Företagsstrukturen för utrikeshandel med varor och tjänster 2015

27.4.2017 9.00Tullen, Statistik

Sampublikation av Tullen och Statistikcentralen

I denna sampublikation av Tullen och Statistikcentralen beskrivs företag som bedrivit utrikeshandel år 2015 och deras företagsstruktur. Publikationen är den första i sitt slag. Det har inte tidigare i Finland publicerats uppgifter om företagsstrukturen inom utrikeshandel med varor och tjänster som en helhet.

De företag som bedriver utrikeshandel beskrivs utgående från företagens näringsgren, ägandeförhållande, antalet anställda och storleksklass. Samtidigt belyser man skillnaderna mellan Tullens statistik över utrikeshandel med varor (ITGS) och Statistikcentralens betalningsbalans (BoP). 


Förfrågningar:

Sevón, Tiina tfn 040 332 8678
Kuusisto, Mervi tfn 040 332 8470
E-post: fö[email protected]

Rajala, Mirjami tfn 029 551 3540
Sippola, Risto tfn 029 551 3383
E-post: fö[email protected]

Export och import efter näringsgren år 2015
  • Export och import efter näringsgren år 2015

Asiasanat
Företagsstatistik om utrikeshandel


Uusimmat julkaisut

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto marraskuussa 2019
9.1.2020 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto lokakuussa 2019
31.12.2019 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel

Suomen ja Saksan välinen kauppa vuonna 2019 (1-9)
30.12.2019 9.00
Landsöversikt över utrikeshandeln

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain, heinä-syyskuu 2019
23.12.2019 9.00
Företagsstatistik om utrikeshandel

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa vuonna 2019 (1-9)
17.12.2019 9.00
Landsöversikt över utrikeshandeln


Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus