CPA-tuoteluokittelu

Classification of Products by Activities, CPA

CPA on Euroopan yhteisön käyttämä tavaroiden ja palveluiden luokittelujärjestelmä.

CPA-tilastoista käy ilmi tuonnin ja viennin rakenne toiminnan lajin mukaan. CPA-luokituksen mukaiset tiedot johdetaan CN-nimikkeistöstä. Vuoden 2009 tilastoista alkaen on otettu käyttöön CPA2008, joka perustuu Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetukseen (EY) N:o 451/2008. Vanhemmissa tilastoissa on ollut käytössä CPA2002.

Tuotteisiin, toimialoihin ja tavaroiden käyttötarkoitukseen perustuvia luokituksia käytetään pääsääntöisesti kuvaamaan koko tuonnin ja viennin kehitystä ilman maakohtaista erittelyä. Tiedot tuotetaan kuitenkin myös maakohtaisina. Näiden luokitusten mukaisissa tilastoissa on vain arvotieto.

CPA-tuoteluokittelu

CPA2008-tuoteluokittelu - CPA2008-produktklassificering - CPA2008 product classification (xlsx, 446 kt)

CPA2008-tuoteluokittelu, luokittelu kokonaisuudessaan - CPA2008-produktklassificering - klassificeringen i sin helhet - CPA2008 product classification, the entire classification


CPA2002-tuoteluokittelu - CPA2002-produktklassificering - CPA2002 product classification (xlsx, 12 kt)

CPA2002-tuoteluokittelu, valikoidut tuoteluokat - CPA2002-produktklassificering, ett urval av produktklasserna - CPA2002 product classification - a selection of the product classes


Ota yhteyttä

Tilastopalvelu
ma–pe 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gbgfnyvg