Mitä tilastoja on saatavissa

Tilastopalvelusta ovat saatavana kaikki Tullin ulkomaankaupasta julkaisemat tilastot. Suomen tuonti- ja vientitilastot EU:n sisäisestä kaupasta saadaan Intrastat -järjestelmän avulla, kun taas Suomen tuonti ja vienti EU:n ulkopuolisten maiden kanssa saadaan tulli-ilmoitusten tiedoista. Yhdistetty tuontitilasto ja vientitilasto laaditaan kansainvälisten tilastoluokitusten mukaisesti.

Tarkemmin tilastointiperiaatteista ja tuonti- ja vientitilastojen sisällöstä löytyy kohdasta

Kaikki tilastot ja katsaukset julkaistaan pdf -muotoisina Tullin internet-sivuilla. Tullin internet-sivuilta on saatavana myös useita erilaisia tilastotaulukoita ja tilastokuvioita:

Tullin yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot ovat saatavissa Tullin Uljas-palvelussa (ulkomaankauppatilastojen jakelujärjestelmä).

Palvelu löytyy Internet-osoitteesta: http://uljas.tulli.fi

Kaikkien EU-maiden tuonti- ja vientitilastoja voi poimia veloituksetta Eurostatin internet-tietokannasta.

Mitä tilastoissa on

CN (Combined Nomenclature) -nimikkeistö on tarkin ulkomaankauppatilastoissa käytössä oleva tilastoluokitus. Siihen perustuvat myös kaikki muut ulkomaankaupan tilastoinnissa käytettävät luokitukset. CN-nimike soveltuu parhaiten silloin, kun halutaan tilastotietoja tiettyjen tuotteiden tai tavaroiden ulkomaankaupasta.

Tavaratilasto sisältää kuukausittain seuraavat tiedot:

  • nimikkeen arvo euroina
  • nimikkeen nettopaino (tämän lisäksi määrätyissä nimikkeissä voidaan käyttää toista paljoutta esim. kpl, m², m³ jne.)
  • tavaranimikkeen yksikköarvo (esim. e/kg)

Tuontitilastot laaditaan alkuperämaan ja lähetysmaan mukaan, vientitilastot määrämaan mukaan.

Kansainvälisen kaupan luokittelustandardi eli SITC (Standard International Trade Classification) -luokitus sopii mm. tarkasteltaessa Suomen tuonnin ja viennin jakautumista tietyn maan kanssa.

Toimialoihin ja tavaroiden käyttötarkoitukseen perustuvia luokituksia käytetään pääsääntöisesti kuvaamaan koko tuonnin ja viennin rakennetta ja kehitystä. Näitä luokituksia ovat CPA (Classification of Products by Activity), NACE (Nomenclature générale des Activités éconimiques dans les Communautés européennes), BEC (Classification by Broad Economic Categories) ja MIG (Main Industrial Groupings). Nämä luokitukset ja niiden keskinäiset vastaavuudet löytyvät Eurostatin internet-sivuilta.

Kuljetustilastoja laaditaan SITC- ja CSTE (Commodity Classification for Transport in Europe) -tavaraluokkien mukaan. Kuljetustilastoissa käytettävät maakäsitteet ovat lähetys- ja määrämaa. Tilastot laaditaan seuraaviin kuljetusmuotoihin jaoteltuna:

  • meri
  • sisävesi
  • rautatie
  • maantie
  • lento
  • posti
  • muu kuljetusmuoto

Kuljetustilastoja löytyy myös Tullin internet-sivuilta kohdasta Taulukot > Logistiikkatilastoja

Liikennetilastoja julkaistaan kuukausittain ja neljänneksittäin. Niissä ovat saapuneiden ja lähteneiden ajoneuvojen määrät rajanylityspaikoittain.

Ulkomaankaupan hintakehitystä kuvaavia indeksejä on saatavissa tullin sivuilta vuodesta 2005: Taulukot > Indeksit

Kaikki yllämainitut aineistot ovat saatavissa sähköisinä. 2000-lukua aiemmilta vuosilta oleva tilastoaineisto on paperi- ja mikromuodossa. Vuotta 1973 vanhemmat tiedot on luovutettu Kansallisarkistoon > Arkistotietokanta (Tullihallitus I ja Tullihallitus II arkisto)

Huomioi nämä

Eurostat julkaisee kaikkien EU-maiden ulkomaankauppatilastot omilla sivuillaan CN-nimikkeistön ja SITC:n mukaisina.

Muita ulkomaankauppaa sivuavia tilastoja julkaisee Suomessa mm.

Eurostat tarjoaa runsaasti erilaisia tilastoja kuljetuksista (mm. eri kuljetusmuodot, matkustajavirrat, satamat, liikenne jne.):
http://epp.eurostat.ec.europa.eu valitaan listalta Transport > Data.
Myös ulkomaankauppatilastotietokanta Comext löytyy Eurostatin etusivulta kohdan "External Trade" alta.


Ota yhteyttä

Tilastopalvelu
ma–pe 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gbgfnyvg
Intrastat
ma–pe 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav