Tilastointiperiaatteiden käsikirja

Ulkomaankauppatilaston käyttötarkoitus ja keskeiset käsitteet, luotettavuus ja virhelähteet, tulosten saatavuus ja ajankohtaisuus, vertailtavuus, eheys sekä tilaston laadintaprosessi.