Suomen satamiin saapuneet alukset päivittäin 16.3.-24.5.2020, lukumäärä ja nettovetoisuus

Maaliskuun puolivälissä Suomen satamiin saapuneiden aluksien lukumäärä väheni merkittävästi yli viikon ajan. Viikolla 12 (16-22.3.) alusten lukumäärä yhteensä laski 16,2 prosenttia verrattuna edellisen viikon vastaavaan lukuun. Seuraavalla viikoilla 13 (23-29.3.) satamissa käyneiden alusten lukumäärä pieneni 4,9 prosenttia. Viikoilla 14 ja 15 saapuneiden aluksien lukumäärä kasvoi hieman verrattuna aina edelliseen viikkoon, mutta viikolla 16 hieman laski. Viikolla 17 (20.-26.4.) satamiin saapuneiden alusten yhteenlaskettu lukumäärä kasvoi 8,7 prosenttia edelliseen viikkoon verrattuna. Viikolla 18 (27.4.-3.5.) satamiin saapuneiden alusten lukumäärä laski 2,8 prosenttia edellisestä viikosta. Viikolla 19 (4.-10.5.) satamissa kävi 1,6 prosenttia enemmän aluksia kuin edellisellä viikolla. Viikolla 20 (11.-17.5.) satamissa käyneiden alusten lukumäärä laski 6,0 prosenttia edellisestä viikosta. Viikolla 21 (18.-24.5.) satamissa käyneiden alusten määrä kasvoi 9,4 prosenttia edellisestä viikosta.

Aluksen nettovetoisuus ei muutu. Yhteenlaskettu nettovetoisuus laskee, kun satamissa käy lastitiloiltaan pienempiä aluksia. Yhteenlaskettu nettovetoisuus kasvaa, kun satamissa käy lastitiloiltaan suurempia aluksia.

Tietojen lähteenä on käytetty PortNet-järjestelmästä poimittuja tietoja, joita ei ole erikseen tilastotarkastettu.

Kuvio 1. Suomen satamiin saapuneet alukset päivittäin 16.3.-24.5.2020. Alusten lukumäärän ja yhteenlasketun nettovetoisuuden muutos edellisen viikon vastaavaan päivään, prosenttia.