Suomen ja Saksan välinen kauppa

27.9.2016 9.00Tulli, Tilastointi

Vienti Saksaan heikkeni alkuvuonna ennätysvuoden jälkeen

Henkilöautojen vienti laski jyrkästi, myös ajoneuvojen osien tuonti väheni

Suomen tavaravienti Saksaan laski vuoden 2016 tammi-kesäkuussa Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan viisi prosenttia verrattuna vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon. Viennin arvo oli lähes 3,7 miljardia euroa. Tuonti Saksasta oli samalla ajanjaksolla arvoltaan neljä miljardia euroa, laskua kaksi prosenttia viime vuodesta.

Viime vuonna Suomen vienti Saksaan nousi 12 prosenttia edellisvuodesta, ja viennin arvo ylsi tilastohistorian ennätykseen, 7,5 miljardiin euroon. Vuotuinen Saksan-viennin arvo on vain kerran aikaisemmin ollut yli seitsemän miljardia euroa, vuonna 2007. Tuonti Saksasta kasvoi viime vuonna kuusi prosenttia edellisvuodesta ja oli arvoltaan lähes 8,3 miljardia euroa.

Suomen kauppa Saksan kanssa on ollut yli vuosikymmenen selkeästi alijäämäistä, viime vuonna alijäämä kuitenkin supistui 332 miljoonalla eurolla verrattuna edellisvuoteen. Vajetta kertyi 784 miljoona euroa. Edellisen kerran vuosittaista alijäämää Saksan kanssa käytävässä kaupassa tuli alle miljardi euroa vuonna 2006. Suurimmillaan alijäämät ovat olleet vuosina 2008 ja 2012, jolloin vaje oli jopa yli kaksi miljardia euroa. Kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa alijäämä kasvoi viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Saksa oli vuosia Suomen toiseksi suurin alijäämämaa Venäjän jälkeen, mutta vuonna 2014 alijäämä Kiinan-kaupassa kohosi Saksan-kaupan vajetta suuremmaksi. Viime vuonna myös alijäämä Tanskan kanssa käytävässä kaupassa oli suurempaa kuin Saksan-kaupassa, ja Saksa putosi neljänneksi suurimmaksi alijäämämaaksi. Kuluvana vuonna myös Ranskan-kaupan alijäämä ohitti Saksan-kaupan alijäämän Ranskan Suomeen toimittamien lentokoneiden vuoksi.

Eri tavararyhmien vienti Saksaan kehittyi vaihtelevasti alkuvuonna. Kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden, teollisuuden koneiden ja laitteiden sekä kemianteollisuuden tuotteiden vienti Saksaan kasvoi tammi-kesäkuussa, mutta metallien ja sähköteknisten laitteiden vienti heikkeni. Vientiä painoi myös moottoriajoneuvojen viennin lähes kolmanneksen pudotus. Koneiden ja laitteiden sekä henkilöautojen tuonti Saksasta kasvoi kuluvana vuonna viime vuoteen verrattuna, mutta moottoriajoneuvojen osien, metallien ja elintarvikkeiden tuonti laski.  

Saksa on aina ollut Suomen tärkeimpiä kauppakumppaneita, mutta 2010-luvun alkuvuosina maan osuus Suomen viennistä oli loivassa laskussa. Vuonna 2012 osuus viennistä oli alimmillaan Saksojen yhdistymisen jälkeen, vain hieman yli yhdeksän prosenttia. Vuoteen 2014 mennessä Saksan osuus oli kuitenkin noussut jo 12 prosenttiin, viime vuonna 13,9 prosenttiin ja kuluvana vuonna 14,4 prosenttiin. Saksa kohosi vuonna 2014 Ruotsin ohi Suomen suurimmaksi vientimaaksi ja säilytti asemansa myös viime vuonna. Kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla Suomen vienti Ruotsiin kasvoi hieman, ja Ruotsin osuus Suomen viennistä suureni puoli prosenttiyksikköä 10,7 prosenttiin.

Saksa on ollut vuosia toiseksi suurin tuontimaamme Venäjän jälkeen, mutta nousi vuonna 2014 Venäjän ohi hieman yli 15 prosentin osuudella. Saksa on siis nyt sekä suurin vienti- että tuontimaamme. Alkuvuonna 2016 Suomen tuonti Saksasta laski vähemmän kuin tuonti Venäjältä tai Ruotsista.


Tiedustelut:

Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina  p. 040 332 1828
Sähköposti: [email protected]

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi
Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2006-2016(1-6)
  • Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2006-2016(1-6)

Asiasanat
Ulkomaankaupan maakatsaus


Uusimmat julkaisut

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto maaliskuussa 2020
29.5.2020 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto maaliskuussa 2020
8.5.2020 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto helmikuussa 2020
30.4.2020 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa vuonna 2019
23.4.2020 9.00
Ulkomaankaupan maakatsaus

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2019
14.4.2020 9.00
Ulkomaankauppa maakunnittain


Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus