Hyppää sisältöön

Vaihtoehtoiset asiointitavat ja vain ajanvarauksella toimivat toimipaikat

Jos asiaasi sopivaa asiointipalvelua ei ole verkossa, eikä tullitoimipaikkasi löydy asiakaspalvelua tarjoavista toimipaikoista, tarkista alla olevasta listasta voisitko hoitaa asiasi vaihtoehtoisin keinoin.


 • EUR.1- ja A.TR.-lomakkeiden vahvistaminen kiireellisissä tapauksissa. (Ei-kiireelliset pitää lähettää lähettää postitse vahvistettaviksi. Toimipaikkojen postiosoitteet löytyvät yhteystiedoista.)
 • T2L- ja T2LF-lomakkeiden vahvistaminen
 • INF-lomakkeiden vahvistaminen
 • ATA-carnet’n ja NATO 302 -lomakkeiden vahvistaminen
 • Merkintää vaativat vientiluvat
 • Viinitodistusten merkitseminen
 • Yksityishenkilöiden EU:n ulkopuolelta tuomien muuttoautojen tullaus
 • Passitusmenettelyn avaaminen ja päättäminen tarvittaessa (koskee myös TIR Carnet’a)
 • Yksityishenkilöiden muuttotavaratullaukset ja huvivenetullaukset
 • Henkilön tunnistaminen henkilötietojen tarkastuspyynnön yhteydessä.

Toimipaikat, joissa voit saada palvelua ajanvarauksella

Asiakaspalveluajan voi varata maanantaista perjantaihin klo 8–16.15,

 • jos asiaa ei voi hoitaa Tullin sähköisten palvelujen tai vaihtoehtoisten keinojen (menettely-yksinkertaistuksien) avulla tai
 • jos asia täytyy hoitaa alueella, jossa ei ole asiakaspalvelua.

Ennen ajan varaamista tarkista alla olevasta listasta, voiko asiasi hoitaa vaihtoehtoisin keinoin.

Vienti-ilmoitukset on annettava sähköisesti. Tietyissä tapauksissa ilmoituksen voi antaa myös suullisesti.

Jos yritys antaa sähköisen vienti-ilmoituksen sanomamuotoisena tai tunnistautuneena ilmoittajana Vienti-ilmoituspalvelussa, Tullissa ei tarvitse käydä ennen tavaroiden vientiä kuin poikkeustapauksissa.

Tulli suosittelee, että yritykset hankkivat Verohallinnon KATSO-tunnisteen.

Sähköisen ilmoituksen sijaan vienti-ilmoituksen voi antaa suullisesti silloin, kun kyseessä on esimerkiksi:

 • enintään 1 000 euron arvoinen ja 1 000 nettokilon painoinen vientilähetys
 • enintään 1 000 euron arvoinen, lopulliseen vientiin postitse lähetettävä lähetys, joka ei ole vientirajoitusten alainen
 • enintään 1 000 euron arvoinen ja 1 000 nettokilon painoinen veroton lähetys kansainvälisessä liikenteessä olevalle alukselle (alustoimitus)

Suullisen ilmoituksen voi antaa vain viimeisellä toimipaikalla ennen tavaran poistumista EU:sta.  Suullisen ilmoituksen tueksi Suomen tullille on esitettävä kauppalasku.

Lisätietoja suullisesta ilmoittamisesta

Viennin ositukset

Skannaa EAD-kopiot ja lähetä ne erikseen määritettävään ositusta valvovaan tulliin. Kopioissa täytyy olla ositusmerkintöjen lisäksi tarkasti tavaran sijaintipaikka.

Ositusta valvova tulli vastaa, kun tavara voi lähteä. Tämän jälkeen asiakas saa mennä suoraan rajatullitoimipaikkaan esittämään osituserän ja ositus-EAD:n. Loppukoontia varten asiakas lähettää skannattuna alkuperäisen EAD:n, osituksen seurantaan liittyvät merkinnät ja tullin vahvistamat ositus-EAD:t ositusta valvovaan tulliin, joka vahvistaa tavaran poistumisen.

Lisätietoja osituksesta


Mahdolliset erilliset T2L-asiakirjat yhteisöaseman todistamiseksi voidaan vahvistuttaa missä tahansa tullitoimipaikassa. Yritys voi myös hakea T2L-valtuutetun lähettäjän asemaa, jolloin se voi itse vahvistaaT2L-asiakirjan.

T2L Poistuva tavara

Tavaran unioniasema todistetaan pääosin paperisen asiakirjan avulla, kunnes EU:ssa otetaan käyttöön yhteinen sähköinen järjestelmä PoUS (”Proof of Union Status”) unioniaseman selvittämiseksi.

Unioniaseman voi todistaa esimerkiksi seuraavilla asiakirjoilla:

 • SAD-asiakirjan 4-lehdelle täytetty T2L- tai T2LF-asiakirja tai
 • muu unionin tullilainsäädännössä hyväksytty asiakirja, kuten esimerkiksi kauppalasku tai varustamon tavaraluettelo.

Asiakirja pitää vahvistuttaa Tullissa. Asiakirjan voi pyytää vahvistettavaksi Tullin ajanvarauspalvelun kautta niillä paikkakunnilla, joissa Tullilla ei ole asiakaspalvelua. Yhteystiedot

Tullin vahvistusta ei tarvita,

 • jos kauppalaskulla tai kuljetusasiakirjalla olevien unionitavaroiden yhteisarvo on enintään 15 000 euroa tai
 • jos toimijalla on valtuutetun antajan lupa.

T2L Saapuva tavara

Jos unionitavaroita ei ilmoiteta saapumisen yleisilmoituksella tai yleisilmoituksella unionitavaroiksi, niistä pitää toimittaa unioniaseman todistava asiakirja tai sen kopio tavaran vastaanottaneelle väliaikaisen varaston pitäjälle. Varastonpitäjä luovuttaa tavaran tätä asiakirjaa vastaan ja poistaa sen väliaikaisen varaston kirjanpidosta. Varastonpitäjän täytyy liittää asiakirja kirjanpitoonsa todisteeksi tavaran unioniasemasta.

Väliaikaiselle varastolle toimitettavaan unioniaseman osoittavaan asiakirjaan täytyy lisätä tavaroista annettu saapumisen yleisilmoituksen tai yleisilmoituksen viitenumero (MRN) sekä ilmoituksen tavaraeränumerot.

Varastonpitäjän on lähetettävä hänelle toimitetut unioniaseman osoittavat asiakirjat Tullille sen jälkeen, kun tavaroista on annettu saapumisen esittämisilmoitus. Lähetä asiakirjat skannattuina sähköpostin liitteinä Tullin sähköpostiin: unioniasema(at)tulli.fi. Asiakirjoja voi lähettää kootusti esimerkiksi kalenteriviikon ajalta, enintään kuitenkin yhdeltä kalenterikuukaudelta.


Alkuperätodistukset, kuten EUR.1-tavaratodistukset, korvaavat Form A -alkuperätodistukset ja A.TR-tavaratodistukset voidaan vahvistuttaa missä tahansa tullitoimipaikassa.

Viejä voi hakea alkuperäsäännöissä määriteltyä valtuutetun viejän asemaa, jolloin se voi laatia kauppalasku- tai alkuperäilmoituksia arvorajasta riippumatta ja vahvistaa itse A.TR-tavaratodistuksia.

Viejä, jolla ei ole valtuutetun viejän lupaa, voi antaa määrämuotoisen kauppalasku- tai alkuperäilmoituksen alle 6 000 euron arvoisten alkuperätuotteiden lähetyksistä.


TIR-passitusmenettelyn voi aloittaa Suomessa missä tahansa asiakaspalvelua tarjoavassa tullitoimipaikassa.

Unionin passitusmenettelyn eli T1- tai T2-passituksen voi aloittaa missä tahansa Suomessa sijaitsevassa tullitoimipaikassa. Tällöin edeltävän toiminnon haltija, kuten varastonpitäjä, on vastuussa siirrosta tullitoimipaikalle. Valtuutettu lähettäjä voi asettaa tavarat passitusmenettelyyn asioimatta tullitoimipaikassa.

TIR-passituksen päättäminen

Kun TIR-menettely päätetään, tavarat, kulkuneuvo ja passitusasiakirjat on purkausluvan saamiseksi esitettävä asiakaspalveluja tarjoavassa tullitoimipaikassa. Toimija, jolla on lupa toimia valtuutettuna vastaanottajana TIR-menettelyssä, voi esittää tavarat tullille sähköisesti ilman asiointia tullitoimipaikassa. Purkauksen jälkeen TIR-carnet-vihko täytyy esittää tullille TIR-menettelyn päättämiseksi.

T-passituksen päättäminen

Jos passitettujen tavaroiden määräpaikassa ei ole tullin palveluja, purkauslupa T1- tai T2-passituksen päättämiseksi on pyydettävä toimijan reitin varrella sijaitsevasta asiakaspalvelua tarjoavasta tullitoimipaikasta. Purkausluvan voi antaa myös tulli, joka on luovuttanut tavarat passitusmenettelyyn. Erikseen määritellyissä tapauksissa Tullin sähköinen palvelukeskus (SPAKE) voi antaa purkausluvan. Purkaustulos on toimitettava Suomessa sijaitsevaan tullitoimipaikkaan viimeistään purkausta seuraavana päivänä. Tarkemmat ohjeet passituksen päättämisestä


Tuonti-ilmoitukset (myös ennakolta annettavat ilmoitukset) voidaan antaa suurelta osin sähköisesti joko sanomailmoituksena tai netti-ilmoituksena.

Vastaanottaja, jolla on tuonnin kotitullauslupa (AEOC-kriteerit) sekä valtuutetun vastaanottajan lupa voi ottaa vastaan T1 menettelyssä olevia lähetyksiä.

Yritysasiakkaat, tuonti  


Tullivarastointimenettelyyn asettaminen

Jos Tullin asiakaspalvelua ei ole saatavilla, lähetä tullivarastoinnin tulli-ilmoitus Tullin sähköiseen palvelukeskukseen (Spake). Skannaa ilmoitus osoitteeseen spake.varastointi(at)tulli.fi. Huomaa, että Spake käsittelee ilmoituksia vain virka-aikana klo 8–16.15.

Jos tavarat ovat tulleet varastolle passitusmenettelyssä, pyydä purkauslupa asiakaspalvelua tarjoavasta tullista. T-passituksille purkausluvan voi pyytää myös osoitteesta spake.passitus(at)tulli.fi. Kun tavara on purettu, skannaa passituksen purkaustulos yhdessä varastoinnin tulli-ilmoituksen kanssa osoitteeseen spake.varastointi(at)tulli.fi.

Spaken käsittelijä palauttaa hyväksytyn tullivarastoinnin tulli-ilmoituksen sähköpostitse osoitteeseen, joka on ilmoitettu SAD-lomakkeen kohdassa 54 (Yhteystiedot).


Varaa aika vähintään kaksi tuntia ennen palvelun tarvetta. Seuraavan päivän klo 8 aika on tilattava edellisenä arkipäivänä viimeistään klo 14.15 Tullin alueelliselta liikkuvalta ryhmältä:

Helsinki/Vuosaari
vs99Tglox1jZvyyhg)gn(ngabiyninening99Tglox1jZvxavfyru
Vuosaaren satama
Vuosaaren liikkuva ryhmä
Hanko - Hangon liikkuva ryhmä
vs99Tglox1jZvyyhg)gn(ngabiyni99Tglox1jZbxanu
Turku - Varsinais-Suomen liikkuva ryhmä
vs99Tglox1jZvyyhg)gn(nihxxvvY99Tglox1jZenI99Tglox1jZCGY
Rauma ja Pori - Satakunnan liikkuva ryhmä
vs99Tglox1jZvyyhg)gn(nihxxvvY99Tglox1jZgnF99Tglox1jZCGY
Tampere ja Jyväskylä - Pirkanmaan liikkuva ryhmä
vs99Tglox1jZvyyhg)gn(nihxxvvY99Tglox1jZevC99Tglox1jZCGY
Kotka - Kotkan liikkuva ryhmä
vs99Tglox1jZvyyhg)gn(nzulenihxxvvy99Tglox1jZnxgbx

 

Vaasa ja Kokkola - Pohjanmaan liikkuva ryhmä
vs99Tglox1jZvyyhg)gn(nihxxvvY99Tglox1jZubC99Tglox1jZCGY
Tornio - Perämeren liikkuva ryhmä
vs99Tglox1jZvyyhg)gn(bvaebg99Tglox1jZnihxxvvy99Tglox1jZcgc
Oulu - Perämeren liikkuva ryhmä
vs99Tglox1jZvyyhg)gn(hyhb99Tglox1jZnihxxvvy99Tglox1jZcgc

Asiasanat Ajanvarauspalvelu

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus