Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

30.11.2016 9.00Tulli, Tilastointi

Vienti Ruotsiin kasvoi neljä prosenttia tammi-elokuussa 2016

Tuonti kolmen prosentin laskussa

Suomen vienti Ruotsiin kasvoi Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan vuoden 2016 tammi-elokuussa neljä prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Vienti oli arvoltaan lähes 3,6 miljardia euroa. Vuonna 2015 vienti Ruotsiin laski 11 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja viennin arvo oli 5,5 miljardia euroa. Vuotta aiemmin 2014, vienti Ruotsiin väheni neljä prosenttia lähes 6,2 miljardiin euroon, mutta vuonna 2013 vienti nousi kolme prosenttia 6,5 miljardiin euroon. Ruotsin osuus Suomen kokonaisviennistä kasvoi kuluvan vuoden tammi-elokuussa 10,6 prosenttiin, kun se viime vuonna oli 10,3 prosenttia.

Tuonti Ruotsista väheni kuluvan vuoden tammi-elokuussa kolme prosenttia verrattuna viime vuo-den vastaavaan ajankohtaan. Tuonti oli arvoltaan lähes neljä miljardia euroa. Vuonna 2015 tuonti laski kuusi prosenttia ja se oli arvoltaan 6,2 miljardia euroa. Vuotta aiemmin tuonnin lasku oli kaksi prosenttia ja arvoltaan se oli 6,6 miljardia euroa. Vuonna 2013 tuonti nousi viisi prosenttia 6,7 mil-jardiin euroon. Ruotsin osuus Suomen kokonaistuonnista on pysytellyt 11 prosentin tuntumassa viimeiset viisi vuotta.

Kauppa Ruotsin kanssa oli pitkään Suomelle ylijäämäistä, mutta vuonna 2012 kauppatase jäi 78 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Vuonna 2013 alijäämä kasvoi 204 miljoonaan euroon ja vuonna 2014 vajetta kertyi 360 miljoonaa euroa.  Viime vuonna alijäämä oli 666 miljoonaa euroa ja kulu-van vuoden tammi-elokuussa alijäämää oli kertynyt jo 409 miljoonaa euroa. Se on kuitenkin vä-hemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. Ruotsi oli vuonna 2015 Suomen 11. suurin alijäämämaa, 2014 kuudenneksi ja tammi-elokuussa kolmanneksi suurin alijäämämaa Venäjän ja Saksan jälkeen.

Vienti Ruotsiin oli lähes kauttaaltaan alavireistä vuonna 2015, mutta osoittaa kuluvan vuoden tammi-elokuussa piristymisen merkkejä. Metsäteollisuuden tuotteiden vienti nousi eniten, yli vii-denneksen. Myös teollisuuden koneiden ja laitteiden, kuljetusvälineiden sekä metalliteollisuuden tuotteiden vienti oli nousuvoittoista. Sähkökoneiden ja -laitteiden, elintarvikkeiden sekä öljytuottei-den vienti sen sijaan laski. Tuonnin pieneneminen tammi-elokuussa johtui erityisesti kemianteolli-suuden, sähkökoneiden ja -laitteiden sekä malmien tuonnin arvon supistumisesta. Kuljetusvälinei-den, sähkövirran sekä teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonti kasvoi jonkin verran.

Ruotsi putosi toissa vuonna toiseksi suurimmaksi vientimaaksemme 11,1 prosentin osuudella ko-konaisviennistä. Viime vuonna osuus oli 10,3 prosenttia ja kuluvan vuoden tammi-elokuussa 10,6 prosenttia, mutta sijoitus oli sama. Vuonna 2013 Ruotsi oli yhä Suomen tärkein vientimaa vajaan 12 prosentin osuudella koko viennistä ja oli ollut sitä vuodesta 2010 lähtien. Vuonna 2014 Saksa nousi suurimmaksi vientimaaksemme 12 prosentin osuudella. Tämän vuoden tammi-elokuussa Saksan osuus oli noussut jo lähes 14 prosenttiin. Venäjä oli pitkään kolmanneksi suurin vienti-maamme, mutta tammi-elokuussa maa oli vasta viidennellä sijalla 5,5 prosentin osuudella. Vienti Yhdysvaltoihin ja Alankomaihin oli kasvanut suuremmaksi.

Tuonnissa Ruotsi oli pitkään kolmanneksi suurin tuontimaamme Venäjän ja Saksan jälkeen. Viime vuonna Ruotsi nousi toiseksi suurimmaksi tuontimaaksi Saksan jälkeen 11,4 prosentin osuudella. Saksan osuus kokonaistuonnistamme oli viime vuonna 15,2 prosenttia. Venäjä, joka oli ollut vuo-desta 2006 vuoteen 2014 suurin tuontimaamme, tippui kolmannelle sijalle viime vuonna. Venäjän osuus kokonaistuonnista oli 11 prosenttia. Osuuden lasku johtui suureksi osaksi öljyn tuontihintojen jyrkästä laskusta.


Tiedustelut:

Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina  p. 040 332 1828
Sähköposti: [email protected]

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi
Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2006-2016(1-8)
  • Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2006-2016(1-8)

Asiasanat
Ulkomaankaupan maakatsaus


Uusimmat julkaisut

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto maaliskuussa 2020
29.5.2020 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto maaliskuussa 2020
8.5.2020 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto helmikuussa 2020
30.4.2020 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa vuonna 2019
23.4.2020 9.00
Ulkomaankaupan maakatsaus

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2019
14.4.2020 9.00
Ulkomaankauppa maakunnittain


Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus