Maa- ja maaryhmäkatsaukset

Tilaston tekijä: Tulli

Julkistukset

Kuvaus:

Ulkomaankaupan maakatsauksissa esitellään tuoreimpia tavararyhmittäisiä tietoja Suomen ja jonkin muun maan välisestä kaupasta. Vastaavanlaisia katsauksia voidaan laatia myös erilaisista maaryhmistä (esim. EU-maat, kehitysmaat, Latinalainen Amerikka jne.).

Lue koko kuvaus >>

Edelliset julkistukset

Vuodet 2001-2015 >>

Viittaukset
Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tulli.

Ota yhteyttä

Tilastopalvelu
ma–pe 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gbgfnyvg