Maatilastot, vuodet 2004 - 2017

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain

xlsx icon Kauppavaihto (maat) - Handelsomsattning (länder) - Trade (countries) 2017 (xlsx, 339 kt)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2017 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2017 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2017 31.8.2018


xlsx icon Kauppavaihto (maat) - Handelsomsattning (länder) - Trade (countries) 2016 (xlsx, 309 kt)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2016 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2016 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2016 31.8.2017


xlsx icon Kauppavaihto (maat) - Handeslomsättning (länder) - Trade (countries) 2015 (xlsx, 295 kt)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2015 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2015 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2015 31.8.2016


xlsx icon Kauppavaihto (maat) - Handeslomsättning (länder) - Trade (countries) 2014 (xlsx, 313 kt)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2014 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2014 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2014


xlsx icon Kauppavaihto (maat) - Handeslomsättning (länder) - Trade (countries) 2013 (xlsx, 312 kt)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2013 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2013 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2013


xlsx icon Kauppavaihto (maat) - Handeslomsättning (länder) - Trade (countries) 2012 (xlsx, 298 kt)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2012 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2012 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2012


xlsx icon Kauppavaihto (maat) - Handeslomsättning (länder) - Trade (countries) 2011 (xlsx, 300 kt)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2011 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2011 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2011


xlsx icon Kauppavaihto (maat) - Handeslomsättning (länder) - Trade (countries) 2010 (xlsx, 297 kt)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2010 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2010 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2010


xlsx icon Kauppavaihto (maat) - Handeslomsättning (länder) - Trade (countries) 2009 (xlsx, 313 kt)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2009 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2009 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2009


xlsx icon Kauppavaihto (maat) - Handeslomsättning (länder) - Trade (countries) 2008 (xlsx, 314 kt)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2008 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2008 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2008


xlsx icon Kauppavaihto (maat) - Handeslomsättning (länder) - Trade (countries) 2007 (xlsx, 313 kt)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2007 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2007 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2007


xlsx icon Kauppavaihto (maat) - Handeslomsättning (länder) - Trade (countries) 2006 (xlsx, 311 kt)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2006 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2006 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2006


xlsx icon Kauppavaihto (maat) - Handeslomsättning (länder) - Trade (countries) 2005 (xlsx, 309 kt)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2005 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2005 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2005


xlsx icon Kauppavaihto (maat) - Handeslomsättning (länder) - Trade (countries) 2004 (xlsx, 306 kt)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2004 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2004 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2004


Tuonti lähetysmaittain

xlsx icon Tuonti (lähetysmaat) - Import (avsändningsländer) - Imports (countries of consignment) 2017 (xlsx, 146 kt)

Tuonti lähetysmaittain vuonna 2017 - Importen enligt avsändningsländer år 2017 - Imports by countries of consignment in 2017 31.8.2018


xlsx icon Tuonti (lähetysmaat) - Import (avsandningsländer) - Imports (countries of consignment) 2016 (xlsx, 145 kt)

Tuonti lähetysmaittain vuonna 2016 - Importen enligt avsändningsländer år 2016 - Imports by countries of consignment in 2016 31.8.2017


xlsx icon Tuonti (lähetysmaat) - Import (avsändningsländer) - Imports (countries of consignment) 2015 (xlsx, 142 kt)

Tuonti lähetysmaittain vuonna 2015 - Importen enligt avsändningsländer år 2015 - Imports by countries of consignment in 2015 31.8.2016


xlsx icon Tuonti (lähetysmaat) - Import (avsändningsländer) - Imports (countries of consignment) 2014 (xlsx, 157 kt)

Tuonti lähetysmaittain vuonna 2014 - Importen enligt avsändningsländer år 2014 - Imports by countries of consignment in 2014


xlsx icon Tuonti (lähetysmaat) - Import (avsändningsländer) - Imports (countries of consignment) 2013 (xlsx, 155 kt)

Tuonti lähetysmaittain vuonna 2013 - Importen enligt avsändningsländer år 2013 - Imports by countries of consignment in 2013


xlsx icon Tuonti (lähetysmaat) - Import (avsändningsländer) - Imports (countries of consignment) 2012 (xlsx, 151 kt)

Tuonti lähetysmaittain vuonna 2012 - Importen enligt avsändningsländer år 2012 - Imports by countries of consignment in 2012


xlsx icon Tuonti (lähetysmaat) - Import (avsändningsländer) - Imports (countries of consignment) 2011 (xlsx, 148 kt)

Tuonti lähetysmaittain vuonna 2011 - Importen enligt avsändningsländer år 2011 - Imports by countries of consignment in 2011


xlsx icon Tuonti (lähetysmaat) - Import (avsändningsländer) - Imports (countries of consignment) 2010 (xlsx, 147 kt)

Tuonti lähetysmaittain vuonna 2010 - Importen enligt avsändningsländer år 2010 - Imports by countries of consignment in 2010


xlsx icon Tuonti (lähetysmaat) - Import (avsändningsländer) - Imports (countries of consignment) 2009 (xlsx, 150 kt)

Tuonti lähetysmaittain vuonna 2009 - Importen enligt avsändningsländer år 2009 - Imports by countries of consignment in 2009


xlsx icon Tuonti (lähetysmaat) - Import (avsändningsländer) - Imports (countries of consignment) 2008 (xlsx, 151 kt)

Tuonti lähetysmaittain vuonna 2008 - Importen enligt avsändningsländer år 2008 - Imports by countries of consignment in 2008


xlsx icon Tuonti (lähetysmaat) - Import (avsändningsländer) - Imports (countries of consignment) 2007 (xlsx, 151 kt)

Tuonti lähetysmaittain vuonna 2007 - Importen enligt avsändningsländer år 2007 - Imports by countries of consignment in 2007


xlsx icon Tuonti (lähetysmaat) - Import (avsändningsländer) - Imports (countries of consignment) 2006 (xlsx, 150 kt)

Tuonti lähetysmaittain vuonna 2006 - Importen enligt avsändningsländer år 2006 - Imports by countries of consignment in 2006


xlsx icon Tuonti (lähetysmaat) - Import (avsändningsländer) - Imports (countries of consignment) 2005 (xlsx, 34 kt)

Tuonti lähetysmaittain vuonna 2005 - Importen enligt avsändningsländer år 2005 - Imports by countries of consignment in 2005


Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITC:n mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain

xlsx icon Kauppavaihto (maa, SITC) - Handelsomsättning (land, SITC) - Trade (country, SITC) 2017 (xlsx, 965 kt)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITC:n mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2017 - Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2017 - Trade with selected regions and countries by SITC; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2017 31.8.2018


xlsx icon Kauppavaihto (maa, SITC) - Handelsomsättning (land, SITC) - Trade (country, SITC) 2016 (xlsx, 962 kt)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITCn mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2016 - Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2016 - Trade with selected regions and countries by SITC; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2016 31.8.2017


xlsx icon Kauppavaihto (maa, SITC) - Handelsomsättning (land, SITC) - Trade (country, SITC) 2015 (xlsx, 956 kt)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITCn mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2015 - Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2015 - Trade with selected regions and countries by SITC; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2015 31.8.2016


xlsx icon Kauppavaihto (maa, SITC) - Handelsomsättning (land, SITC) - Trade (country, SITC) 2014 (xlsx, 972 kt)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITCn mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2014 - Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2014 - Trade with selected regions and countries by SITC; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2014


xlsx icon Kauppavaihto (maa, SITC) - Handelsomsättning (land, SITC) - Trade (country, SITC) 2013 (xlsx, 1028 kt)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITCn mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2013 - Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2013 - Trade with selected regions and countries by SITC; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2013


xlsx icon Kauppavaihto (maa, SITC) - Handelsomsättning (land, SITC) - Trade (country, SITC) 2012 (xlsx, 884 kt)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITCn mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2012 - Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2012 - Trade with selected regions and countries by SITC; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2012


xlsx icon Kauppavaihto (maa, SITC) - Handelsomsättning (land, SITC) - Trade (country, SITC) 2011 (xlsx, 893 kt)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITCn mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2011 - Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2011 - Trade with selected regions and countries by SITC; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2011


xlsx icon Kauppavaihto (maa, SITC) - Handelsomsättning (land, SITC) - Trade (country, SITC) 2010 (xlsx, 886 kt)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITCn mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2010 - Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2010 - Trade with selected regions and countries by SITC; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2010


xlsx icon Kauppavaihto (maa, SITC) - Handelsomsättning (land, SITC) - Trade (country, SITC) 2009 (xlsx, 1014 kt)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITCn mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2009 - Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2009 - Trade with selected regions and countries by SITC; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2009


