Raskaan liikenteen määrät itärajan kolmella suurimmalla maarajanylityspaikalla viikoittain 16.3.-24.5.2020

Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran raskaan liikenteen kokonaismäärissä on ollut havaittavissa jonkin verran muutosta maaliskuun puolenvälin jälkeen. Ensimmäisen (16.-22.3.) seurantaviikon jälkeen kokonaisliikennemäärät laskivat 6,8 prosenttia ja toisen viikon jälkeen 15,0 prosenttia edellisviikkoon verrattuna. 6.4.-19.4. välisenä aikana liikennemäärät nousivat kahteen aikaisempaan viikkoon nähden. Kasvu jakaantui tasaisesti eri rajatoimipaikkojen kesken. Poikkeuksena oli Vaalimaa, jossa viikolla 6.-12.4. liikennemäärät olivat laskussa (3,1 %), kun liikennemäärien kokonaiskasvuprosentti näillä rajapaikoilla oli 2,6 edeltävään viikkoon verrattuna. Seurantaviikolla 13.-19.4. raskaan liikenteen liikennemäärät kasvoivat 6,2 prosenttia edellisviikkoon verrattuna. 20.-26.4. viikolla liikennemäärissä oli laskua 0,7 prosenttia edeltävään viikkoon nähden. Ainoastaan Vaalimaalla liikennemäärät kasvoivat 1,7 prosenttia. 27.4.-3.5. liikennemäärät vähenivät kaikilla rajanylityspaikoilla edellisviikosta, lasku oli yhteensä 13,9 prosenttia.

Seurantaviikolla 4.-10.5. liikennemäärät kääntyivät kasvuun edellisviikkoon verrattuna Vaalimaan ja Nuijamaan rajanylityspaikoilla. Imatralla laskua oli 7,3 prosenttia. Yhteenlaskettuna näillä kolmella rajanylityspaikalla liikennemäärät kasvoivat edellisviikkoon nähden 5,7 prosenttia. Viikolla 11.-17.5. liikennemäärät kasvoivat kaikilla kolmella rajanylityspaikalla edellisviikkoon nähden. Kasvu oli yhteensä 7,7 prosenttia. Suurinta kasvu oli Vaalimaalla, 11,1 prosenttia. Viimeisimmällä seurantaviikolla, 18.-24.5. kokonaisliikennemäärä kääntyi laskuun. Liikennemäärien lasku oli 8,3 prosenttia edellisviikkoon nähden. Suurinta lasku oli Nuijamaalla, 16,8 prosenttia. Imatran liikennemäärät laskivat 7,5 prosenttia. Raskaalla liikenteellä tarkoitetaan sekä tyhjiä että lastillisia kuorma-autoja. Linja-autot eivät sisälly näihin lukuihin.

Tiedot on poimittu Tullin järjestelmistä eikä niitä ole erikseen tilastotarkastettu.

Kuvio 1. Raskas liikenne Vaalimaalla, Nuijamaalla ja Imatralla saapuneet ja lähteneet yhteensä viikoittain, 16.3.-24.5.2020