Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

27.12.2016 9.00Tulli, Tilastointi

Kauppa Alankomaiden kanssa jäi viime vuotta pienemmäksi

Teräksen vientihintojen lasku heikensi kokonaisvientiä

Suomen tavaravienti Alankomaihin väheni Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan yhdeksän prosenttia vuoden 2016 tammi-syyskuussa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon ja oli arvoltaan lähes 2,5 miljardia euroa. Tuonti Alankomaista oli samalla ajanjaksolla arvoltaan noin 2,4 miljardia euroa, mikä oli kymmenen prosenttia viime vuoden tammi-syyskuuta vähemmän.

Tilastoja tarkasteltaessa on huomioitava, että välityskaupalla on merkittävä osuus Alankomaiden kanssa käydyssä kaupassa. Maalla on keskeinen asema kansainvälisen kaupan jälleenviennissä, erityisesti öljyn, kemikaalien ja metallien kaupassa. Suomen ja Alankomaiden välisen kaupan muutokset johtuvat siis osaksi raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen ja maailmankaupan kehityksestä.

Suomen kauppa Alankomaiden kanssa oli kuluvana vuonna viime vuoden tapaan aavistuksen ylijäämäistä. Ylijäämää kertyi tammi-syyskuussa 34 miljoonaa euroa, kun viime vuoden tammi-syyskuussa sitä tuli 13 miljoonaa euroa. Alankomaiden kanssa käytävän kaupan ylijäämä oli suurimmillaan vuonna 2007, jolloin se oli 924 miljoonaa euroa.

Alankomaihin viennin arvosta suuri osa kertyy metallien ja metallituotteiden viennistä. Niiden kokonaisviennin arvo laski tammi-syyskuussa reilun viidenneksen. Teräksen vientimäärät kasvoivat, mutta vientihinnat laskivat jyrkästi.  Myös kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden, vanerin ja öljyjalosteiden viennin kohdalla tilastoitiin laskua viime vuoteen verrattuna. Koneiden ja laitteiden, kemianteollisuuden tuotteiden ja sahatavaran vienti Alankomaihin kasvoi. Kokonaistuonnin käänsi laskuun erityisesti malmien ja metalliromun sekä kivennäisöljyjalosteiden tuonnin heikkous. Eläin- ja kasviöljyjen sekä teollisuuden koneiden ja laitteiden tuontiin tuli kasvua viime vuodesta.

Alankomaiden osuus Suomen viennistä laski viime vuodesta. Osuus oli tammi-syyskuussa 6,4 prosenttia, kun se vuonna 2015 oli 6,6 prosenttia. Osuus kävi suurimmillaan 6,8 prosentissa vuonna 2011. Alankomaiden osuus Suomen viennistä oli vuosina 2012–2014 viidenneksi suurin, mutta viime vuonna maa nousi Venäjän ohi neljänneksi suurimmaksi vientimaaksi. Maa säilyi neljännellä sijalla myös kuluvana vuonna. Tuonnissa Alankomaiden osuus on 2010-luvulla kasvanut viennin osuutta nopeammin, mutta laski selvästi kuluvana vuonna. Tammi-syyskuussa 2016 maan osuus Suomen tavaratuonnista oli 6,0 prosenttia, eli 0,5 prosenttiyksikköä edellisvuotta vähemmän. Alankomaat on ollut vuodesta 2008 lähtien vuosittain Suomen viidenneksi suurin tuontimaa.

Vienti Alankomaiden verrokkimaihin Ranskaan ja Belgiaan kasvoi selvästi tammi-syyskuussa. Tuonti Belgiasta laski Alankomaista tuontia loivemmin, mutta tuonti Ranskasta suureni lentokonehankintojen vuoksi.


Tiedustelut:

Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina  p. 040 332 1828
Sähköposti: [email protected]

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi
Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa 2002-2016(1-9)
  • Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa 2002-2016(1-9)

Asiasanat
Ulkomaankaupan maakatsaus


Uusimmat julkaisut

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto maaliskuussa 2020
29.5.2020 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto maaliskuussa 2020
8.5.2020 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto helmikuussa 2020
30.4.2020 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa vuonna 2019
23.4.2020 9.00
Ulkomaankaupan maakatsaus

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2019
14.4.2020 9.00
Ulkomaankauppa maakunnittain


Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus