Suomen satamiin saapuneet laivat 16.3.-12.7.2020

Alla olevassa kuviossa 1 on esitetty Suomen satamiin saapuneiden laivojen lukumäärä viikoittain viikosta 12 lähtien vuosina 2020 ja 2019 sekä lukumäärän muutosprosentti vuonna 2020 laskettuna edellisen vuoden vastaavaan viikkoon verrattuna. Kuviossa 2 on esitetty Suomen satamiin saapuneiden laivojen lukumäärän ja niiden yhteenlasketun nettotilavuuden muutos päivittäin verrattuna edellisen viikon vastaavaan päivään. Nettotilavuudella tarkoitetaan aluksen lasti- ja matkustajatilojen tilavuutta.

Liitetiedostoissa on esitetty Suomen satamiin saapuneiden alusten lukumäärä päivittäin ja viikoittain 1.1.2019 lähtien sekä niiden lukumäärän muutosprosentti viikoittain vuonna 2020 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan viikkoon.

Tietojen lähteenä on käytetty PortNet-järjestelmästä poimittuja tietoja, joita ei ole erikseen tilastotarkastettu.

Kuvio 1. Suomen satamiin saapuneet laivat viikoittain 2019/2020, viikot 12-28. Alusten lukumäärä (kpl) ja muutos (prosenttia) vuoden 2019 vastaavaan viikkoon.

Kuvio 2. Suomen satamiin saapuneet laivat päivittäin 8.6.-12.7.2020. Alusten lukumäärän ja yhteenlasketun nettovetoisuuden muutos edellisen viikon vastaavaan päivään, prosenttia.

HUOM: Aluksen nettovetoisuus ei muutu. Yhteenlaskettu nettovetoisuus laskee, kun satamissa käy lastitiloiltaan pienempiä aluksia. Yhteenlaskettu nettovetoisuus kasvaa, kun satamissa käy lastitiloiltaan suurempia aluksia.