Korkean teknologian ulkomaankauppa vuonna 2018

24.5.2019 9.00Tulli, Tilastointi

Korkean teknologian tavaroiden viennin arvo laski viime vuonna

Vertailuvuoden lentokonevienti selittää viennin laskua

Euroopan komission tilastoviraston Eurostatin luokituksen mukaisten korkean teknologian tuotteiden[1] kokonaisviennin arvo laski vuonna 2018 kaksi prosenttia edellisvuodesta Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan. Vuonna 2017 viennin arvo kasvoi 11 prosenttia. Tuotteiden viennin arvo jäi viime vuonna noin 3,9 miljardiin euroon. Korkean teknologian tuotteiden osuus Suomen kokonaisviennin arvosta jatkoi laskuaan viime vuonna. Osuudeksi tuli 6,2 prosenttia, kun osuus vuonna 2017 oli 6,7 prosenttia ja seitsemän prosenttia vuonna 2016.

Korkean teknologian tuotteita tuotiin Suomeen viime vuonna noin 7,5 miljardin euron edestä. Tuonnin arvo kasvoi kolme prosenttia edellisvuodesta. Ryhmän tuonnin arvo on kasvanut vuosittain vuodesta 2014 alkaen. Osuus kokonaistuonnista laski viime vuonna 11,2 prosenttiin, kun se vuonna 2017 oli 11,6 prosenttia. Korkean teknologian tuotteiden ulkomaankaupan alijäämän kasvu jatkui viime vuonna viidettä vuotta peräkkäin. Vajetta kertyi vuonna 2018 jo 3,5 miljardia euroa. Alijäämää tilastoitiin vuodelle 2017 noin 3,2 miljardia euroa ja kolme miljardia euroa vuodelle 2016.

Korkean teknologian tuotteiden viennin arvon lasku viime vuonna johtui pääasiassa vertailuvuoden lentokoneviennistä Ranskaan ja Irlantiin. Lentokoneiden ja muiden ilma-alusten viennin arvo ylsi vuonna 2017 noin 263 miljoonaan euroon, kun viime vuonna se jäi alle kahteen miljoonaan euroon. Elektroniikan ja tietoliikennevälineiden sekä tieteellisten instrumenttien viennin arvoon tilastoitiin kasvua vuonna 2018. Verkkolaitteiden ja mittauslaitteiden viennin arvo kasvoi selvästi. Lääkintä- ja röntgenlaitteiden sekä integroitujen piirien viennin arvo laski. Tietokoneiden, tietoliikennevälineiden, piirien, korkean teknologian lääkkeiden ja instrumenttien tuonnin arvo nousi.

Yhdysvallat säilyi Suomen tärkeimpänä korkean teknologian vientimaana viime vuosien tapaan. Korkean teknologian tavaroiden vienti Yhdysvaltoihin kasvoi viime vuonna 19 prosenttia. Korkean teknologian vienti Kiinaan laski kolme prosenttia, mutta maa säilytti asemansa toiseksi suurimpana tavararyhmän vientimaana. Venäjä oli kolmannella sijalla Suomen korkean teknologian vientimaista. Vienti Venäjälle laski viisi prosenttia. Kiina oli yhä selvästi Suomen suurin korkean teknologian tuontimaa viime vuonna. Maan osuus korkean teknologian tuonnista oli viime vuonna lähes 21 prosenttia. Muita suuria korkean teknologian tuotteiden tuontimaita viime vuonna olivat Saksa, Yhdysvallat ja Alankomaat.


[1] Korkean teknologian tuotteiden määritelmänä on tässä katsauksessa käytetty Eurostatin 2009 laatimaa luokitusta (ks. liite 1). Se pohjautuu OECD:n vuonna 2008 laatimaan luonnokseen. Määritelmän perustana on vuonna 1995 julkaistu versio. Tavaroiden luokittelussa on vuosina 2007–2018 käytetty SITC-luokituksen versiota Rev. 4 (Standard International Trade Classification). Aiemmin luokittelu tapahtui SITC-luokituksen edellisen version mukaan (Rev. 3). Korkean teknologian tuotteiksi luetaan tavarat, joiden tutkimukseen ja kehittämiseen käytetään vähintään 4 % toimialan liikevaihdosta. Tämän tilaston tarkempi kuvaus ja laatuseloste löytyvät Tullin Internet-sivuilta kohdasta Ulkomaankauppatilastot. 

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
​Sähköposti: [email protected]

Kuvio 1. Korkean teknologian tuonti ja vienti v. 1995-2018
  • Kuvio 1. Korkean teknologian tuonti ja vienti v. 1995-2018

Asiasanat
Korkean teknologian ulkomaankauppa Suomen virallinen tilasto (SVT)


Uusimmat julkaisut

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto syyskuussa 2019
7.11.2019 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2019 tammi-kesäkuussa
6.11.2019 9.00
Ulkomaankauppa maakunnittain

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto elokuussa 2019
31.10.2019 9.00
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa vuonna 2019 (1-7)
22.10.2019 9.00
Ulkomaankaupan maakatsaus

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa vuonna 2019 (1-7)
10.10.2019 9.00
Ulkomaankaupan maakatsaus


Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus