Suomen ja vähiten kehittyneiden maiden välinen kauppa vuonna 2016

24.4.2017 9.00



Tulli, Tilastointi

Vienti vähiten kehittyneisiin maihin lähes edellisvuoden tasolla

Vaatteiden tuonti LDC-maista edelleen kasvussa

Suomen tavaravienti vähiten kehittyneisiin maihin ja muihin matalan tulotason maihin[1] väheni Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan viime vuonna prosentin 292 miljoonaan euroon. Suomen tuonti vähiten kehittyneistä maista oli arvoltaan 447 miljoonaa euroa. Tuonnin arvo kasvoi viisi prosenttia vuodesta 2015. Kauppataseen alijäämä suureni viime vuonna entisestään 154 miljoonaan euroon, kun se vuonna 2015 oli 131 miljoonaa euroa.

Vähiten kehittyneet maat eli LDC-maat ovat sosiaalis-taloudellisten indikaattoreiden perusteella kansainvälisen yhteisön köyhimpiä ja heikoimpia maita. YK:n ylläpitämään luokitukseen kuuluu 48 maata, joista 34 sijaitsee Afrikassa, 13 Aasiassa ja Tyynellämerellä ja yksi Latinalaisessa Amerikassa. Lisäksi OECD listaa neljä muuta matalan tulotason maata, joissa bruttokansantulo henkeä kohden oli alle 1 045 Yhdysvaltain dollaria vuonna 2013.

Vähiten kehittyneiden maiden osuus Suomen kokonaisviennistä oli lähes samalla tasolla kuin vuonna 2015. Osuus oli vain 0,6 prosenttia. Myös tuonnissa osuus oli lähes sama kuin viime vuonna, 0,8 prosenttia.

Suomen ja vähiten kehittyneiden maiden välisen kaupan rakenne on tyypillinen teollisuusmaa-kehitysmaa -kaupalle: Suomi vie LDC-maihin enimmäkseen koneita ja laitteita, sekä muita pitkälle jalostettuja investointitavaroita, mutta tuo vaatteita ja tekstiilejä, elintarvikkeita sekä raaka-aineita. Viime vuosina Suomi on tosin vienyt kehitysmaihin yhä enemmän raaka-aineita, eli sellua ja turkisnahkoja. Elintarvikkeita ja raaka-aineita tuodaan enimmäkseen Afrikan maista, vaatteita ja tekstiilejä pääasiassa Etelä- ja Kaakkois-Aasiasta.

Viime vuonna LDC-maihin viedyistä tavaroista kasvussa oli paperimassan, paperin ja pahvin ja turkisnahkojen vienti. Metsäteollisuuden tuotteita vietiin Bangladeshiin ja Keniaan, turkisnahkoja Kambodzhaan. Kemianteollisuuden tuotteiden, pääasiassa lääkkeiden ja lannoitteiden, vienti LDC-maihin kasvoi myös. Lääkkeiden vienti jakaantui melko tasaisesti eri maiden kesken, mutta lannoitteita vietiin lähes yksinomaan Mosambikiin ja Tansaniaan. Koneiden ja laitteiden vienti laski loivasti, kuljetusvälineiden vienti jyrkemmin. Tuonnissa kasvu johtui vaatteiden ja metallien tuonnin kasvusta. Vaatteita ja tekstiilejä tuotiin enimmäkseen Bangladeshista. Metallien tuonti keskittyi Kongon demokraattiseen tasavaltaan. 

1] Katsauksen maaluokitus perustuu YK:n luokitukseen vähiten kehittyneet maista eli LDC-maista ja OECD:n listaamiin muihin matalan tulotason maihin. Katsauksessa käsitteellä ”vähiten kehittyneet maat” tarkoitetaan LDC-maita ja muita matalan tulotason maita. Luokitus on esitelty katsauksen liitteessä. 


Tiedustelut:
Kaarna, Anssi    p. 040 332 8153
Telasuo, Christina    p. 040 332 1828
Sähköposti: [email protected]

Suomen ja vähiten kehittyneiden maiden välinen kauppa v. 2002-2016
  • Suomen ja vähiten kehittyneiden maiden välinen kauppa v. 2002-2016

Asiasanat
Ulkomaankaupan maakatsaus


Uusimmat julkaisut

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto maaliskuussa 2020
29.5.2020 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto maaliskuussa 2020
8.5.2020 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto helmikuussa 2020
30.4.2020 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa vuonna 2019
23.4.2020 9.00
Ulkomaankaupan maakatsaus

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2019
14.4.2020 9.00
Ulkomaankauppa maakunnittain


Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus