Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain, heinä-syyskuu 2017

20.12.2017 9.00Tulli, Tilastointi

Pk-yritysten ulkomaankaupan kasvu tasaisen reipasta vuoden kolmannella neljänneksellä 

Suuryritykset voimakkaassa kasvussa

Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan pienten ja keskisuurten yritysten viennin arvo oli 2,1 miljardia ja tuonnin 4,2 miljardia euroa vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä. Pk-yrityksien viennin arvo nousi seitsemän ja tuonnin kahdeksan prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pk-yritysten osuus oli 15 prosenttia viennin kokonaisarvosta ja 28 prosenttia tuonnin kokonaisarvosta.

Suurten yritysten viennin arvo oli vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä 11,7 miljardia euroa ja tuonnin 10,5 miljardia euroa. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna suurten yritysten viennin arvo kasvoi jopa 17 ja tuonnin 15 prosenttia.Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan pienten ja keskisuurten yritysten viennin arvo oli 2,1 miljardia ja tuonnin 4,2 miljardia euroa vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä. Pk-yrityksien viennin arvo nousi seitsemän ja tuonnin kahdeksan prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pk-yritysten osuus oli 15 prosenttia viennin kokonaisarvosta ja 28 prosenttia tuonnin kokonaisarvosta.

Suurten yritysten viennin arvo oli vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä 11,7 miljardia euroa ja tuonnin 10,5 miljardia euroa. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna suurten yritysten viennin arvo kasvoi jopa 17 ja tuonnin 15 prosenttia. 

Ulkomaankaupan kokonaiskehitys yritysten kokoluokittain 2016/7-9 ja 2017/7,9, milj. e
  Vienti Muutos Osuus Tuonti Muutos Osuus
2016/7-9 2017/7-9 % % 2016/7-9 2017/7-9 % %
PK-yritykset 1 960 2 092 +7 15 3 869 4 162 +8 28
Suuret yritykset 9 995 11 712 +17 81 9 190 10 546 +15 70
Määrittelemätön1 521 649 x 5 335 445 x 3
Yhteensä 12 476 14 453 +16 100 13 394 15 153 +13 100
1 Määrittelemättömille ei voida laskea luotettavasti muutosprosenttia. Tämän vuoksi tietoa ei ilmoiteta.

Viennin tärkeimmissä tuoteluokissa voimakkaimmin kasvoi kulkuneuvojen vienti. Kulkuneuvojen viennin kasvu oli suurten yritysten varassa: suuryritysten kulkuneuvojen viennin arvo kasvoi jopa 121 prosenttia vertailujaksosta, pk-yritysten kulkuneuvojen viennin arvon supistuessa prosentin edellisvuodesta. Suurten yritysten kulkuneuvojen viennin arvoa kasvattivat erityisesti vuoden 2017 kolmannen neljänneksen henkilöautojen ja laivojen vienti.

Muissa tärkeimmissä tuoteluokissa sekä pk-yritysten että suurten yritysten vienti kasvoi tasaisesti. Suurten yritysten kone- ja laiteviennin arvo nousi reippaasti 19 prosenttia ja pk-yritysten yhdeksän. Myös metallien ja metallituotteiden vienti nousi suurilla yrityksillä reippaasti 17 prosenttia ja pk-yrityksillä seitsemän prosenttia. Sähkö- ja elektroniikkatuotteiden viennin arvo kasvoi pk-yrityksillä kahdeksan prosenttia, suurilla yrityksillä yhdeksän. Pk-yritysten metsäteollisuuden tuotteiden vienti vahvistui yhdeksän prosenttia ja suurten vastaavasti seitsemän prosenttia. Kemian teollisuuden vienti kasvoi maltillisemmin sekä suurilla (+6 %) että pk-yrityksillä (+3 %) edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verraten.

Tuonnin kokonaisarvo nousi tuonnin tärkeimmissä tuoteluokissa eniten kulkuneuvojen ja metallien osalta. Näissä tuoteluokissa suurten yritysten tuonnin arvo kasvoi pk-yritysten tuonnin arvoa voimakkaammin. Suurten yritysten kulkuneuvojen tuonti kasvoi 47 ja metallien tuonti kasvoi 32 prosenttia edellisvuodesta. Pk-yritysten kulkuneuvojen tuonti kasvoi 19 ja metallien 10 prosenttia. Myös sähkö- ja elektroniikkatuotteiden tuonti kasvoi suurissa yrityksissä pk-yrityksiä voimakkaammin, suurten yritysten arvo vahvistui 13 prosenttia, pk-yritysten seitsemän. Pk-yritysten metsäteollisuuden tuotteiden tuonti nousi 11 prosenttia, suurten yritysten neljä prosenttia edellisvuodesta. Vastaavasti kemianteollisuuden tuotteiden tuonti kasvoi pk-yrityksissä kahdeksan ja suuryrityksissä 11 prosenttia. Kone- ja laitetuonnin kasvu oli maltillisempaa sekä pk-yrityksillä (+5%) että suurilla yrityksillä (+4%).


Tiedustelut:
Kuusisto, Mervi p. 040 332 8470
Tanhua, Pekka p. 040 332 2155
Sähköposti: etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi
Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus