Tavaroiden ulkomaankauppa

Tilaston tekijä: Tulli

Aiempien vuosien tavaroiden ulkomaankauppatilastoja voi pyytää Tilastopalvelusta.

Julkistukset

Kuvaus:

Koko tuontia ja vientiä kuvaavista tilastoista käyvät kuukausittain ilmi Suomen tuonnin, viennin ja kauppataseen arvot. Kuukausittaisissa ennakkotiedoissa tiedot käyvät ilmi EU:n, euroalueen ja EU:n ulkopuolisen alueen osalta. Kuukausitilastoissa tiedot käyvät ilmi myös maanosittain, maaryhmittäin ja maittain.

CN-tilastoista käyvät kuukausittain ilmi yksityiskohtaiset tavaroiden tuonti- ja vientitiedot. Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat tilastoidaan. Palvelujen ulkomaankauppa jää tämän tilaston ulkopuolelle. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat kuitenkin laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan omistussuhteen muututtua.

Tilastojen ulkopuolelle jäävät mm. kauttakuljetukset sekä sellaiset taloustoimet, joilla ei ole merkittävää kaupallista arvoa. Lisäksi pienimmät yritykset on vapautettu sisäkaupan tilastojen ilmoitusvelvollisuudesta.

SITC-tilastoista käy kuukausittain ilmi tavaroiden ja tavararyhmien tuonti ja vienti maittain. Arvotiedot on ilmaistu luokituksen kaikilla tasoilla, mutta paljoustieto on tarkoituksenmukaista ilmaista vain luokituksen tarkemmilla tasoilla.

Tuotteisiin, toimialoihin ja tavaroiden käyttötarkoitukseen perustuvia luokituksia käytetään pääsääntöisesti kuvaamaan koko tuonnin ja viennin rakennetta ja kehitystä ilman maakohtaista erittelyä. Tiedot tuotetaan kuitenkin myös maakohtaisina.

Lue koko kuvaus >>

Tilaston revisioituminen:

Tulli julkaisee ulkomaankaupan ennakkotiedot aina 39 päivän kuluessa tilastokuukauden päättymisen jälkeen. Yksityiskohtaiset revisioidut kuukausitilastot kunkin kuukauden ulkomaankaupasta julkaistaan noin 8 viikkoa tilastokuukauden jälkeen. Kunkin vuoden lopulliset tilastot julkaistaan aina seuraavan vuoden elokuun lopussa.

Huomioi nämä


Kysyttävää?

Tilastopalvelu
ma–pe 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gbgfnyvg

Voit kysyä

  • ulkomaan tavarakaupan tilastojen löytämisestä ja tulkinnasta
  • ulkomaankauppatilastojen hakupalvelun eli Uljas-tietokannan käytöstä.