Suomen satamiin saapuneet alukset neljännesvuosittain

Suomen satamiin saapuu ulkomailta eniten aluksia Ruotsin ja Viron satamista.

Vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä Ruotsista saapuneiden laivojen määrä kasvoi 16,8 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Virosta saapuneiden laivojen määrä laski 8,1 prosenttia, Saksasta saapuneiden määrä 1,6 prosenttia ja Venäjältä saapuneiden 15,5 prosenttia. Alankomaista saapuneiden laivojen määrä kasvoi 4,2 prosenttia verrattuna edellisen vuoden kolmanteen neljännekseen.

Vuoden 2021 toisella neljänneksellä Ruotsista saapuneiden laivojen määrä kasvoi 33,0 prosenttia ja Virosta saapuneiden 11,2 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Saksasta saapuneiden laivojen määrä laski 2,1 prosenttia, Venäjältä saapuneiden 14,3 prosenttia ja Alankomaista saapuneiden 9,8 prosenttia verrattuna edellisen vuoden toiseen neljännekseen.

Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä Ruotsista saapuneiden laivojen määrä laski 14,8 prosenttia ja Venäjältä saapuneiden 11,0 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Virosta saapuneiden laivojen määrä kasvoi 0,8 prosenttia, Saksasta saapuneiden 3,1 prosenttia ja Alankomaista saapuneiden 6,8 prosenttia verrattuna edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen.

Vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä Ruotsista saapuneiden laivojen määrä laski 19,8 prosenttia ja Virosta saapuneiden 13,0 prosenttia verrattuna edellisen vuoden viimeiseen neljännekseen. Saksasta saapuneiden laivojen määrä laski 2,6 prosenttia ja Venäjältä saapuneiden 17,9 prosenttia. Alankomaista saapuneiden laivojen määrä kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä 6,0 prosenttia ja Puolasta saapuneiden 11,2 prosenttia.

Ruotsista ja Virosta saapuvien alusmäärien laskun syynä on matkustajaliikenteen väheneminen vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen loppupuolelta alkaen. Osa matkustaja-aluksista pysyi satamissa ja osa siirtyi kuljettamaan pääasiassa rahtitavaraa. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Ruotsista saapuneiden laivojen määrä laski 3,3 prosenttia ja Virosta saapuneiden 2,7 prosenttia. Toisella neljänneksellä saapuneiden laivojen määrä romahti: Ruotsista saapui 43,2 prosenttia ja Virosta 17,6 prosenttia vähemmän laivoja kuin edellisen vuoden toisella neljänneksellä. Vuoden kolmannella neljänneksellä Ruotsista saapui 28,4 prosenttia ja Virosta 5,9 prosenttia vähemmän laivoja kuin vuotta aiemmin.

Tietojen lähteenä on käytetty PortNet-järjestelmästä poimittuja tietoja, joita ei ole erikseen tilastotarkastettu.

Kuvio 1. Suomen satamiin saapuneiden alusten lukumäärän muutos lähtömaittain edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, prosenttia.

Kuvio 2. Suomen satamiin saapuneiden alusten lukumäärä lähtömaittain edellisen sataman mukaan. Kymmenen suurinta lähtömaata. Kpl-määrä.