Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, november 2017

31.1.2018 9.00Tullen, Statistik

Både exportvolymen och exportpriserna ökade i november

Värdet på Finlands export av varor ökade med 15 procent i november enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var något över 5,2 miljarder euro. Exportpriserna steg med 5,5 procent och exportvolymen ökade med 9,9 procent. I januari-november har det sammanlagda värdet på exporten ökat med 16 procent.

Importens värde ökade med 14 procent i november och värdet var nästan 5,5 miljarder euro. Importpriserna steg med 3,0 procent och importvolymen ökade med 12,4 procent. I januari-november växte det totala importvärdet med 14 procent jämfört med året innan.

Handelsbalansen visade ett underskott på 242 miljoner euro i november. I januari-november hade handelsbalansen ett underskott på 2,1 miljarder euro. I november året innan var underskottet i handelsbalansen 256 miljoner euro och i januari-november samma år hade handelsbalansen ett underskott på 2,6 miljarder euro. Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då exportpriserna ökade mer än importpriserna, förbättrades bytesförhållandet i november jämfört med året innan. Indextalet låg på 102,1 i november då det i november året innan var 99,7.

Exporten inom samtliga större industrigrenar visade tillväxt i november. Exporten av skogsindustriprodukter ökade markant. Tillväxten i exporten av maskiner och utrustning var också snabb. Även exporten av personbilar, metaller, malmer och kemiska produkter ökade. Importen av mat och konsumtionsvaror minskade i november, men importen inom andra större varugrupper ökade. Importen av motorfordon, råolja och malmer ökade mest.

Exporten till EU-länder ökade med 16 procent i november och exporten till länder utanför EU steg med 13 procent. Exporten ökade mest till Ryssland, Tyskland, Sverige, Kina, Storbritannien och Frankrike. Exporten till Nederländerna minskade. Importen från EU-länderna ökade med 13 procent och från länder utanför EU med 15 procent i november. Importen sjönk mest från Nederländerna och USA. Importen från Tyskland, Sverige, Kina, Storbritannien och Frankrike ökade.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

  November Förändring Januari-november Förändring
2016 2017 % 2016 2017 %
Export (fob) 4 566 5 236 +15 47 376 54 808 +16
Import (cif) 4 822 5 478 +14 49 963 56 927 +14
Balans -256 -242   -2 588 -2 119  

Tabell 2. Index för utrikeshandel

2010=100 November Förändring Medeltal* Förändring
  2016:11 2017:11 2017:11/
2017:10
2017:11/
2016:11
2016:12-2017:11 2016:12-2017:11/
2015:12-2016:11
Volymindex
Export 93,9 103,2 -3,1 +9,9 99,2 +8,4
Import 99,7 112,1 -1,1 +12,4 106,5 +7,9
Enhetsvärdeindex
Export 109,2 115,3 +1,8 +5,5 112,3 +5,4
Import 109,5 112,9 +1,8 +3,0 110,6 +5,4
* Tolv månaders glidande medelvärde

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
​fö[email protected]

Finlands export och import 2014-2017
  • Finlands export och import 2014-2017

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

28.2.2018Uusimmat julkaisut

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto tammikuussa 2020
31.3.2020 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2019
12.3.2020 9.00
Utrikeshandelns transporter

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto tammikuussa 2020
9.3.2020 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel

Rajaliikennetilasto 2019
3.3.2020 9.00
Gränstrafikstatistik

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto joulukuussa 2019
28.2.2020 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel


Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus