CPA-tuoteluokittelu

Classification of Products by Activities, CPA

CPA on Euroopan yhteisön käyttämä tavaroiden ja palveluiden luokittelujärjestelmä.

CPA-tilastoista käy ilmi tuonnin ja viennin rakenne toiminnan lajin mukaan. CPA-luokituksen mukaiset tiedot johdetaan CN-nimikkeistöstä. Vuoden 2009 tilastoista alkaen on otettu käyttöön CPA2008, joka perustuu Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetukseen (EY) N:o 451/2008. Vanhemmissa tilastoissa on ollut käytössä CPA2002.

Tuotteisiin, toimialoihin ja tavaroiden käyttötarkoitukseen perustuvia luokituksia käytetään pääsääntöisesti kuvaamaan koko tuonnin ja viennin kehitystä ilman maakohtaista erittelyä. Tiedot tuotetaan kuitenkin myös maakohtaisina. Näiden luokitusten mukaisissa tilastoissa on vain arvotieto.

CPA-tuoteluokittelu

xlsx icon CPA2008-tuoteluokittelu - CPA2008-produktklassificering - CPA2008 product classification (xlsx, 446 kt)

CPA2008-tuoteluokittelu, luokittelu kokonaisuudessaan - CPA2008-produktklassificering - klassificeringen i sin helhet - CPA2008 product classification, the entire classification


xlsx icon CPA2002-tuoteluokittelu - CPA2002-produktklassificering - CPA2002 product classification (xlsx, 12 kt)

CPA2002-tuoteluokittelu, valikoidut tuoteluokat - CPA2002-produktklassificering, ett urval av produktklasserna - CPA2002 product classification - a selection of the product classes


Muunnosavaimet


xlsx icon CN-CPA muunnosavain 2016 - CN-CPA korrelationstabellen 2016 - CN-CPA correlation table 2016 (xlsx, 223 kt)

CN-CPA muunnosavain 2016 Päivitetty 27.5.2016 - CN-CPA korrelationstabellen 2016 Uppdaterad 27.5.2016 - CN-CPA correlation table 2016 Updated 27.5.2016


Ota yhteyttä

Tilastopalvelu
ma–pe 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gbgfnyvg
Tilaus- ja kyselylomake

Asiasanat