Raskaan liikenteen määrät itärajan kolmella suurimmalla maarajanylityspaikalla viikoittain

Alla olevassa kuviossa 1 on esitetty saapunut ja lähtenyt raskas liikenne yhteenlaskettuna itärajan kolmella suurimmalla maarajanylityspaikalla viikoittain. Rajanylityspaikat ovat Vaalimaa, Nuijamaa ja Imatra. Kuviossa 2 on kuvattu näiden rajanylityspaikkojen raskaan liikenteen lukumäärien muutokset aina edelliseen viikkoon verrattuna.

Raskaalla liikenteellä tarkoitetaan sekä tyhjiä että lastillisia kuorma-autoja ilman perävaunua ja puoli- tai täysperävaunuilla. Linja-autot eivät sisälly näihin lukuihin.

Tiedot on poimittu Tullin järjestelmistä eikä niitä ole erikseen tilastotarkastettu. Nuijamaan tiedot on poimittu Liikenneviraston automaattisesta liikennelaskentalaitteesta 25.5.-5.7. ja 3.-9.8.2020. Nuijamaan lähteneet on poimittu Liikenneviraston automaattisesta liikennelaskentalaitteesta 18.-27.12.2020, 22.-24.1., 12.-14.2. ja 20.-21.2.2021. Nuijamaan saapuneet on poimittu Liikenneviraston automaattisesta liikennelaskentalaitteesta 8.4.2021 lähtien.

Kuvio 1. Raskas liikenne Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran rajanylityspaikoilla, saapunut ja lähtenyt liikenne yhteensä viikoittain, 12.10.2020-11.7.2021, lukumäärä

Kuvio 2. Raskas liikenne Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran rajanylityspaikoilla, saapunut ja lähtenyt liikenne yhteensä viikoittain, 22.2.-11.7.2021, muutosprosentti edelliseen viikkoon verrattuna