Hyppää sisältöön

Miten voin hoitaa tulliasioinnin

Voit hoitaa lähes kaiken tulliasioinnin sähköisesti Tullin asiointipalveluissa.

Jos asiaasi sopivaa asiointipalvelua ei löydy, tarkista tältä sivulta muut keinot asiasi hoitamiseksi. Katso ohjeet asiointiin alta.

Jos sähköistä asiointia ei voi käyttää häiriön vuoksi, lue ohjeet varamenettelyn käyttöön.

Vienti-ilmoitukset on annettava sähköisesti. Tietyissä tapauksissa ilmoituksen voi antaa myös suullisesti.

Jos yritys antaa sähköisen vienti-ilmoituksen sanomamuotoisena tai tunnistautuneena ilmoittajana Vienti-ilmoituspalvelussa, Tullissa ei tarvitse käydä ennen tavaroiden vientiä kuin poikkeustapauksissa.

Lue lisää vienti-ilmoituksen antamisesta

Suullinen ilmoittaminen

Sähköisen ilmoituksen sijaan vienti-ilmoituksen voi antaa suullisesti silloin, kun kyseessä on esimerkiksi:

  • vientilähetys, jonka arvo on enintään 1 000 euroa ja nettopaino enintään 1 000 kiloa 
  • lopulliseen vientiin postitse lähetettävä lähetys, joka ei ole vientirajoitusten alainen ja jonka arvo on enintään 1 000 euroa
  • kansainvälisessä liikenteessä olevalle alukselle toimitettava veroton lähetys (alustoimitus), jonka arvo on enintään 1 000 euroa ja nettopaino enintään 1 000 kiloa. 

Suullisen ilmoituksen voi antaa vain viimeisellä toimipaikalla ennen tavaran poistumista EU:sta.  Suullisen ilmoituksen tueksi Suomen tullille on esitettävä kauppalasku.

Lue lisää suullisesta ilmoittamisesta.


Mahdolliset erilliset T2L-asiakirjat yhteisöaseman todistamiseksi voidaan vahvistuttaa missä tahansa tullitoimipaikassa. Yritys voi myös hakea T2L-valtuutetun lähettäjän asemaa, jolloin se voi itse vahvistaaT2L-asiakirjan.

Poistuvan tavaran T2L-asiakirja

Tavaran unioniasema todistetaan pääosin paperisen asiakirjan avulla, kunnes EU:ssa otetaan käyttöön yhteinen sähköinen järjestelmä PoUS (”Proof of Union Status”) unioniaseman todistamiseksi.

Unioniaseman voi todistaa esimerkiksi seuraavilla asiakirjoilla:

  • SAD-asiakirjan 4-lehdelle täytetty T2L- tai T2LF-asiakirja tai
  • muu unionin tullilainsäädännössä hyväksytty asiakirja, kuten esimerkiksi kauppalasku tai varustamon tavaraluettelo.

Asiakirja pitää vahvistuttaa Tullissa. Jos paikkakunnan tullitoimipaikalla ei ole asiakaspalvelua, voit varata erikseen tullitoimipaikalta ajan asiakirjan vahvistamiseksi. Katso ajanvarauksella palvelevien toimipaikkojen yhteystiedot.

Tullin vahvistusta ei tarvita, jos

  • kauppalaskulla tai kuljetusasiakirjalla olevien unionitavaroiden yhteisarvo on enintään 15 000 euroa
  • toimijalla on valtuutetun antajan lupa.

Saapuvan tavaran T2L-asiakirja

Jos unionitavaroita ei ilmoiteta saapumisen yleisilmoituksella tai väliaikaisen varastoinnin ilmoituksella unionitavaroiksi, niistä pitää toimittaa unioniaseman todistava asiakirja tai sen kopio tavaran vastaanottaneelle väliaikaisen varaston pitäjälle. Varastonpitäjä luovuttaa tavaran tätä asiakirjaa vastaan ja poistaa sen väliaikaisen varaston kirjanpidosta. Varastonpitäjän täytyy liittää asiakirja kirjanpitoonsa todisteeksi tavaran unioniasemasta.

