Suomen ja Britannian välinen tavarakauppa

Tiedot Suomen ja Britannian (GB) välisestä tavarakaupasta löytyvät Tullin tavaroiden ulkomaankauppatilastosta. Vuonna 2020 Suomen tavaravienti Britanniaan oli 2 254 miljoonaa euroa ja sen osuus tavaroiden kokonaisviennistä oli 3,9 prosenttia. Vienti laski 16,0 prosenttia edeltävään vuoteen verrattuna. Tavaratuonti Britanniasta vuonna 2020 oli 1 648 miljoonaa euroa ja osuus kokonaistavaratuonnista oli 2,8 prosenttia. Tuonti laski 4,4 prosenttia verrattuna vuoteen 2019. Britannia oli vuonna 2020 Suomen seitsemänneksi suurin vientimaa. Lukuihin sisältyy ennakkotietoja joulukuun osalta.

Tulli julkaisee ulkomaan tavarakaupan yksityiskohtaiset tavaratiedot koko viime vuoden osalta 26.2.2021.

Taulu 1. Suurimmat tavararyhmät Suomen viennissä Britanniaan vuonna 2019
Tavararyhmä, vienti v. 2019 Milj. EUR
1. Paperi ja pahvi (SITC 64) 606
2. Kivennäisöljyt ja –tuotteet (SITC 33) 394
3. Puutavara (SITC 24) 194
4. Muut metallit (SITC 68) (paitsi rauta ja teräs) 184
5. Teollisuuden erikoiskoneet (SITC 72) 142

Bensiinille (CN=27101245) on Iso-Britannian asettama 4% tuontitulli. Suomesta vietiin bensiiniä Britanniaan 273 miljoonalla eurolla vuonna 2019. EU:sta lähetetyistä ja EU:ssa valmistetuista tavaroista tullimaksu on 0 %.

Taulu 2. Suurimmat tavararyhmät Suomen tuonnissa Britanniasta vuonna 2019
Tavararyhmä, tuonti v. 2019 Milj. EUR
1. Moottoriajoneuvot (SITC 78) 318
2. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet (SITC 74) 102
3. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet (SITC 54) 94
4. Teollisuuden erikoiskoneet (SITC 72) 88
5. Kojeet, mittarit (SITC 87) 85

Suomen tuonnista Britanniasta ylivoimaisesti suurin yksittäinen tavaraerä on henkilöautot, joita tuotiin vuonna 2019 noin 270 miljoonalla eurolla. WTO:n mukainen tuontitulli henkilöautoille on 10%. Isosta-Britanniasta lähetetyistä ja Britanniassa valmistetuista tavaroista tullimaksu on 0 %.

Verovuonna 2019 GB-tavaratuontia harjoitti 15 019 kpl suomalaista yritystä ja GB-tavaravientiä 2 466 kpl. Yritysten lukumäärissä ei ole ollut merkittävää muutosta vuosien 2016 ja 2019 välillä.

Pohjois-Irlannin erityisasema

Pohjois-Irlannin osalta on sovittu, että tavarakaupan osalta sitä tullaan kohtelemaan ikään kuin se kuuluisi unionin tullialueeseen. Pohjois-Irlannin tavarakauppa kuuluu siis 1.1.2021 alkaen EU-sisäkauppaan. Suomessa Intrastat-tiedonantovelvolliset antavat Tullille EU-sisäkaupan tilastoilmoitukset tilastojaksosta 1/2021 alkaen Pohjois-Irlannin kaupasta maakoodilla XI.

Suomen ja Pohjois-Irlannin tavarakauppaa ei ole Suomessa tilastoitu erikseen, vaan se on sisältynyt Britannian kauppaan. Britannia julkaisee ulkomaankauppatilaston alueittain. Sen mukaan vuonna 2019 Pohjois-Irlannin tavaravienti Suomeen oli 65,2 miljoonaa puntaa ja tuonti Suomesta 33,6 miljoonaa puntaa, kun koko Britannian tavaravienti Suomeen oli 1 314 miljoonaa puntaa ja tuonti Suomesta 2 430 miljoonaa puntaa. Pohjois-Irlannin osuus koko Britannian viennistä Suomeen oli 5,0 prosenttia ja tuonnista Suomesta 1,4 prosenttia.

Kuvio 1. Suomen ja Britannian (GB) välinen kauppa 2010-2020 (01-09), miljoonaa euroa.

Lisätietoja: