Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, mars 2018

31.5.2018 9.00Tullen, Statistik

Exportvolymen minskade medan exportpriserna ökade i mars

Värdet på Finlands export av varor minskade med en procent i mars enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 5,4 miljarder euro. Exportpriserna ökade med 2,3 procent men exportvolymen minskade med 1,7 procent. I januari-mars har det sammanlagda värdet på exporten ökat med sju procent.

Importens värde ökade med fyra procent i mars och var 5,6 miljarder euro. Importpriserna ökade med 6,3 procent och importvolymen med 0,4 procent. I januari-mars ökade det totala importvärdet med fem procent jämfört med året innan.

Handelsbalansen visade ett underskott på 207 miljoner euro i mars. I januari-mars hade handelsbalansen ett underskott på 673 miljoner euro. I mars året innan visade handelsbalansen ett överskott på 36 miljoner euro men i januari-mars samma år hade handelsbalansen ett sammanlagt underskott på 804 miljoner euro. Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då importpriserna ökade mer än exportpriserna, försämrades bytesförhållandet i mars jämfört med året innan. Indextalet låg på 97,8 i mars då det i mars året innan var 101,8. I februari låg indextalet på 99,1.

Värdet av exporten av petroleumprodukter, baskemikalier, papper och kartong samt pappersmassa ökade i mars. Tillväxten i personbilsexporten var fortfarande snabb även om tillväxttakten avtog i mars jämfört med de tidigare månaderna i år. Exporten av industrimaskiner och elektriska maskiner samt utrustning ökade. Värdet av exporten av kraftmaskiner och motorer, mekaniska skogsprodukter, instrument och mätare och metaller minskade i mars. Även importen av konsumtionsvaror och industriprodukter minskade i mars, men importen av investeringsvaror, transportutrustning och energiprodukter ökade.

Både exporten till EU-länder och till länder utanför EU minskade med en procent i mars. Exporten ökade till Tyskland. Exporten till Sverige, Nederländerna, USA, Kina, Storbritannien och Frankrike minskade. Importen från EU-länderna ökade med två procent och från länder utanför EU med sex procent i mars. Importen sjönk mest från Sverige, Nederländerna, Kina, Storbritannien och Frankrike. Importen från Tyskland och USA ökade.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

  Mars Förändring Januari-mars Förändring
2017 2018 % 2017 2018 %
Export (fob) 5 460 5 413 -1 14 465 15 420 +7
Import (cif) 5 424 5 620 +4 15 269 16 093 +5
Balans +36 -207   -804 -673  

Tabell 2. Index för utrikeshandel

2010=100 Mars Förändring Medeltal* Förändring
  2017:03 2018:03 2018:03/
2018:02
2018:03/
2017:03
2017:04-2018:03 2017:04-2018:03/
2016:04-2017:03
Volymindex
Export 108,0 106,2 +12,3 -1,7 100,5 +7,5
Import 109,4 109,8 +7,8 +0,4 106,8 +6,4
Enhetsvärdeindex
Export 113,1 115,7 +0,8 +2,3 113,3 +4,3
Import 111,2 118,2 +2,0 +6,3 112,6 +4,7
* Tolv månaders glidande medelvärde

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
​fö[email protected]

Suomen vienti ja tuonti 2015-2018
  • Suomen vienti ja tuonti 2015-2018

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

29.6.2018Uusimmat julkaisut

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto syyskuussa 2019
29.11.2019 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel

Suomen ja Kiinan välinen kauppa vuonna 2019 (1-8)
28.11.2019 9.00
Landsöversikt över utrikeshandeln

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto syyskuussa 2019
7.11.2019 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2019 tammi-kesäkuussa
6.11.2019 9.00
Landsskapsspecifik statistik över utrikeshandeln

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto elokuussa 2019
31.10.2019 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel


Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus