Jälleenvienti

Tilaston tekijä: Tulli

Julkistukset

Kuvaus:

Katsaus kuvaa Suomesta vietyjen, mutta muualla kuin Suomessa tuotettujen tavaroiden osuutta koko viennistä tavararyhmittäin. 

Jälleenvienti voidaan jakaa tullikohtelun mukaan kahteen ryhmään:

  1. Tavaroiden tuonti maahan väliaikaisesti esim. säilytettäväksi tullivarastossa, korjattavaksi tai jalostettavaksi. Tämä EU:n säädösten mukaan määritelty jälleenvienti on vähäistä.
  2. Muualla valmistettujen ja Suomeen tuotujen tavaroiden vienti edelleen. Kyseiset tavarat voivat Suomessa vaihtaa omistajaa, niitä voidaan varastoida, pakata uudelleen ja kenties varustaa esim. käyttöohjeilla. Tavaran olennainen luonne ja CN-tavaraluokituksen mukai-nen tavaranimike ei kuitenkaan käsittelyn aikana muutu.

Lue koko kuvaus >>

Edelliset julkistukset

Vuodet 2007-2015 >>

Viittaukset
Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tulli.