Suomen satamiin saapuneet alukset kuukausittain vuonna 2020

Suomen satamiin saapuu ulkomailta eniten aluksia Ruotsin ja Viron satamista. Kesäkuussa Ruotsista saapuneiden laivojen määrä laski 46,5 prosenttia verrattuna edellisen vuoden kesäkuuhun. Virosta tulleiden laivojen määrä laski 3,5 prosenttia, Saksasta tulleiden 13,0 prosenttia ja Venäjältä tulleiden 37,8 prosenttia. Tanskasta saapuneiden laivojen määrä kasvoi edellisen vuoden kesäkuusta 13, 5 prosenttia ja Iso-Britanniasta saapuneiden 12,5 prosenttia.

Ruotsista ja Virosta saapuvien alusmäärien laskun syynä on matkustajaliikenteen väheneminen maaliskuun loppupuolelta alkaen. Osa matkustaja-aluksista on pysynyt satamissa ja osa siirtynyt kuljettamaan pääasiassa rahtitavaraa. Kesäkuussa Viron laivaliikenne palautui lähes normaaliksi.

Tietojen lähteenä on käytetty PortNet-järjestelmästä poimittuja tietoja, joita ei ole erikseen tilastotarkastettu.

Kuvio 1. Suomen satamiin saapuneiden alusten lukumäärä lähtömaittain edellisen sataman mukaan. Kymmenen suurinta lähtömaata. Kpl-määrä, 02-06/2020.

Kuvio 2. Suomen satamiin saapuneiden alusten lukumäärän muutos lähtömaittain edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna, 02-06/2020, prosenttia.