Tuoteselosteet

Tuoteselosteet on korvattu vuodesta 2007 alkaen laatuselosteilla.

Ulkomaankaupan katsausten käyttötarkoitus ja lainsäädännöllinen perusta, tietojen keruu, käytetyt käsitteet, määritelmät ja luokitukset, luotettavuus ja valmistumisaika sekä tietosisältö ja julkaiseminen.