xlsx icon Kauppavaihto (maa, SITC) - Handelsomsättning (land, SITC) - Trade (country, SITC) 2008 (xlsx, 1037 kt)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITCn mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2008 - Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2008 - Trade with selected regions and countries by SITC; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2008


xlsx icon Kauppavaihto (maa, SITC) - Handelsomsättning (land, SITC) - Trade (country, SITC) 2007 (xlsx, 1048 kt)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITCn mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2007 - Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2007 - Trade with selected regions and countries by SITC; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2007


xlsx icon Kauppavaihto (maa, SITC) - Handelsomsättning (land, SITC) - Trade (country, SITC) 2006 (xlsx, 1084 kt)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITCn mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2006 - Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2006 - Trade with selected regions and countries by SITC; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2006


xlsx icon Kauppavaihto (maa, SITC) - Handelsomsättning (land, SITC) - Trade (country, SITC) 2005 (xlsx, 182 kt)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITCn mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2005 - Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2005 - Trade with selected regions and countries by SITC; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2005


Tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain

xlsx icon Kauppavaihto (suuruusjärjestyksessä) - Handelsomsättning (i storleksordning) - Trade (according to magnitude) 2017 (xlsx, 232 kt)

Tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2017 - Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2017 - Imports and exports by countries according to magnitude; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2017 31.8.2018


xlsx icon Kauppavaihto (suuruusjärjestyksessä) - Handelsomsättning (i storleksordning) - Trade (according to magnitude) 2016 (xlsx, 236 kt)

Tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2016 - Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2016 - Imports and exports by countries according to magnitude; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2016 31.8..2017


xlsx icon Kauppavaihto (suuruusjärjestyksessä) - Handelsomsättning (i storleksordning) - Trade (according to magnitude) 2015 (xlsx, 241 kt)

Tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2015 - Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2015 - Imports and exports by countries according to magnitude; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2015 31.8.2016


xlsx icon Kauppavaihto (suuruusjärjestyksessä) - Handelsomsättning (i storleksordning) - Trade (according to magnitude) 2014 (xlsx, 252 kt)

Tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2014 - Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2014 - Imports and exports by countries according to magnitude; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2014


xlsx icon Kauppavaihto (suuruusjärjestyksessä) - Handelsomsättning (i storleksordning) - Trade (according to magnitude) 2013 (xlsx, 266 kt)

Tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2013 - Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2013 - Imports and exports by countries according to magnitude; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2013


xlsx icon Kauppavaihto (suuruusjärjestyksessä) - Handelsomsättning (i storleksordning) - Trade (according to magnitude) 2012 (xlsx, 234 kt)

Tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2012 - Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2012 - Imports and exports by countries according to magnitude; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2012


xlsx icon Kauppavaihto (suuruusjärjestyksessä) - Handelsomsättning (i storleksordning) - Trade (according to magnitude) 2011 (xlsx, 230 kt)

Tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2011 - Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2011 - Imports and exports by countries according to magnitude; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2011


xlsx icon Kauppavaihto (suuruusjärjestyksessä) - Handelsomsättning (i storleksordning) - Trade (according to magnitude) 2010 (xlsx, 242 kt)

Tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2010 - Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2010 - Imports and exports by countries according to magnitude; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2010


xlsx icon Kauppavaihto (suuruusjärjestyksessä) - Handelsomsättning (i storleksordning) - Trade (according to magnitude) 2009 (xlsx, 239 kt)

Tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2009 - Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2009 - Imports and exports by countries according to magnitude; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2009


xlsx icon Kauppavaihto (suuruusjärjestyksessä) - Handelsomsättning (i storleksordning) - Trade (according to magnitude) 2008 (xlsx, 240 kt)

Tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2008 - Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2008 - Imports and exports by countries according to magnitude; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2008


xlsx icon Kauppavaihto (suuruusjärjestyksessä) - Handelsomsättning (i storleksordning) - Trade (according to magnitude) 2007 (xlsx, 239 kt)

Tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2007 - Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2007 - Imports and exports by countries according to magnitude; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2007


xlsx icon Kauppavaihto (suuruusjärjestyksessä) - Handelsomsättning (i storleksordning) - Trade (according to magnitude) 2006 (xlsx, 236 kt)

Tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2006 - Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2006 - Imports and exports by countries according to magnitude; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2006Ota yhteyttä

Tilastopalvelu
ma–pe 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gbgfnyvg

Asiasanat