Tietoa tavaroiden ulkomaankaupan tilastoinnista

Nimikkeistöt ja luokitukset

TULLI.FI

Sisä- ja ulkokaupan tiedonkeruu

Tietojen tarkastus

TULLI.FI
TULLI.FI

Julkaiseminen

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Ulkomaankauppatilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta. Tullin julkaisema ulkomaankauppatilasto on osa Suomen virallista tilastoa (SVT).

Tilastot laaditaan EU:n sisä- ja ulkokaupan tilastointia koskevan lainsäädännön mukaan. Ulkomaankaupan tilastotiedot kerätään EU:ssa kahdella eri järjestelmällä. Tilastotiedot kaupasta EU:n ulkopuolisten maiden kanssa saadaan tullausjärjestelmästä. Tiedot jäsenmaiden välisestä kaupasta kerätään yrityksiltä Intrastat-järjestelmällä. Sisä- ja ulkokaupan tilastotiedot tarkastetaan ja yhdistetään ulkomaankauppatilastoksi.

Tavaroiden keskeisin luokittelustandardi on EU:n yhdistetty nimikkeistö (Combined Nomenclature, CN). Se on tavaroiden yksityiskohtaisin luokitusjärjestelmä ulkomaankauppatilastoissa. Tilastot julkaistaan myös eri tarkoituksiin soveltuvilla tuote-, toimiala- ja käyttötarkoitusluokituksilla.

Tavaroiden ulkomaankauppatilastosta julkaistaan ennakkotiedot noin kuuden viikon kuluttua ja yksityiskohtaiset tiedot noin yhdeksän viikon kuluttua tilastokuukauden päättymisestä.

Ota yhteyttä
Tilastopalvelu
ma-pe 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gbgfnyvg
Tilaus- ja kyselylomake

Asiasanat