Suomen satamiin saapuneet laivat kuukausittain ja viikoittain

Alla olevassa kuviossa 1 on esitetty Suomen satamiin saapuneiden laivojen lukumäärä kuukausittain sekä lukumäärän muutosprosentti laskettuna edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Kuviossa 2 on esitetty Suomen satamiin saapuneiden laivojen yhteenlaskettu nettotilavuus sekä yhteenlasketun nettotilavuuden muutos kuukausittain verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen. Nettotilavuudella tarkoitetaan aluksen lasti- ja matkustajatilojen tilavuutta.

Liitetiedostossa on esitetty Suomen satamiin saapuneiden alusten lukumäärä viikoittain 1.1.2019 lähtien sekä lukumäärän muutosprosentti viikoittain verrattuna edellisen vuoden vastaavaan viikkoon.

Tietojen lähteenä on käytetty PortNet-järjestelmästä poimittuja tietoja, joita ei ole erikseen tilastotarkastettu.

Kuvio 1. Kuvio 1. Suomen satamiin saapuneet laivat kuukausittain 2020-2023. Alusten lukumäärä (kpl) ja lukumäärän muutos (%) edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna.

Kuvio 2. Suomen satamiin saapuneiden laivojen nettotilavuus (NT) ja nettotilavuuden muutos (%) edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna.

HUOM: Aluksen nettotilavuus ei muutu. Yhteenlaskettu nettotilavuus laskee, kun satamissa käy lastitiloiltaan pienempiä aluksia. Yhteenlaskettu nettotilavuus kasvaa, kun satamissa käy lastitiloiltaan suurempia aluksia.