neljänneksellä

Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan pienten ja keskisuurten yritysten viennin arvo oli 2,5 miljardia ja tuonnin 4,4 miljardia euroa vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä. Pk-yrityksien viennin ja tuonnin arvo nousi prosentilla edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pk-yritysten osuus oli 16 prosenttia viennin kokonaisarvosta ja 27 prosenttia tuonnin kokonaisarvosta.

Suurten yritysten viennin arvo oli vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä 12,1 miljardia euroa ja tuonnin 11,4 miljardia euroa. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna suurten yritysten viennin arvo kasvoi viisi ja tuonnin seitsemän prosenttia.

Ulkomaankaupan kokonaiskehitys yritysten kokoluokittain 2017/7-9 ja 2018/7-9, milj. e
  Vienti Muutos Osuus Tuonti Muutos Osuus
2017/7-9 2018/7-9 % % 2017/7-9 2018/7-9 % %
PK-yritykset 2 424 2 454 +1 16 4 323 4 386 +1 27
Suuret yritykset 11 506 12 130 +5 80 10 679 11 405 +7 70
Määrittelemätön1 597 646 x 4 376 499 x 3
Yhteensä 14 526 15 229 +5 100 15 378 16 290 +6 100
1 Määrittelemättömille ei voida laskea luotettavasti muutosprosenttia. Tämän vuoksi tietoa ei ilmoiteta.

Viennin tärkeimmissä tuoteluokissa pk-yrityksillä voimakkaimmin (+56%) kasvoi metallien ja metallituotteiden vienti. Pk-yritysten vienti kasvoi seitsemällä prosentilla myös koneiden ja laitteiden osalta, samaan aikaan suurten yritysten kone-ja laitevienti supistui prosentilla.  Myös kemikaalien vienti kasvoi pk-yrityksillä kolmella ja sähkö- ja elektroniikkatuotteiden vienti yhdellä prosentilla. Sekä pk-yritysten että suurten yritysten kulkuneuvojen vienti supistui viidenneksellä vertailujaksosta. Metsäteollisuuden tuotteiden vienti supistui pk-yrityksillä seitsemän prosenttia, mutta suurilla yrityksillä kasvoi 11 prosenttia. Suurten yritysten vienti vahvistui lähes kymmenyksellä kemiantuotteiden, metallien ja metallituotteiden sekä sähkö-ja elektroniikkatuotteiden osalta edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verraten.

Tuonnin kokonaisarvo nousi tuonnin tärkeimmissä tuoteluokissa eniten metsäteollisuuden tuotteiden ja metallien osalta. Suurten yritysten metsäteollisuuden tuotteiden tuonti kasvoi 17 ja metallien ja metallituotteiden 33 prosenttia edellisvuodesta. Vastaavasti pk-yritysten metallien ja metallituotteiden tuonti supistui 19 ja metsäteollisuuden tuotteiden tuonti kasvoi viisi prosenttia. Pk-yritysten tuonnin kasvu oli voimakkainta kulkuneuvojen (+16%) osalta, kun vastaavasti suurten yritysten kulkuneuvojen tuonti supistui lähes kolmanneksella vertailujaksosta. Myös pk-yritysten kone- ja laitetuonti vahvistui lähes kymmenyksellä ja suurten yritysten vastaavasti supistui viidellä prosentilla. Sekä pk-yritysten (+5%) että suurten yritysten (+8%) kemikaalien tuonti vahvistui. Sähkö- ja elektroniikkatuotteiden tuonti vahvistui pk-yrityksillä kaksi ja suurilla yrityksillä neljä prosenttia vertailujaksosta.


Tiedustelut:
Kuusisto, Mervi p. 040 332 8470
Tanhua, Pekka p. 040 332 2155
Sähköposti: etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Asiasanat
Ulkomaankaupan yritystilastot


Uusimmat julkaisut

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto huhtikuussa 2019
7.6.2019 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto maaliskuussa 2019
31.5.2019 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2018
29.5.2019 9.00
Ulkomaankauppa maakunnittain

Korkean teknologian ulkomaankauppa vuonna 2018
24.5.2019 9.00
Korkean teknologian ulkomaankauppa Suomen virallinen tilasto (SVT)

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto maaliskuussa 2019
8.5.2019 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus