Liikennemäärät itärajan kolmella suurimmalla maarajanylityspaikalla neljännesvuosittain

Alla olevassa kuviossa 1. on esitetty Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran rajanylityspaikkojen yhteenlasketut liikennemäärät neljännesvuosittain liikennevälinetyypeittäin.

Tiedonlähteenä on käytetty automaattisten liikennelaskentalaitteiden järjestelmistä poimittuja tietoja, joita ei ole erikseen tilastotarkastettu.

Kuvio 1. Liikennemäärät (kpl) liikennevälinetyypeittäin Vaalimaalla, Nuijamaalla ja Imatralla yhteensä neljännesvuosittain 2019-2021