Suomen ulkomaankauppa Yhdysvaltojen sekä Ison-Britannian kanssa

28.3.2018 9.00Tulli, Tilastointi

Tullin ja Tilastokeskuksen yhteisjulkaisu

Tulli ja Tilastokeskus ovat laatineet yhdessä ulkomaankaupan artikkelin Suomen kaupasta Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian kanssa. Yhteisjulkaisussa kuvataan ulkomaankauppaa näiden kahden maan kanssa vuonna 2017 kymmenen vuoden perspektiivillä. Julkaisussa kuvataan kauppaa sekä Tullin laatiman ulkomaankauppatilaston että Tilastokeskuksen laatiman tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa –tilaston näkökulmasta. 

Ulkomaankauppa kokonaisuudessaan on sangen monitahoinen aihealue. Sitä voidaan tarkastella eri näkökulmista: mitä tuotteita Suomi vie ja tuo ja minne, millaiset yritykset kauppaa käyvät, miten kauppaa käydään, kuinka paljon ulkomaakaupasta jää tuloja Suomeen jne. Myös virallinen ulkomaankauppatilastointi eroaa. Tullin ulkomaankauppatilasto kuvaa rajan fyysisesti ylittävien tavaroiden bruttoarvoista kauppaa. Tilastokeskuksen laatimassa Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa -tilastossa ovat mukana sekä tavarat että palvelut. Se kuvaa maksutaseen mukaista, omistajuuden muutokseen perustuvaa ulkomaankauppaa, jossa Suomen vientiä ja tuontia on myös maan rajojen ulkopuolella tapahtuva kauppa silloin, kun laskutus tapahtuu Suomen kautta.

Tilastokeskus ja Tulli ovat tähän yhteisjulkaisuun koonneet keskeisimmnät tilastotietonsa kaupasta Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian kanssa. Tilastokeskus kuvaa tavaroiden ja palveluiden -tilaston mukaista kokonaiskauppaa maiden kanssa. Tulli kuvaa tavarakauppaa oman tilastonsa valossa. Tilastokeskus kertoo myös palveluiden kaupasta Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian kanssa. Samalla havainnollistetaan Tullin ja Tilastokeskuksen ulkomaankauppatilastojen välisiä eroja.


Tiedustelut:

Kaarna, Anssi 
Telasuo, Christina 
Sähköposti: [email protected]

Kuusisto, Tapio 
Tulonen, Terhi
Sähköposti: [email protected]


Asiasanat
Ulkomaankaupan maakatsaus


Uusimmat julkaisut

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto maaliskuussa 2020
8.5.2020 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto helmikuussa 2020
30.4.2020 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa vuonna 2019
23.4.2020 9.00
Ulkomaankaupan maakatsaus

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2019
14.4.2020 9.00
Ulkomaankauppa maakunnittainHaluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus