Tulli edistää ulkomaankaupan sujuvuutta

Tullin tehtävä on huolehtia siitä, että maahan tulevat ja maasta lähtevät tavarat liikkuvat kontrolloidusti ja että niiden tulliselvityksessä noudatetaan EU:n ja kansallisen lainsäädännön vaatimuksia. Toimintamme on asiakaslähtöistä, ja edistämme sitä helpoilla, nopeilla ja edullisilla digitaalisilla asiointipalveluilla.

Tulli myös laatii ja julkaisee Suomen virallisen ulkomaankauppatilaston sekä tekee siitä kuukausi- ja muita ajankohtaiskatsauksia viranomaisten, elinkeinoelämän, poliittisten päättäjien ja julkisen sanan käyttöön.

EU:n ulkorajoja ovat Venäjän ja Norjan vastaiset maarajat sekä Venäjän vastainen meriraja Suomenlahdella. Ulkorajoja ovat myös satamat ja lentokentät, joiden kautta maahan tulee ja maasta lähtee kolmansien maiden liikennettä. EU:n sisärajojen ylitse tavarat liikkuvat vapaasti ilman tullimuodollisuuksia, kuten ne liikkuvat esimerkiksi Tampereelta Kuopioon.

Eri asiakasryhmillä on erilaisia tarpeita ja erilaisia näkemyksiä esimerkiksi siitä, mitä sujuva ulkomaankauppa edellyttää. Tulli on järjestänyt toimintansa siten, että kaikille on tarjolla helposti käytettäviä digitaalisia palveluja sekä niihin ja tullitoimintaan liittyvää neuvontaa. Digitalisaation myötä myös asiakkaan yhtenäinen palvelukokemus paranee.

Tullin avainasiakkaille tarjoamme tarkoituksenmukaisimmat tavat toimia, kuten luvat ja sanoma-asioinnin ratkaisut. Tulli+-asiakkaiden kanssa Tulli tekee tiivistä yhteistyötä ulkomaankaupan sujuvuuden varmistamiseksi. Tulli+-asiakkaat tekevät vapaaehtoista tullitoimintansa omavalvontaa ja pilotoivat uusia käytäntöjä ja järjestelmiä. Heille on tärkeää saada asiat kerralla kuntoon.

                            

Ota yhteyttä

Kysy tullineuvonnasta ma-pe 8-16.15

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin.

Postipakettien saapumiseen, sisältöön ja käsittelymaksuun liittyvissä kysymyksissä ota yhteys Postiin.

Tullineuvonta