Suomen ja Viron välinen kauppa

26.2.2016 9.00Tulli, Tilastointi

Kauppa Viron kanssa laski viime vuonna 12 prosenttia

Öljytuotteiden viennin arvon lasku vaikutti kokonaisviennin vaisuuteen

Suomen tavaraviennin arvo Viroon oli viime vuoden tammi-marraskuussa runsas 1,4 miljardia euroa Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan. Viennin arvo laski 12 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tuonti sen sijaan pysyi samalla tasolla vertailuajankohtaan nähden ja oli arvoltaan 1,4 miljardia euroa. Vuonna 2014 viennin arvo Viroon kasvoi kaksi prosenttia, mutta tuonnin arvo väheni yhdeksän prosenttia.  

Suomen kaupan tasapaino Viron kanssa on vaihdellut suuresti viimeisten kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2005 kauppa oli Suomelle hiukan alijäämäistä, mutta vuosina 2006-2008 ylijäämäistä. Enimmillään ylijäämää kertyi vuosina 2006 ja 2007 puoli miljardia euroa vuodessa. Vuoden 2009 taantuman aikana vienti supistui huomattavasti tuontia jyrkemmin, ja kauppa kääntyi jälleen alijäämäiseksi. Vaje kasvoi vuoteen 2011 asti, jonka jälkeen kauppa on taas ollut Suomelle ylijäämäistä. Viime vuoden tammi-marraskuussa ylijäämää kertyi 36 miljoonaa euroa ja edeltävänä vuonna 248 miljoonaa euroa.

Kokonaisviennin lasku Viroon viime vuoden tammi-marraskuussa johtui suureksi osaksi öljytuotteiden viennin arvon laskusta. Myös muun kemianteollisuuden, metalliteollisuuden ja elintarviketeollisuuden tuotteiden vienti väheni. Viennin kasvualoja olivat metsäteollisuuden tuotteet sekä koneet, laitteet ja kuljetusvälineet. Kemianteollisuuden ja metalliteollisuuden tuotteiden tuonti Virosta kasvoi, mutta kuljetusvälineitä ja teollisuuden koneita ja laitteita tuotiin Virosta viime vuoden tammi-marraskuussa vähemmän kuin vertailuvuotena.

Viron osuus Suomen kokonaisviennistä on pysytellyt viime vuosina kolmen prosentin tuntumassa, viime vuoden tammi-marraskuussa osuus oli 2,9 prosenttia ja vuonna 2014 osuus oli 3,2 prosenttia. Viron osuus oli pienempi verrattuna muihin naapurimaihimme, Ruotsin osuus kokonaisviennistämme oli viime vuonna noin kymmenes ja Venäjän 5,8 prosenttia. Baltian maista Viro on kuitenkin selvästi suurin vientimaa. Latvian osuus Suomen kokonaisviennistä oli 1,2 prosenttia ja Liettuan 0,7 prosenttia. Viron osuus kokonaistuonnista on heilahdellut kahden ja kolmen prosentin välillä viime vuosikymmenen aikana. Tammi-marraskuussa osuus oli 2,8 prosenttia ja vuonna 2014 se oli 2,7 prosenttia. Myös tuonnissa Viro oli huomattavasti naapurimaitamme pienempi, mutta muita Baltian maita suurempi. Ruotsilla oli 11,6 ja Venäjällä 11,1 prosentin osuus Suomen kokonaistuonnista. Latvian osuus oli 0,3 ja Liettuan 0,6 prosenttia.

Viro oli viime vuoden tammi-marraskuussa yhdeksänneksi suurin Suomen vientimaa ja kymmenenneksi tärkein tuontimaa. Viron ulkomaankaupassa Suomen asema on vahva. Suomi oli viimevuoden tammi-lokakuussa Viron toiseksi suurin vientimaa ja suurin tuontimaa. Ruotsi kohosi Viron suurimmaksi vientimaaksi vuonna 2011, sitä ennen Suomi oli maan ylivoimaisesti suurin vientimaa. Viron kokonaisvienti laski viime vuoden tammi-marraskuussa neljä prosenttia, eli yhtä paljon kuin Suomen kokonaisvienti. Viron kokonaistuonti laski samana ajanjaksona viisi prosenttia, kun Suomen tuonti laski seitsemän prosenttia.


Tiedustelut:

Telasuo, Christina  p. 040 332 1828
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Sähköposti: [email protected]

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi
Suomen ja Viron välinen kauppa v. 2006-2015 (1-11)
  • Suomen ja Viron välinen kauppa v. 2006-2015 (1-11)

Asiasanat
Ulkomaankaupan maakatsaus


Uusimmat julkaisut

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto maaliskuussa 2020
29.5.2020 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto maaliskuussa 2020
8.5.2020 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto helmikuussa 2020
30.4.2020 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa vuonna 2019
23.4.2020 9.00
Ulkomaankaupan maakatsaus

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2019
14.4.2020 9.00
Ulkomaankauppa maakunnittain


Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus