Nimikkeistöt ja luokitukset

Suomen ulkomaankauppatilasto julkaistaan seuraavien luokitusstandardien mukaan:

  • Yhdistetty nimikkeistö; Combined Nomenclature (CN)
  • Kansainvälisen kaupan luokittelustandardi; Standard International Trade Classification (SITC)
  • Tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan; Classification of Products by Activities (CPA) 
  • Tavarat makrotaloudellisen luokkien mukaan, Classification by Broad Economic Categories (BEC)
  • Toimialaryhmät pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan; Main Industrial Groupings (MIG)
  • Euroopan unionin toimialaluokitus; Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes (NACE)
  • Kansallinen toimialaluokitus (TOL)

Harmonoidun järjestelmän nimikkeistö (HS-nimikkeistö) on Maailman tullijärjestön (WCO) julkaisema kansainvälinen kauppatavaroiden tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmä. HS-nimikkeistöä uudistetaan viiden vuoden välein. HS on luokitus, jota käytetään tullitilastoinnissa yleisesti myös EU:n ulkopuolella.  Euroopan unionin CN-nimikkeistö (8-numeroa) ja sitä tarkempi Taric-nimikkeistö (10-numeroa) perustuvat HS-nimikkeistöön (6-numeroa, Harmonized Commodity Description and Coding System, World Customs Organisation). CN-nimikkeistöä käytetään sekä tariffioinnissa että tilastoinnissa Euroopan unionissa. Yhdistetyn nimikkeistön n. 10 000 tavaranimikettä ovat käytössä sekä sisä- että ulkokaupan tilastoinnissa.

SITC on Yhdistyneiden kansakuntien (YK) julkaisema kansainvälisen kaupan luokittelu. CPA on Euroopan unionin käyttämä tavaroiden ja palveluiden luokittelujärjestelmä. MIG on Euroopan unionin määrittelemä luokittelu, jossa toimialat on ryhmitelty niiden tuottamien tavaroiden käyttötarkoituksen mukaan. NACE on taloudellista toimintaa harjoittavien yksiköiden toimialaluokitus.

Yhdistetty nimikkeistö (CN) on Suomen ulkomaankauppatilaston käyttämä pääasiallinen luokittelustandardi. Sekä sisäkaupan tilastoilmoituksissa että ulkokaupan tulliselvityksissä viedyt ja tuodut tavarat luokitellaan CN:n mukaisesti. Myös SITC ja CPA luokituksia käytetään ulkomaankaupan tilastotietoja julkaistaessa. Käytössä on muuntoavaimet CN:stä SITCiin ja CN:stä CPA:han.

Ulkomaankauppatilaston tietoja julkaistaan myös EU:n toimialaluokitus NACEn mukaisesti luokiteltuina vuodesta 1997 alkaen. Ennen vuotta 1997 käytettiin ISIC toimialaluokitusta. Vuosina 1997-2002 muunto CN:stä suoritettiin CPA:n kautta NACEen. Vuosina 2003-2008 toimialaluokitus tehtiin Tilastokeskuksen yritysrekisterin toimialaluokituksen TOL2002 perusteella ja vuodesta 2009 alkaen TOL2008 perusteella. Käytössä on muuntoavain NACEsta MIGiin. Tällä MIG-luokituksella ulkomaankaupan tilastoja julkaistaan vuodesta 2009 alkaen.

Ota yhteyttä

Tilastopalvelu
ma–pe 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gbgfnyvg

Voit kysyä

  • ulkomaan tavarakaupan tilastojen löytämisestä ja tulkinnasta
  • ulkomaankauppatilastojen hakupalvelun eli Uljas-tietokannan käytöstä.