Saapunut ja lähtenyt liikenne sekä rautatiekontit Ruotsin, Norjan ja Venäjän maarajoilla kuukausittain 2020

Saapunut rajaliikenne Ruotsin, Norjan ja Venäjän vastaisilla maarajoilla laski vuoden 2020 maaliskuussa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna henkilöautojen, kuormattujen kuorma-autojen (-4,9%) sekä tyhjien kuorma-autojen osalta (-15,3%). Eniten laski saapuneet henkilöautot, 42,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Saapuneiden kuormattujen rautatiekonttien sekä tyhjien –konttien määrä sen sijaan nousi maaliskuussa. Huhtikuussa lasku jatkui saapuneiden henkilöautojen (-95,7%) sekä kuormattujen kuorma-autojen (-24,7%) että tyhjien kuorma-autojen (-50,2%) osalta edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Saapuneiden kuormattujen rautatiekonttien määrä sen sijaan nousi 24,8 prosenttia ja tyhjien konttien 12,8 prosenttia edellisvuoden huhtikuuhun verrattuna. 

Toukokuussa saapuneiden henkilöautojen määrä laski 86,1 prosenttia edellisvuoden vastaavaan kuukauteen nähden. Kuormattujen kuorma-autojen määrä laski 19,0 prosenttia ja tyhjien kuorma-autojen 46,9 prosenttia. Myös tyhjien saapuneiden konttien määrä laski toukokuussa 5,4 prosenttia. Saapuneiden kuormattujen konttien määrä kasvoi 49,8 prosenttia edellisvuoteen nähden.  

Kesäkuussa saapuneiden henkilöautojen määrä laski 85,1 prosenttia edellisvuoden kesäkuuhun verrattuna. Kuormattujen kuorma-autojen määrä laski 12,1 prosenttia ja tyhjien kuorma-autojen 43,5 prosenttia. Saapuneiden kuormattujen konttien määrä laski 6,2 prosenttia ja tyhjien konttien määrä 1,2 prosenttia.

Lähtenyt rajaliikenne Ruotsin, Norjan ja Venäjän vastaisilla maarajoilla laski vuoden 2020 maaliskuussa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kaikkien tarkasteltujen liikennevälineiden suhteen. Henkilöautojen lasku on suurinta, 42,6 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tyhjiä kontteja sen sijaan kuljetettiin Suomesta pois 40,3 prosenttia enemmän viime vuoden maaliskuuhun verrattuna. Lähteneiden kuormattujen konttien lukumäärä väheni 5,9 prosenttia maaliskuussa edellisvuoteen verrattuna. Huhtikuussa lähtenyt liikenne maarajoilla laski edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kuormattujen kuorma-autojen (-25,1%) sekä tyhjien kuorma-autojen osalta (-17,6%). Eniten laski lähteneet henkilöautot, 95,5 prosenttia. Lähteneiden kuormattujen rautatiekonttien määrä sen sijaan kasvoi huhtikuussa, 7,2 prosenttia ja lähteneiden tyhjien rautatiekonttien määrä 65,9 prosenttia. 

Toukokuussa lähteneet liikennemäärät laskivat henkilöautojen (86,3%), kuormattujen kuorma-autojen (24,1%) sekä tyhjien kuorma-autojen (18,7%) osalta edellisvuoteen verrattuna. Sen sijaan kuormattujen lähteneiden konttien määrä kasvoi 43,1 prosenttia ja tyhjien konttien määrä 15,9 prosenttia.  

Kesäkuussa lähteneiden henkilöautojen määrä laski 85,0 prosenttia verrattuna edellisen vuoden kesäkuuhun. Kuormattujen kuorma-autojen määrä laski 17,5 prosenttia, tyhjien kuorma-autojen määrä 10,2 prosenttia ja kuormattujen konttien määrä 9,9 prosenttia. Tyhjien lähteneiden konttien määrä kasvoi 1,6 prosenttia.

Tiedot on koottu Tullin maarajatoimipaikoilla Norjan, Ruotsin ja Venäjän rajoilla. Tiedot on poimittu Tullin järjestelmistä.

Kuvio 1. Saapunut liikenne maarajoilla (SE, RU, NO) 2020 liikennevälineittäin ja rautatiekontit, muutos edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen, 01-06/2020, prosenttia

Kuvio 2. Lähtenyt liikenne maarajoilla (SE,RU, NO) 2020 liikennevälineittäin ja rautatiekontit, muutos edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen, 01-06/2020, prosenttia