Väliaikaiselle varastolle toimitettavaan unioniaseman osoittavaan asiakirjaan täytyy lisätä tavaroista annettu saapumisen yleisilmoituksen MRN-viitenumero ja tavaraeränumerot tai väliaikaisen varastoinnin MRN-viitenumero, alatason kuljetusasiakirjan viitenumero ja tavaraeränumerot.

Varastonpitäjän on lähetettävä hänelle toimitetut unioniaseman osoittavat asiakirjat Tullille sen jälkeen, kun tavaroista on annettu saapumisen esittämisilmoitus. Lähetä asiakirjat skannattuina sähköpostin liitteinä Tullin sähköpostiin: unioniasema(at)tulli.fi. Asiakirjoja voi lähettää kootusti esimerkiksi kalenteriviikon ajalta, enintään kuitenkin yhdeltä kalenterikuukaudelta. Jos tavaroita ei pureta väliaikaiseen varastoon, unioniaseman osoittavat asiakirjat pitää lähettää Tullille kolmen päivän kuluessa tavaroiden esittämisestä.


Alkuperätodistukset, kuten EUR.1-tavaratodistukset ja A.TR-tavaratodistukset voidaan vahvistuttaa missä tahansa tullitoimipaikassa.

Viejä voi hakea alkuperäsäännöissä määriteltyä valtuutetun viejän asemaa, jolloin se voi laatia kauppalasku- tai alkuperäilmoituksia arvorajasta riippumatta ja vahvistaa itse A.TR-tavaratodistuksia.

Viejä, jolla ei ole valtuutetun viejän lupaa, voi antaa määrämuotoisen kauppalasku- tai alkuperäilmoituksen alle 6 000 euron arvoisten alkuperätuotteiden lähetyksistä.


TIR-passitusmenettelyn voi aloittaa Suomessa missä tahansa asiakaspalvelua tarjoavassa tullitoimipaikassa.

Unionin passitusmenettelyn eli T1- tai T2-passituksen voi aloittaa missä tahansa Suomessa sijaitsevassa tullitoimipaikassa. Tällöin edeltävän toiminnon haltija, kuten varastonpitäjä, on vastuussa siirrosta tullitoimipaikalle. Valtuutettu lähettäjä voi asettaa tavarat passitusmenettelyyn asioimatta tullitoimipaikassa.

TIR-passituksen päättäminen

Kun TIR-menettely päätetään, tavarat, kulkuneuvo ja passitusasiakirjat on purkausluvan saamiseksi esitettävä asiakaspalveluja tarjoavassa tullitoimipaikassa. Toimija, jolla on lupa toimia valtuutettuna vastaanottajana TIR-menettelyssä, voi esittää tavarat tullille sähköisesti ilman asiointia tullitoimipaikassa. Purkauksen jälkeen TIR-carnet-vihko täytyy esittää tullille TIR-menettelyn päättämiseksi.

T-passituksen päättäminen

Jos passitettujen tavaroiden määräpaikassa ei ole tullin palveluja, purkauslupa T1- tai T2-passituksen päättämiseksi on pyydettävä toimijan reitin varrella sijaitsevasta asiakaspalvelua tarjoavasta tullitoimipaikasta. Purkausluvan voi antaa myös tulli, joka on luovuttanut tavarat passitusmenettelyyn. Erikseen määritellyissä tapauksissa Tullin sähköinen palvelukeskus (SPAKE) voi antaa purkausluvan. Purkaustulos on toimitettava Suomessa sijaitsevaan tullitoimipaikkaan viimeistään purkausta seuraavana päivänä. Lue tarkemmat ohjeet passituksen päättämisestä.


Tuonti-ilmoitukset (myös ennakolta annettavat ilmoitukset) annetaan sähköisesti joko Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla.

Vastaanottaja, jolla on lupa tulliselvitykseen kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä (EIR-lupa) sekä valtuutetun vastaanottajan lupa (ACE), voi ottaa vastaan T1 menettelyssä olevia lähetyksiä.

Lue lisää tuonti-ilmoittamisesta Yritysasiakkaat, tuontiVoit myös asioida joissakin toimipaikoissamme. Osa palvelee ajanvarauksella.