Tullin blogi

EU:n kauppapoliittisia keinoja Yhdysvaltain tullikiistassa

Olli-Pekka Penttilä Julkaisupäivä 5.4.2018 11.00 Blogit

Kauppapolitiikka on ulkoministeriön hallinnonalaa, mutta sitä toimeenpanee Suomessa Tulli tavaratuonnin ja -viennin osalta. Nyt on poikkeuksellisen paljon valmisteilla erilaisia selvityksiä, joissa Tulli tekee yhteistyötä ulkoministeriön lisäksi myös teollisuuden järjestöjen kanssa. Tullin tilastointi on viime viikkoina tehnyt Yhdysvaltain kaupasta useita tilastojulkaisuja, joista viimeisimpänä 28.3. yhdessä Tilastokeskuksen kanssa julkaistu Suomen ulkomaankauppa Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian kanssa.

EU käy kauppaneuvotteluita jatkuvasti usealla rintamalla. Tärkeää on samalla varmistaa, että jo sovittuja sääntöjä noudatetaan. Komissio valvoo tarkasti kauppakumppaniensa käytäntöjä voidakseen toimia nopeasti havaitessaan epäoikeudenmukaisia käytäntöjä tai syrjiviä tai kohtuuttomia kaupan esteitä. Täytäntöönpano voidaan varmistaa monin eri tavoin, kuten diplomaattisten kanavien, neuvottelujen ja sääntely-yhteistyön avulla tai Maailman kauppajärjestön, WTO:n, kautta. Neuvottelutie on aina ensisijainen väylä, johon nytkin Yhdysvaltojen kanssa tuontitulli-tapauksessa luotetaan.  

WTO:n riitojenratkaisumenettely on tärkein järjestelmä kauppakiistojen ratkomiseksi. Kaikki kauppajärjestön jäsenet voivat antaa kiistan erityisen paneelin käsiteltäväksi. Riitojenratkaisupaneeli tekee päätöksensä voimassa olevien kansainvälisten sääntöjen mukaisesti. Jos jäsen ei noudata paneelin suosituksia, voidaan tapauksessa soveltaa kaupan korvauksia tai kauppapakotteita. Yhdysvaltojen tuontitullien osalta EU voi viedä asian riitojenratkaisumenettelyyn, jos neuvottelut eivät tuota toivottua tulosta.

EU:lla on joukko omia, WTO:n sääntöjen mukaisia kaupan suojatoimia, joilla se voi taata reilun pelin kovan kilpailun maailmassa. Suojatoimet suunnitellaan erityisen huolellisesti, jotta niillä voitaisiin varmistaa kaikille tasapuoliset toimintaedellytykset ja välttää protektionistisia väärinkäytöksiä.

Suojatoimet asetettaisiin suojelemaan EU:n teollisuutta tuonnin suuntautuessa uudelleen EU:hun Yhdysvaltojen toimien johdosta. Tutkinnan edellytykset täyttyivät ja tutkinta aloitettiin, joten voitaisiin hyvin nopealla aikataululla tarvittaessa asettaa väliaikaiset toimet. Lopulliset toimet asetetaan yhdeksän kuukauden kuluessa tutkinnan aloittamisesta, ja jos kriteerit täyttyvät, toimet ovat voimassa neljä vuotta. Toimen muotona voivat olla tariffit, kiintiö tai niiden yhdistelmä. Toimet koskisivat kaikkea tuontia EU-alueelle määrätyille teräsnimikkeille, jotka julkaistiin 27.3.2018 komission tiedonantona. Näihin yritykset voivat nyt ottaa kantaa.

WTO:n suojalausekesopimus sallii myös tasapainottavat toimet. Tavaralista valmistellaan komissiossa ja siinä aktiivisesti konsultoidaan jäsenmaita sekä niiden teollisuusalan järjestöjä. Tavaralista tulee notifioida WTO:lle 60 päivässä ja panna täytäntöön 90 päivän kuluessa, mutta täytäntöön ei tarvitse panna koko listaa, eli tässäkin kohtaa on tilaa vielä neuvotteluille. Yhdysvaltojen tuontitullien osalta EU:n suojatoimien tavaralistaluonnos on julkinen, jossa on kohdennetusti Yhdysvaltalaisille tavaroille tuontitulleja.   

Kilpailun vilpillisyys voi johtua myös kahdesta seikasta: kansallisista tuista tai polkumyynnistä. Tukien tapauksessa valtio tukee tiettyä alaa ja tuet vääristävät kilpailua, sillä tuettujen tuotteiden kilpailukyky on keinotekoista. Tällöin kyseeseen voi tulla tasoitustulli. Polkumyynnissä puolestaan on kyse siitä, että EU:n ulkopuolisissa maissa toimivat valmistajat myyvät tuotteitaan unioniin alle kotimarkkinoidensa normaalin myyntihinnan. Polkumyynti- tai tasoitustulleja kannetaan tavarasta yleisen tullin lisäksi. Komission tutkimus kestää polkumyyntitulleille enintään 15 ja tasoitustulleille enintään 13 kuukautta. Parhaillaan komissio muun muassa tutkii, pitäisikö kiinalaisten pinnoitettujen terästuotteiden tuonnista kantaa nykyisen suuruista polkumyynti- ja tasoitustullia myös jatkossa.

Edellä mainittujen lisäksi ovat vielä lisätullit. Jos komissio epäilee jonkin tahon käyttävän väärin tukia tai harrastavan polkumyyntiä, tai jos komissio saa väitteitä kyseisistä käytännöistä, se tutkii asiaa. Jos kauppasääntöjen rikkominen osoitetaan todeksi, EU voi määrätä lisätulleja poistaakseen vilpillisen kilpailuedun, jota sääntöjä rikkonut maa tavoitteli. Ylimääräiset tuontitullit (lisätullit) otettiin käyttöön 1.5.2005 tiettyjen Yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa. Lisätullit tulevat voimaan yleensä 1.5., mutta tänä vuonna ne tulivatkin EU:ssa voimaan jo 8.3.2018. Listaa voidaan myös täydentää tarvittaessa.

Yhteenvetona kauppapolitiikassa neuvottelutien jälkeen ovat keinoina suojatoimet ja tasapainottavat toimet, joiden lisäksi toimina ovat polkumyynti- ja tasoitustullit sekä lisätullit. Suomen teollisuus sekä ekonomistit eivät puolla tasapainottavia toimia.

Huhtikuussa EU:n ja Yhdysvaltojen välisistä neuvotteluista on odotettavissa tuloksia, joita seuraamme ja tarvittaessa sitten Tullissa toimeenpanemme.

Olli-Pekka Penttilä
Tullin tilastojohtaja
Twitter: @Penttila_Olli

Blogi Olli-Pekka Penttilä

                            

Kysyttävää?

Mediapalvelu
vs99Tglox1jZvyyhg NuiYv7CJT6 ngavgfrvi
Tullin uutishuoneeseen