Suomen ja vähiten kehittyneiden maiden välinen kauppa

13.4.2016 9.00Tulli, Tilastointi

Vienti vähiten kehittyneisiin maihin väheni öljytoimitusten päätyttyä

LDC-maiden osuus tuonnista noussut tasaisesti vaatetuonnin kasvun vuoksi

Suomen tavaravienti vähiten kehittyneisiin maihin ja muihin matalan tulotason maihin[1] väheni Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan viime vuonna 44 prosenttia 296 miljoonaan euroon. Suomen tuonti vähiten kehittyneistä maista oli arvoltaan 422 miljoonaa euroa eli kuusi prosenttia edellisvuotista enemmän. Kauppatase kääntyi viime vuonna alijäämäiseksi. Vajetta tilastoitiin 126 miljoonaa euroa, kun vuonna 2014 ylijäämää tuli 125 miljoonaa euroa.

Vähiten kehittyneet maat eli LDC-maat ovat sosiaalis-taloudellisten indikaattoreiden perusteella kansainvälisen yhteisön köyhimpiä ja heikoimpia maita. YK:n ylläpitämään luokitukseen kuuluu 48 maata, joista 34 sijaitsee Afrikassa, 13 Aasiassa ja Tyynellämerellä ja yksi Latinalaisessa Amerikassa. Lisäksi OECD tunnistaa neljä muuta matalan tulotason maata, joissa bruttokansantulo henkeä kohden oli alle 1 045 Yhdysvaltain dollaria vuonna 2013.

Vähiten kehittyneiden maiden osuus Suomen kokonaisviennistä pieneni viime vuonna, ja oli vain 0,6 prosenttia. Vuotta aiemmin osuus oli 0,9 prosenttia. Tuonnissa vähiten kehittyneiden maiden osuus hiukan kasvoi; se nousi 0,7 prosentista 0,8 prosenttiin. Vähiten kehittyneiden maiden osuudet Suomen kaupasta ovat lähes samat kuin maiden osuudet koko EU28-alueen viennistä ja tuonnista.

Kauppavaihdolla mitattuna tärkeimmistä vähiten kehittyneistä maista vienti laski huomattavasti Bangladeshiin ja Keniaan viime vuonna. Kokonaisviennin prosenttimääräiseen laskuun vaikuttivat vertailuvuoden aikana toteutuneet öljytoimitukset Togoon. Öljyjalosteita vietiin viime vuonna LDC-maihin hyvin vähän. Vienti suureni merkittävästi Maliin ja Senegaliin, jonne vietiin sähkögeneraattoreita sekä erilaisia kaivannaistoiminnan koneita. Tuonti kasvoi erityisesti Bangladeshista, Kambodzhasta ja Keniasta. Tuonti Angolasta moninkertaistui raakaöljyhankintojen vuoksi. Tuonti Kongon demokraattisesta tasavallasta sen sijaan laski metallituonnin vajottua.

Suomen ja vähiten kehittyneiden maiden välisen kaupan rakenne on tyypillinen teollisuusmaa-kehitysmaa -kaupalle: Suomi vei LDC-maihin koneita ja laitteita, sekä muita pitkälle jalostettuja investointitavaroita, mutta toi vaatteita ja tekstiilejä, elintarvikkeita sekä raaka-aineita. Elintarvikkeita ja raaka-aineita tuotiin enimmäkseen Afrikan maista, vaatteita ja tekstiilejä pääasiassa Etelä- ja Kaakkois-Aasiasta.

Viime vuonna kokonaisvienti vähiten kehittyneisiin maihin laski erityisesti öljytuotteiden viennin päättymisestä johtuen. Myös sähkögeneraattoreiden vienti heikkeni selvästi. Kuljetusvälineiden ja kemianteollisuuden tuotteiden vienti sen sijaan kohosi. Suomi toi vähiten kehittyneistä maista edellisvuotta enemmän vaatteita ja tekstiilejä, mutta vähemmän metalleja.

1] Katsauksen maaluokitus perustuu YK:n luokitukseen vähiten kehittyneet maista eli LDC-maista ja OECD:n listaamiin muihin matalan tulotason maihin. Katsauksessa käsitteellä ”vähiten kehittyneet maat” tarkoitetaan LDC-maita ja muita matalan tulotason maita. Luokitus on esitelty katsauksen liitteessä.


Tiedustelut:

Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina  p. 040 332 1828
Sähköposti: [email protected]

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi
Suomen ja vähiten kehittyneiden maiden välinen kauppa v. 2002-2015
  • Suomen ja vähiten kehittyneiden maiden välinen kauppa v. 2002-2015

Asiasanat
Ulkomaankaupan maakatsaus


Uusimmat julkaisut

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto maaliskuussa 2020
29.5.2020 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto maaliskuussa 2020
8.5.2020 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto helmikuussa 2020
30.4.2020 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa vuonna 2019
23.4.2020 9.00
Ulkomaankaupan maakatsaus

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2019
14.4.2020 9.00
Ulkomaankauppa maakunnittain


Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus