Liikennemäärät itärajan kolmella suurimmalla maarajanylityspaikalla kuukausittain vuonna 2020

Liikennemäärät Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran maarajanylityspaikoilla yhteenlaskettuna laskivat kesäkuussa 87,2 prosenttia verrattuna edellisen vuoden toukokuuhun. Lasku johtui henkilö- ja pakettiautoilla tehtyjen rajanylitysten 98,7 prosentin ja linja-autojen 96,5 prosentin vähenemisestä. Kuorma-autojen (perävaunulla ja ilman) rajanylitysten lukumäärä pysyi edellisvuoden toukokuun tasolla.

Liikennemäärät Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran maarajanylityspaikoilla yhteenlaskettuna laskivat toukokuussa 88,1 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen. Lasku johtui pääosin henkilö- ja pakettiautoilla tehtyjen rajanylityksien 99,1 prosentin ja linja-autojen 96,3 prosentin vähenemisestä. Kuorma-autojen (perävaunulla ja ilman) rajanylitysten lukumäärä laski 12,8 prosenttia toukokuussa.

Huhtikuussa liikennemäärät Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran maarajanylityspaikoilla yhteensä laskivat 86,3 prosenttia. Myös huhtikuussa eniten laskivat henkilö- ja pakettiautojen rajanylitykset, 99,1 prosenttia, sekä linja-autoilla tehdyt rajanylitykset, 93,7 prosenttia.  Myös kuorma-autoilla (perävaunuilla ja ilman) tehdyt rajanylitykset kääntyivät huhtikuussa 8,4 prosentin laskuun.

Maaliskuussa liikennemäärät Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran maarajanylityspaikoilla yhteensä laskivat 37,0 prosenttia. Eniten laski henkilö- ja pakettiautoilla tehdyt rajanylitykset, 43,7 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen. Linja-autoilla tehdyt rajanylitykset laskivat 25,0 prosenttia, mutta kuorma-autojen (perävaunulla ja ilman) rajanylitysten lukumäärä nousi yhden prosentin maaliskuussa. Kuorma-autoilla tehtyjen rajanylitysten lukumäärän kasvu oli kuitenkin edelliskuukausia hitaampi. Sekä tammi- että helmikuussa kaikilla liikennevälinetyypeillä tehdyt rajanylitykset vielä kasvoivat.

Tiedon lähteenä on käytetty automaattisten liikennelaskentalaitteiden järjestelmistä poimittuja tietoja, joita ei ole erikseen tilastotarkastettu.

Kuvio 1. Liikennemäärät liikennevälinetyypeittäin Vaalimaalla, Nuijamaalla ja Imatralla yhteensä, muutos edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen, 01-06.2020, prosenttia.