Saapunut ja lähtenyt liikenne sekä rautatiekontit Ruotsin, Norjan ja Venäjän maarajoilla kuukausittain 2020

Saapunut rajaliikenne Ruotsin, Norjan ja Venäjän vastaisilla maarajoilla laski vuoden 2020 maaliskuussa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna henkilöautojen, kuormattujen kuorma-autojen (-4,9%) sekä tyhjien kuorma-autojen osalta (-15,3%). Eniten laski saapuneet henkilöautot, 42,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Saapuneiden kuormattujen rautatiekonttien sekä tyhjien –konttien määrä sen sijaan nousi maaliskuussa. Huhtikuussa lasku jatkui saapuneiden henkilöautojen (-95,7%) sekä kuormattujen kuorma-autojen (-24,7%) että tyhjien kuorma-autojen (-50,2%) osalta edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Saapuneiden kuormattujen rautatiekonttien määrä sen sijaan nousi 24,8 prosenttia ja tyhjien konttien 12,8 prosenttia edellisvuoden huhtikuuhun verrattuna.

Toukokuussa saapuneiden henkilöautojen määrä laski 86,1 prosenttia edellisvuoden vastaavaan kuukauteen nähden. Kuormattujen kuorma-autojen määrä laski 15,4 prosenttia ja tyhjien kuorma-autojen 46,6 prosenttia. Myös tyhjien saapuneiden konttien määrä laski toukokuussa 5,4 prosenttia. Saapuneiden kuormattujen konttien määrä kasvoi 49,8 prosenttia edellisvuoteen nähden.

Kesäkuussa saapuneiden henkilöautojen määrä laski 74,1 prosenttia edellisvuoden kesäkuuhun verrattuna. Kuormattujen kuorma-autojen määrä laski 12,3 prosenttia ja tyhjien kuorma-autojen 50,8 prosenttia. Saapuneiden kuormattujen konttien määrä laski 26,0 prosenttia ja tyhjien konttien määrä 31,3 prosenttia.

Heinäkuussa saapuneesta rajaliikenteestä vain tyhjien konttien määrä kasvoi, 46,9 prosenttia. Muiden osalta määrät laskivat edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna. Eniten laski saapuneiden henkilöautojen määrä, 67,1 prosenttia. Tyhjien kuorma-autojen määrä laski 44,2 prosenttia. Kuormatut kontit laskivat 22,3 prosenttia ja kuormattujen kuorma-autojen määrä laski 15,6 prosenttia verrattuna vuoden 2019 heinäkuuhun.

Elokuussa saapuneesta rajaliikenteestä vain kuormattujen konttien määrä kasvoi, 3,0 prosenttia. Muiden osalta määrät laskivat edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna. Eniten laski saapuneiden henkilöautojen määrä, 68,9 prosenttia. Saapuneiden tyhjien kuorma-autojen määrä laski 47,8 prosenttia. Saapuneiden tyhjien konttien määrä laski 24,8 prosenttia ja kuormattujen kuorma-autojen määrä 15,8 prosenttia.

Lähtenyt rajaliikenne Ruotsin, Norjan ja Venäjän vastaisilla maarajoilla laski vuoden 2020 maaliskuussa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kaikkien tarkasteltujen liikennevälineiden suhteen. Henkilöautojen lasku on suurinta, 42,6 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tyhjiä kontteja sen sijaan kuljetettiin Suomesta pois 40,3 prosenttia enemmän viime vuoden maaliskuuhun verrattuna. Lähteneiden kuormattujen konttien lukumäärä väheni 5,9 prosenttia maaliskuussa edellisvuoteen verrattuna. Huhtikuussa lähtenyt liikenne maarajoilla laski edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kuormattujen kuorma-autojen (-25,1%) sekä tyhjien kuorma-autojen osalta (-17,6%). Eniten laski lähteneet henkilöautot, 95,5 prosenttia. Lähteneiden kuormattujen rautatiekonttien määrä sen sijaan kasvoi huhtikuussa, 7,2 prosenttia ja lähteneiden tyhjien rautatiekonttien määrä 65,9 prosenttia.

Toukokuussa lähteneet liikennemäärät laskivat henkilöautojen (86,3%), kuormattujen kuorma-autojen (23,9%) sekä tyhjien kuorma-autojen (12,5%) osalta edellisvuoteen verrattuna. Sen sijaan kuormattujen lähteneiden konttien määrä kasvoi 43,1 prosenttia ja tyhjien konttien määrä 15,9 prosenttia.

Kesäkuussa lähteneiden henkilöautojen määrä laski 73,7 prosenttia verrattuna edellisen vuoden kesäkuuhun. Kuormattujen kuorma-autojen määrä laski 23,4 prosenttia, tyhjien kuorma-autojen määrä 10,1 prosenttia ja kuormattujen konttien määrä 11,7 prosenttia. Tyhjien lähteneiden konttien määrä laski 2,8 prosenttia.

Heinäkuussa lähteneestä rajaliikenteestä vain tyhjien kuorma-autojen määrä (17,0%) kasvoi edellisvuoden heinäkuuhun nähden. Lasku oli suurinta henkilöautojen osalta, 66,0 prosenttia. Kuormattujen kuorma-autojen määrä laski 49,6 prosenttia. Tyhjien konttien osalta lasku oli 31,2 prosenttia ja kuormattujen konttien 2,9 prosenttia vuoden 2019 heinäkuuhun verrattuna.

Elokuussa lähtenyt rajaliikenne laski edellisvuoden elokuuhun verrattuna. Lasku oli suurinta henkilöautojen osalta, 68,0 prosenttia. Tyhjien konttien osalta lasku oli 38,0 prosenttia ja tyhjien kuorma-autojen määrä laski 29,5 prosenttia. Kuormattujen konttien osalta lasku oli 17,4 prosenttia ja kuormattujen kuorma-autojen 17,1 prosenttia vuoden 2019 elokuuhun verrattuna.

Tiedot on koottu Tullin maarajatoimipaikoillla Norjan, Ruotsin, ja Venäjän rajoilla. Tiedot on poimittu Tullin järjestelmistä.

Kuvio 1. Saapunut liikenne maarajoilla (SE, RU, NO) 2020 liikennevälineittäin ja rautatiekontit, muutos edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen, 01-08/2020, prosenttia

Kuvio 2. Lähtenyt liikenne maarajoilla (SE,RU, NO) 2020 liikennevälineittäin ja rautatiekontit, muutos edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen, 01-08/2020, prosenttia