Raskaan liikenteen määrät itärajan kolmella suurimmalla maarajanylityspaikalla viikoittain 16.3.-12.7.2020

Alla olevassa kuviossa 1 on esitetty saapunut ja lähtenyt raskas liikenne yhteenlaskettuna itärajan kolmella suurimmalla maarajanylityspaikalla 16.3.2020 lähtien viikoittain. Rajanylityspaikat ovat Vaalimaa, Nuijamaa ja Imatra. Kuviossa 2 on kuvattu näiden rajanylityspaikkojen raskaan liikenteen lukumäärien muutokset aina edelliseen viikkoon verrattuna.

Raskaalla liikenteellä tarkoitetaan sekä tyhjiä että lastillisia kuorma-autoja ilman perävaunua ja puoli- tai täysperävaunuilla. Linja-autot eivät sisälly näihin lukuihin.

Tiedot on poimittu Tullin järjestelmistä eikä niitä ole erikseen tilastotarkastettu. Nuijamaan tiedot on poimittu Liikenneviraston automaattisesta liikennelaskentalaitteesta 25.5.-5.7.2020.

Kuvio 1. Raskas liikenne Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran rajanylityspaikoilla, saapunut ja lähtenyt liikenne yhteensä viikoittain, 16.3.-12.7.2020, lukumäärä

Kuvio 2. Raskas liikenne Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran rajanylityspaikoilla, saapunut ja lähtenyt liikenne yhteensä viikoittain, 23.3.-12.7.2020, muutosprosentti edelliseen viikkoon verrattuna