Vastuullisuus

Tullin keskeiset tehtävät liittyvät yhteiskunnallisen vastuullisuuden toteuttamiseen. Tulli edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen oikeellisuuden, tarjoaa asiakaslähtöisiä palveluita sekä suojaa yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia. Tulli kantaa tehokkaasti maahantuonnin verot ja maksut.  

Vastuullisuus näkyy vahvasti Tullin strategiassa.  Haluamme lisätä yhteiskunnallista vaikuttavuutta, noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan. Toteutamme toiminnassamme myös tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja työelämän monimuotoisuutta. Tullin visiona on myös toimia julkishallinnon edelläkävijänä ympäristövastuullisuudessa. 

Sosiaalinen vastuullisuus näkyy Tullin rekrytoinneissa, joissa pyritään parantamaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista. 

Tullin vastuullisuustyöstä voit lukea enemmän vastuullisuusraportistamme: 

Tullin vastuullisuusraportin kansilehti.