Liikennemäärät itärajan kolmella suurimmalla maarajanylityspaikalla kuukausittain vuonna 2020

Liikennemäärät Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran maarajanylityspaikoilla yhteenlaskettuna laskivat huhtikuussa 86,3 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen. Raju lasku johtui pääosin henkilö- ja pakettiautoilla tehtyjen rajanylityksien 99,1 prosentin ja linja-autojen 93,7 prosentin vähenemisestä. Kuorma-autojen (perävaunulla ja ilman) rajanylitysten lukumäärä kääntyi sekin laskuun, määrä väheni 8,4 prosenttia huhtikuussa.

Maaliskuussa liikennemäärät Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran maarajanylityspaikalla yhteensä laskivat 37,0 prosenttia. Eniten laski henkilö- ja pakettiautoilla tehdyt rajanylitykset, 43,7 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen. Linja-autoilla tehdyt rajanylitykset laskivat 25,0 prosenttia, mutta kuorma-autojen (perävaunulla ja ilman) rajanylitysten lukumäärä nousi yhden prosentin maaliskuussa. Kuorma-autoilla tehtyjen rajanylitysten lukumäärän kasvu oli kuitenkin edelliskuukausia hitaampi. Sekä tammi- että helmikuussa kaikilla liikennevälinetyypeillä tehdyt rajanylitykset vielä kasvoivat.

Tiedon lähteenä on käytetty automaattisten liikennelaskentalaitteiden järjestelmistä poimittuja tietoja, joita ei ole erikseen tilastotarkastettu.

Kuvio 1. Liikennemäärät liikennevälinetyypeittäin Vaalimaalla, Nuijamaalla ja Imatralla yhteensä, muutos edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen, 01-04.2020, prosenttia.