Vastuullisuus

Tullin keskeiset tehtävät liittyvät yhteiskunnallisen vastuullisuuden toteuttamiseen. Tulli edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen oikeellisuuden, tarjoaa asiakaslähtöisiä palveluita sekä suojaa yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia. Tulli kantaa tehokkaasti maahantuonnin verot ja maksut.  

Vastuullisuus näkyy vahvasti Tullin strategiassa.  Haluamme lisätä yhteiskunnallista vaikuttavuutta, noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan. Toteutamme toiminnassamme myös tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja työelämän monimuotoisuutta. Tullin visiona on myös toimia julkishallinnon edelläkävijänä ympäristövastuullisuudessa. 

Sosiaalinen vastuullisuus näkyy Tullin rekrytoinneissa, joissa pyritään parantamaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista. 

Tullin vastuullisuustyöstä voit lukea enemmän vastuullisuusraportistamme: 

Tullin vastuullisuusraportin 2022 kansilehti

                            

Kerro mielipiteesi EU:n ilmastotavoitteesta 2040 

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen EU:n vuoden 2040 ilmastotavoitteen asettamisesta. Kuulemisella kerätään kansalaisilta ja sidosryhmiltä kannanottoja ja palautetta EU:n tulevista ilmastotavoitteista sekä EU:n haasteista ja mahdollisuuksista kaikilla talouden aloilla. Komissio huomioi näkemykset ilmastotavoitearviossaan.  

EU:n ilmastotavoite vuodelle 2040 (europa.eu). Vastausaikaa on 23.6.2023 saakka