Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa vuonna 2017 (1-7)

27.10.2017 9.00Tulli, Tilastointi

Alankomaat Suomen kolmanneksi suurin vientimaa alkuvuonna

Metallien, öljyn ja kemikaalien vientihintojen kasvu tuki viennin arvon nousua

Suomen tavaravienti Alankomaihin kasvoi Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan 29 prosenttia tammi-heinäkuussa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Viennin arvoksi tuli 2,5 miljardia euroa. Tuonti Alankomaista oli samalla ajanjaksolla arvoltaan lähes kaksi miljardia euroa. Tuonnin arvo oli viisi prosenttia viime vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi.

Tilastoja tarkasteltaessa on huomioitava, että välityskaupalla on merkittävä osuus Alankomaiden kanssa käydyssä kaupassa. Maalla on keskeinen asema kansainvälisen kaupan jälleenviennissä, erityisesti öljyn, kemikaalien ja metallien kaupassa. Suomen ja Alankomaiden välisen kaupan muutokset johtuvat siis osaksi maailmankaupan kehityksestä.

Suomen ja Alankomaiden kauppataseen ylijäämä kasvoi selvästi viime vuodesta. Tammi-heinäkuussa kauppataseen ylijäämää kertyi 531 miljoonaa euroa. Viime vuoden tammi-heinäkuun ylijäämä oli 63 miljoonaa euroa ja tammi-joulukuussa 135 miljoonaa euroa.

Lähes kaikkien arvoltaan suurimpien tavararyhmien vienti Alankomaihin kasvoi tammi-heinäkuussa. Suomi vie Alankomaihin erityisesti metalleja ja kemianteollisuuden tuotteita. Metallien vientimäärät laskivat viime vuodesta, mutta vientihintojen kasvu veti koko tavararyhmän viennin arvon nousuun. Öljyjalosteiden ja muun kemianteollisuuden tuotteiden viennin arvo kasvoi jyrkästi sekä vientihintojen että -määrien kasvun vuoksi. Koneiden ja laitteiden viennin kasvu oli hieman hitaampaa. Alkuvuonna Alankomaihin toimitettiin myös kolme tavarankuljetusalusta. Tietokoneiden ja teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonti Alankomaista kasvoi tammi-heinäkuussa. Öljyjalosteiden tuonnin arvo nousi tammi-heinäkuussa jyrkästi, mutta muiden kemianteollisuuden tuotteiden ja kasviöljyjen tuonnin arvo laski. Loivaa kasvua tilastoitiin metalliromun ja elintarvikkeiden tuontiin.

Alankomaiden osuus Suomen viennistä oli tammi-heinäkuussa 7,3 prosenttia. Osuus kasvoi edellisvuoden tammi-heinäkuun 6,5 prosentista ja tammi-joulukuun 6,7 prosentista. Tuonnissa Alankomaiden osuus aleni edellisvuoden tammi-heinäkuun 6,0 prosentista 5,6 prosenttiin. Alankomaat nousi tammi-heinäkuussa Suomen kolmanneksi suurimmaksi vientimaaksi Ruotsin jälkeen ja Yhdysvaltojen edelle, kun vielä vuosina 2015-2016 se oli neljännellä sijalla ja vuonna 2014 viidennellä sijalla. Tuonnissa Alankomaat oli viidenneksi suurin Kiinan jälkeen ja Ranskaa ennen. Sijaluku on säilynyt samana 2010-luvulla.  

Vienti Alankomaiden verrokkimaihin Ranskaan ja Belgiaan kasvoi tammi-heinäkuussa viime vuodesta, mutta kasvua tuli hieman vähemmän kuin Alankomaiden kohdalla. Tuonti Belgiasta ja Ranskasta kasvoi myös hieman vähemmän kuin tuonti Alankomaista. Kuukausitasolla tuonti Ranskasta vaihtelee huomattavasti lentokonehankinnoista johtuen. 


Tiedustelut:

Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina  p. 040 332 1828
Sähköposti: [email protected]

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi
Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 2007 - 2017 (1-7)
  • Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 2007 - 2017 (1-7)

Asiasanat
Ulkomaankaupan maakatsaus


Uusimmat julkaisut

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto maaliskuussa 2020
29.5.2020 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto maaliskuussa 2020
8.5.2020 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto helmikuussa 2020
30.4.2020 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa vuonna 2019
23.4.2020 9.00
Ulkomaankaupan maakatsaus

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2019
14.4.2020 9.00
Ulkomaankauppa maakunnittain


Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus