Liikennemäärät itärajan kolmella suurimmalla maarajanylityspaikalla kuukausittain

Vuosi 2021

Liikennemäärät Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran maarajanylityspaikoilla yhteenlaskettuna laskivat tammikuussa 85,9 prosenttia verrattuna edellisen vuoden tammikuuhun. Lasku johtui pääosin henkilö- ja pakettiautoilla tehtyjen rajanylitysten 95,8 prosentin ja linja-autojen 95,0 prosentin vähenemisestä. Kuorma-autojen (perävaunulla ja ilman) rajanylitysten lukumäärä laski 7,9 prosenttia edellisvuoden tammikuusta.

Vuosi 2020

Liikennemäärät Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran maarajanylityspaikoilla yhteenlaskettuna laskivat joulukuussa 83,4 prosenttia verrattuna edellisen vuoden joulukuuhun. Lasku johtui pääosin henkilö- ja pakettiautoilla tehtyjen rajanylitysten 95,3 prosentin ja linja-autojen 94,4 prosentin vähenemisestä. Kuorma-autojen (perävaunulla ja ilman) rajanylitysten lukumäärä kasvoi 2,3 prosenttia edellisvuoden joulukuusta.

Liikennemäärät Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran maarajanylityspaikoilla yhteenlaskettuna laskivat marraskuussa 84,6 prosenttia verrattuna edellisen vuoden marraskuuhun. Lasku johtui pääosin henkilö- ja pakettiautoilla tehtyjen rajanylitysten 95,8 prosentin ja linja-autojen 94,8 prosentin vähenemisestä. Kuorma-autojen (perävaunulla ja ilman) rajanylitysten lukumäärä laski 10,6 prosenttia edellisvuoden marraskuusta.

Liikennemäärät Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran maarajanylityspaikoilla yhteenlaskettuna laskivat lokakuussa 83,8 prosenttia verrattuna edellisen vuoden lokakuuhun. Lasku johtui pääosin henkilö- ja pakettiautoilla tehtyjen rajanylitysten 95,7 prosentin ja linja-autojen 94,7 prosentin vähenemisestä. Kuorma-autojen (perävaunulla ja ilman) rajanylitysten lukumäärä laski 8,7 prosenttia edellisvuoden lokakuusta.

Liikennemäärät Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran maarajanylityspaikoilla yhteenlaskettuna laskivat syyskuussa 84,4 prosenttia verrattuna edellisen vuoden syyskuuhun. Lasku johtui pääosin henkilö- ja pakettiautoilla tehtyjen rajanylitysten 96,4 prosentin ja linja-autojen 94,5 prosentin vähenemisestä. Kuorma-autojen (perävaunulla ja ilman) rajanylitysten lukumäärä laski 5,9 prosenttia edellisvuoden syyskuusta.

Liikennemäärät Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran maarajanylityspaikoilla yhteenlaskettuna laskivat elokuussa 87,6 prosenttia verrattuna edellisen vuoden elokuuhun. Lasku johtui pääosin henkilö- ja pakettiautoilla tehtyjen rajanylitysten 97,6 prosentin ja linja-autojen 96,0 prosentin vähenemisestä. Kuorma-autojen (perävaunulla ja ilman) rajanylitysten lukumäärä laski 5,2 prosenttia edellisvuoden elokuusta.

Liikennemäärät Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran maarajanylityspaikoilla yhteenlaskettuna laskivat heinäkuussa 87,6 prosenttia verrattuna edellisen vuoden heinäkuuhun. Lasku johtui pääosin henkilö- ja pakettiautoilla tehtyjen rajanylitysten 98,0 prosentin ja linja-autojen 96,3 prosentin vähenemisestä. Kuorma-autojen (perävaunulla ja ilman) rajanylitysten lukumäärä laski 3,4 prosenttia edellisvuoden heinäkuusta.

Liikennemäärät Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran maarajanylityspaikoilla yhteenlaskettuna laskivat kesäkuussa 87,2 prosenttia verrattuna edellisen vuoden kesäkuuhun. Lasku johtui henkilö- ja pakettiautoilla tehtyjen rajanylitysten 98,7 prosentin ja linja-autojen 96,5 prosentin vähenemisestä. Kuorma-autojen (perävaunulla ja ilman) rajanylitysten lukumäärä pysyi edellisvuoden kesäkuun tasolla.

Liikennemäärät Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran maarajanylityspaikoilla yhteenlaskettuna laskivat toukokuussa 88,1 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen. Lasku johtui pääosin henkilö- ja pakettiautoilla tehtyjen rajanylityksien 99,1 prosentin ja linja-autojen 96,3 prosentin vähenemisestä. Kuorma-autojen (perävaunulla ja ilman) rajanylitysten lukumäärä laski 12,8 prosenttia toukokuussa.

Huhtikuussa liikennemäärät Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran maarajanylityspaikoilla yhteensä laskivat 86,3 prosenttia. Myös huhtikuussa eniten laskivat henkilö- ja pakettiautojen rajanylitykset, 99,1 prosenttia, sekä linja-autoilla tehdyt rajanylitykset, 93,7 prosenttia.  Myös kuorma-autoilla (perävaunuilla ja ilman) tehdyt rajanylitykset kääntyivät huhtikuussa 8,4 prosentin laskuun.

Maaliskuussa liikennemäärät Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran maarajanylityspaikoilla yhteensä laskivat 37,0 prosenttia. Eniten laski henkilö- ja pakettiautoilla tehdyt rajanylitykset, 43,7 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen. Linja-autoilla tehdyt rajanylitykset laskivat 25,0 prosenttia, mutta kuorma-autojen (perävaunulla ja ilman) rajanylitysten lukumäärä nousi yhden prosentin maaliskuussa. Kuorma-autoilla tehtyjen rajanylitysten lukumäärän kasvu oli kuitenkin edelliskuukausia hitaampi. Sekä tammi- että helmikuussa kaikilla liikennevälinetyypeillä tehdyt rajanylitykset vielä kasvoivat.

Tiedon lähteenä on käytetty automaattisten liikennelaskentalaitteiden järjestelmistä poimittuja tietoja, joita ei ole erikseen tilastotarkastettu.

Kuvio 1. Liikennemäärät liikennevälinetyypeittäin Vaalimaalla, Nuijamaalla ja Imatralla yhteensä, muutos edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen, 01/2020-01/2021, prosenttia.