Suomen ja Ruotsin välinen kauppa vuonna 2017 (1-5)

29.8.2017 9.00Tulli, Tilasto

Vienti Ruotsiin jatkoi nousuaan alkuvuonna

Alijäämä Ruotsin-kaupassa kääntyi kasvuun

Suomen tavaravienti Ruotsiin kasvoi Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan 11 prosenttia tammi-toukokuussa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli arvoltaan hieman yli 2,5 miljardia euroa. Viime vuonna viennin arvo kasvoi vain prosentin vuodesta 2015. Tuonti Ruotsista oli tammi-toukokuussa 2017 arvoltaan 2,8 miljardia euroa. Tuonnin arvo oli 13 prosenttia viime vuoden vastaavan ajankohdan tuontia suurempi. Vuonna 2016 tuonnin arvo laski prosentin edellisvuodesta.

Ruotsin osuus Suomen viennin arvosta oli tammi-toukokuussa 10,3 prosenttia. Osuus väheni viime vuoden tammi-toukokuun 11 prosentin osuudesta hieman. Viime vuoden tammi-joulukuussa osuus oli 10,7 prosenttia. Tuonnissa Ruotsin osuus ei muuttunut viime vuoden tammi-toukokuun 11,1 prosentista. Ruotsin osuudet sekä tuonnissa että viennissä ovat säilyneet viime vuosina lähes ennallaan.

Ruotsi oli tammi-toukokuussa Suomen toiseksi suurin vientimaa Saksan jälkeen ja Alankomaita edellä. Tuonnissa Ruotsi oli kolmanneksi suurin Venäjän ja Saksan jälkeen ja Kiinaa ennen. Viime vuonna Ruotsi oli sekä Suomen toiseksi suurin tuontimaa että vientimaa Saksan jälkeen.

Suomen kaupassa Ruotsin kanssa kauppataseen alijäämää kertyi tammi-toukokuussa 268 miljoonaa euroa. Viime vuoden tammi-toukokuussa vaje oli 189 miljoonaa euroa. Suomen kauppa Ruotsin kanssa on ollut alijäämäistä vuodesta 2012 alkaen, ja alijäämä on kasvanut vuosittain vuodesta 2012 lähtien lukuun ottamatta vuotta 2016.  

Lähes kaikkien tärkeimpien tavararyhmien vienti Ruotsiin kasvoi alkuvuonna. Teollisuuskoneiden ja –laitteiden vienti laski hienoisesti. Ruotsiin viedään erityisesti öljyjalosteita, metalleja ja koneita sekä laitteita. Öljytuotteiden vientimäärät Ruotsiin laskivat alkuvuonna, mutta vientihintojen nousun ansiosta viennin arvo suureni. Sähkövirran tuonti Ruotsista väheni tammi-toukokuussa tuontimäärien laskun vuoksi. Öljyjalosteiden, kemikaalien ja koneiden ja laitteiden tuontiin tuli sen sijaan kasvua. Myös elintarvikkeiden ja metallien tuonti Ruotsista vahvistui. Sinkki- ja rautamalmin tuonti Ruotsista kasvoi jyrkästi tuontihintojen noustua.

Suomen vienti kolmeen suurimpaan kauppakumppaniin, Ruotsiin, Venäjälle ja Saksaan, on kasvanut alkuvuonna. Jyrkimmin vienti suureni Saksaan. Ruotsiin vienti on kasvanut selvästi vähemmän kuin vienti Saksaan tai Venäjälle. Tuonti Ruotsista on suurentunut suurin piirtein yhtä nopeasti kuin tuonti Saksastakin, mutta tuonti Venäjältä on kasvanut selvästi kahta muuta maata nopeammin. 


Tiedustelut:

Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina  p. 040 332 1828
Sähköposti: [email protected]

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi
Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2007-2017 (1-5)
  • Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2007-2017 (1-5)

Asiasanat
Ulkomaankaupan maakatsaus


Uusimmat julkaisut

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto maaliskuussa 2020
29.5.2020 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto maaliskuussa 2020
8.5.2020 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto helmikuussa 2020
30.4.2020 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa vuonna 2019
23.4.2020 9.00
Ulkomaankaupan maakatsaus

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2019
14.4.2020 9.00
Ulkomaankauppa maakunnittain


Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus